DanMed Gris
Var det på ordre fra daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S), at fødevarestyrelsen forsøgte at lukke munden på kritisk forsker – eller gik styrelsens direktør bag om ryggen på ministeren?

Fødevarestyrelsens direktør Esben Egede Rasmussen er de seneste dage blevet afsløret i flere forsøg med ulovlig pression mod en kendt forsker på DTU, men handlede Egede Rasmussen på egen hånd eller modtog han direktiver fra sin politiske chef, daværende fødevareminister Dan Jørgensen? Det spørgsmål står ubesvaret, men trænger sig voldsomt på.

I en mail dateret 23. maj 2014 gjorde Fødevarestyrelsens direktør Esben Egede Rasmussen det klart, at man var stærkt utilfreds med professor Frank Aarestrup. Det skriver DR Nyheder 17. september 2016.

Mailen var sendt til DTU’s daværende institutdirektør Jørgen Schlundt kort efter, at Frank Aarestrup i et interview kritiserede Fødevarestyrelsen for ikke at undersøge de danske avlsgrise.

– Dette er ikke tilfredsstillende, skrev Esben Egede Rasmussen og uddybede senere i mailen:

– Det forventer jeg, at du og den øvrige ledelse en gang for alle får gjort Frank Aarestrup begribeligt.

I dag erkender Fødevarestyrelsens direktør, at tonen var ”hård og usædvanlig”, men afviser, at ministeriet forsøgte at lukke munden på Frank Aarestrup.

– Jeg har ikke noget ønske om at undertrykke hverken forsknings- eller ytringsfrihed. Men jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad DTU mente.

esbenegederasmussen_dr
Fødevarestyrelsens direktør Esben Egede Rasmussen har tidligere været i søgelyset for alvorlige svigt. Han modtog en alvorlig påtale for styrelsens mangelfulde håndtering af listeria-udbruddet i sommeren 2014, der kostede mindst 12 personer livet. Egede Rasmussen spillede også under dække med Landbrug & Fødevarer i MRSA-sagen ved Højesteret i februar 2015.

Ifølge Esben Egede Rasmussen opstod konflikten, fordi en såkaldt MRSA-styregruppe året forinden havde afvist at undersøge avlsbesætningerne. DTU’s repræsentant i styregruppen var afdelingschef Flemming Bager.

– Styregruppen var enige om, hvad rådgivningen af ministeriet og ministeren skulle være. Den beslutning underløb Frank Aarestrup med sine udtalelser, mener Esben Egede Rasmussen.

DR har været i kontakt med DTU’s afdelingschef Flemming Bager. Han er dog langt fra enig i udlægningen fra Fødevarestyrelsens direktør.

– Frank Aarestrup og jeg har fastholdt samme linje hele vejen igennem. Jeg bakkede netop ikke op om at undlade at undersøge avlsbesætningerne. Jeg tog til efterretning, at Fødevarestyrelsen prioriterede anderledes, end det jeg anbefalede, siger Flemming Bager, og henviser til referatet fra styregruppemødet.

Her fremgår det, at Flemming Bager fremhævede, at undersøgelser af landets avlsgårde ville ”bidrage med viden” ligesom han i et brev kort forinden anbefalede, at ”alle besætninger i avlstoppen undersøges.”

Det mest brændende spørgsmål er nu, om Egede Rasmussen handlede på egen hånd eller efter opdrag fra sin minister Dan Jørgensen (S). Han tiltrådte som fødevareminister 12. december 2013 og varetog posten frem til 28. juni 2015.

Dan Jørgensen var personlig stærkt engageret i at stoppe MRSA-smitten, og han lancerede en fire-årig handlingsplan 17. april 2015. Ved den lejlighed udtalte han:

– Antibiotikaresistens er et stort sundhedsmæssigt problem. Derfor er jeg særligt tilfreds med, at der er bred enighed om en markant reduktion af forbruget, så vi i årene fra 2009 til 2018 samlet når op på en reduktion på 30 procent.

Planen indeholdt intet om at sanere avlstoppen i svineindustrien, til trods for gentagne opfordringer til netop at gøre dette. Dan Jørgensen har aldrig begrundet sin beslutning om at udelade netop denne indsats.

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.