Klaus Flemløse skriver denne afrunding på en omfattende research om MRSA.skandalen i det danske sundhedsvæsen:

Statens Serum Institut foretager løbende en registrering af nysmittede med svine MRSA også kaldet C398. Fra og med 2014 har antal nysmittede svinget omkring 1225 tilfælde pr. år.

Ved en umiddelbar betragtning ser det ud til, at alt er under kontrol uden nogen markant udvikling i antal CC398-tilfælde. Imidlertid skal antal registreringer af CC398 ses i forhold til eksponeringen, dvs. antal personer, der er eksponerede for en CC398-infektion. Det særegne ved SSI’s registreringer af CC398 er, at det er kun nysmittede, der indgår i opgørelserne. Dette betyder at eksponeringen bliver mindre jo flere der bliver inficerede og derfor burde man forvente et mindre antal smittede år for år.

Klaus Flemløse

Der er konstateret en voksende trend i raterne for CC398 både for summen af bærer og manifest inficerede og for den manifest inficerede. 

Risikoen for en CC398 er betydeligt større end sammenlignet med en MRSA-infektion for den øvrige befolkning. Der er tale om en faktor på ca. 100 til 180.

 Et usikkerhedsmoment er nytilkomne ansatte i svineindustrien, men det rykker ikke ved hovedresultaterne.

Der kan gøres mere mht. at fastlægge eksponeringen, idet man kan sammenkøre Danmarks Statistiks opgørelse over antal fuldtidsbeskæftigede i svineindustrien, antal nytilkomne til svineindustrien og Statens Serum Institut opgørelse over ny smittede. Det kan lade sig gøre. SSI opfordres til at gøre det.

Anders Rhod Larsen, SSI

Anders Rhod Larsen[6] har på en henvendelse svaret følgende:

”Dine grundige analyser lider som du selv siger under det forhold at vi ikke kender det absolutte antal af nytilkomne til erhvervet, for at kunne beregne en smitterate. Hvorvidt vi kan komme det nærmere med Danmarks Statistiks hjælp er jeg usikker på: dels kræver det at DK statistik har CPR på personer der tilgår erhvervet samt at disse personer registreres som nysmittede hos os i det samme år.”

Og videre:

”Sammenligningen af raterne for LA-MRSA med andre MRSA typer er også interessant og viser at der er en langt forøget risiko ved at arbejde i svinebesætninger for at få MRSA (LA-MRSA) end der er for den generelle befolkning overfor andre MRSA typer, hvilket alle vores undersøgelser også bekræfter. Denne forskel beror på at staldarbejdernes grad af eksponering er langt højere end den generelle befolknings.

Når du kan konstatere at raten stiger mere for LA-MRSA end for andre MRSA-typer, skyldes det med stor sandsynlighed din første forklaring, at andelen af MRSA positive besætninger er steget i den periode du undersøger. Fra 2014-18 er andelen af positive besætninger steget fra 65% til 88%.

SSI overvåger udviklingen i MRSA og særligt LA-MRSA, og her er der intet der indikerer at LA-MRSA skulle være mere smitsom for den generelle befolkning end andre MRSA-typer, faktisk tværtimod.”

I princippet godkender Anders Rhod Larsen mine analyseresultater.

Endelig skal tilføjes:

Landbrug og Fødevarer [4] har ytret det synspunkt, at man skal nedprioritere indsatsen mod CC398 og flytte ressourcer over til bekæmpelse af SAB-blodforgiftning. Kåre Mølbak, Statens Serum Institut og professor Henrik Westh, Danske Regioner er ikke enige i, at man skal foretage en neddrosling af MRSA-bekæmpelsen. Dette fremgår af artiklen [1] ”En vurdering af betydningen af MRSA i forhold til andre resistente bakterier”. Side 81- 88.

Det er altså ikke trængt ind hos landbrugets top, at der er en forøget risiko for CC398-infektioner i svinehvervet.

Af følgende link fremgår den detaljerede analyse:

Svine MRSA – en afsluttede analyse

Udviklingen i CC398 er med denne analyse fuldt ud beskrevet og jeg kan ikke gøre mere. Risikoen kendes og hvis man vil beskytte ansatte i svineindustrien, kan man gøre det. Der er kun tilbage årligt at følge udviklingen i antal CC398-inficerede og så håbe på, at der ikke ske en mutation af CC398 til noget langt værre.

Tak til Anders Rhod Larsen og Kåre Mølbak for altid at have besvaret mine henvendelser seriøst.

Links:

[1] MRSA Risiko og håndtering Rapport ved MRSA-ekspertgruppen, August 2017 https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/MOF/bilag/569/1781381.pdf     

[2] Danmap 2017
https://www.danmap.org/-/media/arkiv/projekt-sites/danmap/danmap-reports/danmap_2017_rapport_230519_low.pdf?la=en   

[3] Svineproduktion under forandring
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=31389  

[4] L&F: Brug MRSA-penge der, hvor problemet er størst
https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2017/februar/l-f-brug-mrsa-penge-der-hvor-problemet-er-stoerst  

[5] Hvert 3. MRSA-tilfælde i 2018 var af svine-MRSA-typen
https://gylle.dk/hvert-3-mrsa-tilfaelde-i-2018-var-af-svine-mrsa-typen/

[6] Svar fra Anders Rhod Larsen
https://www.dropbox.com/s/axe8lkatwp574pt/Svar%20fra%20Anders%20Rhod%20Larsen%20SSI.docx?dl=0

Visited 4 times, 2 visit(s) today

Skriv en kommentar