Kontakt til mink er inkluderet som en speciel risikosituation i MRSA-vejledningen fra 2016. I 2018 blev der registreret minkkontakt i 34 tilfælde, hvilket er noget lavere end sidste år (41 tilfælde) men højere end i perioden 2014-2016, hvor der årligt blev fundet henholdsvis 15, 15 og 26 tilfælde. Foto: L&F/Pressefoto

Forekomsten af nysmittede MRSA-patienter er fortsat høj i Danmark

Trods flere MRSA-handlingsplaner og husdyrindustriens angivelige fokus på epidemien lykkedes det ikke at nedbringe antallet af MRSA-tilfælde i 2018. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Statens Serum Institut (SSI) den 10. juli 2019.

SSI har offentliggjort tal for, hvor mange MRSA-tilfælde der blev fundet i Danmark i 2018. I alt nåede antallet af nye MRSA-tilfælde op på 3.669. Det var højere end i 2017, hvor der blev registreret 3.579 tilfælde. Patienter med svine-MRSA af typen CC398 udgjorde 1.215 eller 34 procent af samtlige smittebærere. Af disse var 256 ramt af en klinisk infektion. I 2018 blev der konstateret otte tilfælde af blodforgiftning (bakteriæmi) med svine-MRSA CC398. To af patienterne døde. I alt er der nu konstateret 10 dødsfald siden 2007.

SSI har valgt kun at registre nysmittede patienter, så alle talopgørelser drejer sig om personer, der er blevet smittede eller har fået infektioner for første gang i 2018. Patienter, der tidligere har været smittede eller ramt af infektioner, tælles ikke med, selvom de atter smittes, hvilket ikke er ualmindeligt indenfor husdyrindustrien. Det betyder også, at der år for år bliver færre ansatte i husdyrindustrien, der kan blive smittede for første gang, og det påvirker naturligt nok de årlige opgørelser. Af ikke-oplyste årsager indsamler SSI ikke dette ”mørketal” for patienter, der tidligere har været smittede.

Handlingsplan uden succes

MRSA af typen CC398 blev påvist ved en specifik PCR-analyse, som samtidigt viste, om stammen var svine-MRSA-typen (N=1.215) eller en human variant (N=35). Antallet af svine-MRSA CC398-tilfælde var med 1.215 nysmittede lige så højt som i de fire foregående år. Det betyder, at den fire-årige MRSA-handlingsplan fra 2015 ikke er lykkedes med at nedbringe smitten.

Derimod var der i 2018 et fald i antallet af personer uden kontakt til husdyr, som fik infektioner med svine-MRSA CC398 i forhold til året før (87 personer i 2018 mod 98 i 2017). Det skriver SSI, og oversat til normalt dansk betyder det, at MRSA-smitten fortrinsvis rammer dem, der passer og håndterer svin og andre smittebærende husdyr som mink, mens færre personer ude i samfundet bliver ramt.

Sektionnsleder Anders Rhod Larsen, SSI

”Dermed ser spredningen af husdyr-MRSA CC398 i den generelle befolkning ikke ud til at stige til trods for, at flere personer med husdyr-kontakt er blevet fundet positive igennem årene”, siger sektionsleder Anders Rhod Larsen fra SSI i pressemeddelelsen. Rent statistisk er det dog ikke muligt at drage den konklusion ud fra de to tal, når man hverken kender usikkerheden på de to værdier eller har noget at sammenligne dem med.

I 85 procent af CC398-tilfældene blev smitten fundet hos personer med direkte kontakt til grise eller hos disse personers husstandsmedlemmer. 26 personer havde indirekte kontakt til dyr via deres erhverv som fx slagter eller staldmontør. I alt 158 (13 procent) personer havde ikke kendt kontakt til dyr, hvilket er lidt færre end i 2017 (172 personer, svarende til 14 procent). Af disse havde 87 klinisk infektion.

Husdyr-MRSA CC398 er også registreret hos personer med kontakt til mink, hvilket er foreneligt med MRSA-fund i minkene og deres foder. Kontakt til mink er derfor inkluderet som en speciel risikosituation i MRSA-vejledningen fra 2016. I 2018 blev der registreret minkkontakt i 34 tilfælde, hvilket er noget lavere end sidste år (41 tilfælde) men højere end i perioden 2014-2016, hvor der årligt blev fundet henholdsvis 15, 15 og 26 tilfælde.

Svin er smittebærere for CC398-stafylokokker, så det er en rigtig dårlig ide at lade småbørn slikke på svinetryner. Billedet er fra et officielt MRSA-foredrag af Sundhedsstyrelsens særlige rådgiver.

Svin er værst

Kontakt til husdyr, særligt svin, er den vigtigste kilde til smitte med svine-MRSA blandt mennesker. Det uændrede antal smittede personer uden kendt kontakt til husdyr i 2018 i forhold til 2017 tyder derfor ikke på nye væsentlige smitteveje for svine-MRSA for mennesker i Danmark, mener SSI.

Antallet af importerede MRSA-tilfælde var 588, hvilket var på samme niveau som i 2017 (581). Antallet svarer til 16 procent af det samlede antal tilfælde. Fund af MRSA hos asylansøgere er blevet opgjort særskilt siden 2015, da de ofte kommer fra områder med høj MRSA-forekomst. Der blev i 2018 konstateret 44 nye tilfælde af MRSA blandt asylansøgere og familiesammenførte, hvilket er væsentligt lavere end i 2016 (417) og 2017 (119).

Visited 1 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Pingback: Svine-MRSA – en afsluttende bemærkning | Gylle.dk

Skriv en kommentar