Godt nyt for naboer til ildelugtende hollandske svinefabrikker – nu vil regeringen betale tilskud for at få dem lukket. Billedet er fra en dansk svinefabrik på Møn.

Hollandske svineproducenter, der ønsker at stoppe deres svineproduktion af hensyn til naboerne, kan modtage et tilskud fra regeringen. På den måde ønsker landbrugsminister Carola Schouten at tackle lugtgener for lokale beboere.

Det skriver det hollandske nyhedsmedie Nos.nl, 30. april 2019.

Schouten har udarbejdet et udkast til en støtteordning, og svineproducenter, der er interesserede, kan allerede nu se, om de er berettigede til støtten. Registreringen forventes at starte til sommer.

Landbrugsminister Carola Schouten. Foto: MARTIJN BEEKMAN/MINISTERIE VAN LNV

Der er tale om en tidsbegrænset ordning, der skal føre til færre udslip af ammoniak, partikler og metan, men også til mindre gylleproduktion.

Regeringen har afsat 200 millioner Euro (1,5 mia. kr.) til at reducere sundheds- og miljørisici i områder med mange svinefabrikker. Det vedrører hovedsageligt egne i øst og sydøst i Holland.

Svineproducenter, der ønsker at gøre deres bedrift mere bæredygtig, kan også få støtte fra regeringen. 40 millioner Euro af de 200 er øremærket til dem.

Det hollandske landbrugsministerium har forfattet denne Q & A

Spørgsmål og svar om afhjælpning og bæredygtighed af svinefabrikker

Ministeriet for LNV arbejder på at fremme en vital svinesektor. Svineproducenter, der er skyld i lugtgener for lokale beboere, og som ønsker at stoppe deres svineavl kan være berettiget til tilskud. Husdyrbrugere, der ønsker en fremtidsorienteret produktion, hjælpes til at gøre det på en bæredygtig måde.

Her finder du mest stillede spørgsmål om rehabilitering og bæredygtighed af svineavl.

Dem her er der ingen, der klager over.

Hvad er formålet med at afhjælpe lugtgener og gøre svineproduktionen bæredygtig?

Regeringen og svineavlssektoren ønsker sunde og fremtidsorienterede svinebedrifter, der er mere socialt værdsat. Svineproducenter, der ønsker at stoppe, kan gøre brug af en tilskudsordning for rehabilitering af svinebedrifter (SRV). Hertil kommer, at regeringen giver tilskud til nye teknologier, der håndterer udledningen af ​​skadelige stoffer ved kilden, og det hjælper svineproducenter med at gøre deres forretning mere bæredygtig.

Hvordan ønsker regeringen at gøre svineproduktionen mere bæredygtig?

Ministeriet for Landbrug, Natur og Fødevarer ønsker at fremme det med denne tilskudsordning for udfasning af uheldige virksomheder. Programmet fokuserer på en tilskudsordning for svinebedrifter i husdyrtætte områder, der ønsker at stoppe virksomheden. Og så tilbydes der statsstøtte til nye teknologier, der tackler skadelige emissioner ved kilden.

Hvor mange penge er der til rådighed for rehabilitering og bæredygtighed i svineavl?

I koalitionsaftalen har regeringen reserveret 200 mio. EUR til dekontamineringsprogrammet ”Gør svineproduktionen mere bæredygtig”. 120 mio. EUR er øremærket til afhjælpning/ophør af svinebedrifter og 60 mio. EUR til bæredygtighed og innovation, hvoraf 40 mio. EUR til svin, 15 mio. EUR til fjerkræ og 5 mio. EUR til malkekvæg. De resterende 20 mio. EUR er opdelt i gennemførelsesomkostninger på 12 mio. EUR og 8 mio. EUR til forskellige foranstaltninger inden for rammerne af forbuddet mod pelsdyrkning.

Kommentarer

 1. Preben Rasmussen

  Kommer der mere økologi og dyrevelfærd ud af det ?

  • Redaktøren

   Først og fremmest kommer der tålelige livsvilkår ud af det for de ramte naboer. Det er vel ikke så dumt?

 2. Den politik, som beskrives her, ville vi med stor fordel kunne overtage og i større skala end i Holland.

  De danske landbrug udbydes i øjeblikket til salg, også de helt store bedrifter. Prisen er for nedadgående og de mange midler, som det offentlige hvert år bruger på at holde produktionen af især svin og mælk oppe, kunne med fordel sættes ind til at købe de miljøbelastende og uøkonomiske bedrifter op, for så at dele dem op i mindre og mere bæredygtige brug.

  https://landbrugsavisen.dk/udvalgt-til-weekend-her-er-landets-dyreste-landbrug-til-salg-lige-nu

Skriv en kommentar