Hollandsk regeringsstøtte til svineproducenter, der vil lukke ildelugtende svinefabrikker

Godt nyt for naboer til ildelugtende hollandske svinefabrikker – nu vil regeringen betale tilskud for at få dem lukket. Billedet er fra en dansk svinefabrik på Møn.

Hollandske svineproducenter, der ønsker at stoppe deres svineproduktion af hensyn til naboerne, kan modtage et tilskud fra regeringen. På den måde ønsker landbrugsminister Carola Schouten at tackle lugtgener for lokale beboere.

Det skriver det hollandske nyhedsmedie Nos.nl, 30. april 2019.

Schouten har udarbejdet et udkast til en støtteordning, og svineproducenter, der er interesserede, kan allerede nu se, om de er berettigede til støtten. Registreringen forventes at starte til sommer.

Landbrugsminister Carola Schouten. Foto: MARTIJN BEEKMAN/MINISTERIE VAN LNV

Der er tale om en tidsbegrænset ordning, der skal føre til færre udslip af ammoniak, partikler og metan, men også til mindre gylleproduktion.

Regeringen har afsat 200 millioner Euro (1,5 mia. kr.) til at reducere sundheds- og miljørisici i områder med mange svinefabrikker. Det vedrører hovedsageligt egne i øst og sydøst i Holland.

Svineproducenter, der ønsker at gøre deres bedrift mere bæredygtig, kan også få støtte fra regeringen. 40 millioner Euro af de 200 er øremærket til dem.

Det hollandske landbrugsministerium har forfattet denne Q & A

Spørgsmål og svar om afhjælpning og bæredygtighed af svinefabrikker

Ministeriet for LNV arbejder på at fremme en vital svinesektor. Svineproducenter, der er skyld i lugtgener for lokale beboere, og som ønsker at stoppe deres svineavl kan være berettiget til tilskud. Husdyrbrugere, der ønsker en fremtidsorienteret produktion, hjælpes til at gøre det på en bæredygtig måde.

Her finder du mest stillede spørgsmål om rehabilitering og bæredygtighed af svineavl.

Dem her er der ingen, der klager over.

Hvad er formålet med at afhjælpe lugtgener og gøre svineproduktionen bæredygtig?

Regeringen og svineavlssektoren ønsker sunde og fremtidsorienterede svinebedrifter, der er mere socialt værdsat. Svineproducenter, der ønsker at stoppe, kan gøre brug af en tilskudsordning for rehabilitering af svinebedrifter (SRV). Hertil kommer, at regeringen giver tilskud til nye teknologier, der håndterer udledningen af ​​skadelige stoffer ved kilden, og det hjælper svineproducenter med at gøre deres forretning mere bæredygtig.

Hvordan ønsker regeringen at gøre svineproduktionen mere bæredygtig?

Ministeriet for Landbrug, Natur og Fødevarer ønsker at fremme det med denne tilskudsordning for udfasning af uheldige virksomheder. Programmet fokuserer på en tilskudsordning for svinebedrifter i husdyrtætte områder, der ønsker at stoppe virksomheden. Og så tilbydes der statsstøtte til nye teknologier, der tackler skadelige emissioner ved kilden.

Hvor mange penge er der til rådighed for rehabilitering og bæredygtighed i svineavl?

I koalitionsaftalen har regeringen reserveret 200 mio. EUR til dekontamineringsprogrammet ”Gør svineproduktionen mere bæredygtig”. 120 mio. EUR er øremærket til afhjælpning/ophør af svinebedrifter og 60 mio. EUR til bæredygtighed og innovation, hvoraf 40 mio. EUR til svin, 15 mio. EUR til fjerkræ og 5 mio. EUR til malkekvæg. De resterende 20 mio. EUR er opdelt i gennemførelsesomkostninger på 12 mio. EUR og 8 mio. EUR til forskellige foranstaltninger inden for rammerne af forbuddet mod pelsdyrkning.

Comments

comments

3 kommentarer til Hollandsk regeringsstøtte til svineproducenter, der vil lukke ildelugtende svinefabrikker

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.