Fødevarestyrelsens direktør afsløret i MRSA-løgne af maildokumentation

esbenegede2

Fødevarestyrelsens direktør Esben Egede Rasmussen har hidtil hårdnakket benægtet, at han har forsøgt at lukke munden på DTU-forsker, men nu dokumenterer mailkorrespondance, at han ikke taler sandt. Foto: (© DR1 dokumentar: Den dag penicillinen ikke virker).

En række afslørende mails føjer nu nyt til sagen om Fødevarestyrelsen systematiske udeladelser af anbefalinger til bekæmpelse af svine-MRSA. Korrespondancen viser, at direktør i Fødevarestyrelsen, Esben Egede Rasmussen, øjensynligt forsøgte at lukke munden på Danmarks førende ekspert i resistente bakterier. Egede Rasmussen har hidtil hårdnakket benægtet enhver form for pression.

Det skriver DR Nyheder, 16. september 2016.

I dokumentaren ’Den dag penicillinen ikke virker’ afdækker DR, hvordan Fødevarestyrelsen i årevis fjernede anbefalinger fra deres faste rådgiver på DTU Fødevareinstituttet, professor Frank Aarestrup.

Anbefalinger, der gjorde det klart, at det var altafgørende at undersøge landets 25 avlsgårde for MRSA for at forhindre smitten i at sprede sig til resten af svineproduktionen.

Men Fødevarestyrelsen forhindrede altså rådene i at nå Folketinget, og i dag er hovedparten af de danske svin smittet ligesom op mod 12.000 danskere er ramt af svinebakterien MRSA CC398.

NaboFrank

Professor Frank Aarestrup er en internationalt anerkendt ekspert i bl.a. MRSA, og han modtog i 2009 Elite-Forskerprisen på 1,1 mio. kr. for sit arbejde med bakterielle problemer.

Samtidig forklarede en institutdirektør på DTU i går til DR, hvordan Fødevarestyrelsen samtidig udøvede pression mod DTU for at få Frank Aarestrup til at ændre sine anbefalinger.

Hidtil har Fødevarestyrelsen afvist alle anklager, men en række mails, som DR har fået aktindsigt i, tegner et noget andet billede.

I en mail dateret 23. maj 2014 gør Fødevarestyrelsens direktør Esben Egede Rasmussen det klart, at han er stærkt utilfreds med Frank Aarestrup. Mailen er sendt til DTU’s daværende institutdirektør Jørgen Schlundt kort efter, at Frank Aarestrup i et interview kritiserede Fødevarestyrelsen for ikke at undersøge de danske avlsgrise.

– Dette er ikke tilfredsstillende, skriver Esben Egede Rasmussen og uddyber senere i mailen:

– Det forventer jeg, at du og den øvrige ledelse en gang for alle får gjort Frank Aarestrup begribeligt.

I dag erkender Fødevarestyrelsens direktør, at tonen var ”hård og usædvanlig”, men afviser, at han forsøgte at lukke munden på Frank Aarestrup.

– Jeg har ikke noget ønske om at undertrykke hverken forsknings- eller ytringsfrihed. Men jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad DTU mente.

Ifølge Esben Egede Rasmussen opstod konflikten, fordi en såkaldt MRSA-styregruppe året forinden havde afvist at undersøge avlsbesætningerne. DTU’s repræsentant i styregruppen var afdelingschef Flemming Bager.

– Styregruppen var enige om, hvad rådgivningen af ministeriet og ministeren skulle være. Den beslutning underløb Frank Aarestrup med sine udtalelser, mener Esben Egede Rasmussen.

flemming-bager

Afdelingschef Flemming Bager, DTU.

DR har været i kontakt med DTU’s afdelingschef Flemming Bager. Han er dog langt fra enig i udlægningen fra Fødevarestyrelsens direktør.

– Frank Aarestrup og jeg har fastholdt samme linje hele vejen igennem. Jeg bakkede netop ikke op om at undlade at undersøge avlsbesætningerne. Jeg tog til efterretning, at Fødevarestyrelsen prioriterede anderledes, end det jeg anbefalede, siger Flemming Bager, og henviser til referatet fra styregruppemødet.

Her fremgår det, at Flemming Bager fremhævede, at undersøgelser af landets avlsgårde ville ”bidrage med viden” ligesom han i et brev kort forinden anbefalede, at ”alle besætninger i avlstoppen undersøges.”

Avlstoppen blev ikke undersøgt i perioden fra 2008 til 2014. I de seks år steg MRSA-smitten blandt avlsgrisene fra 0 procent til 63 procent.

DR1-dokumentaren ’Den dag penicillinen ikke virker’ sendes på søndag klokken 20.00.

Comments

comments

En kommentar til Fødevarestyrelsens direktør afsløret i MRSA-løgne af maildokumentation

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.