Intensivt landbrug er ofte skidt for både miljø og mennesker

Fattige kvinder i Nepal samler brænde i de uvejsomme bjergområder. Foto: Ulla Skovsbøl

LANDBRUG – Det videnskabelige grundlag for, at en såkaldt bæredygtig intensivering af landbruget kan være en løsning for fremtidens globale fødevareforsyning, halter, viser nyt studie fra Københavns Universitet. Det skriver OrganicToday de 19. juli 2018.

Internationale organisationer fremhæver, at en såkaldt bæredygtig intensivering af landbruget, kan være en løsning på fremtidens globale fødevareudfordringer. Men det videnskabelige grundlag halter, viser nyt studie fra Københavns Universitet.

I FNs bæredygtighedsmål og Parisaftalens målsætninger fremhæver verdens politiske ledere, hvordan bæredygtig intensivering af landbrug er en vigtig strategi til på én og samme tid at sætte en stopper for sult og sikre bæredygtig brug af landlige økosystemer.

Problemet er bare, at der ikke er et videnskabeligt grundlag for at anbefale det intensive landbrug som en bæredygtig løsning.

Det viser nyt studie fra Københavns Universitet, der netop er publiceret i det anerkendte tidsskrift Nature Sustainability. Her har adjunkt fra Institut for Geovidenskab og Natur, Laura Vang Rasmussen, og kolleger fra England, Spanien og Frankrig gransket den forskning, der beskæftiger sig med, hvor bæredygtigt intensivt landbrug i lav- og mellemindkomst lande er på en række områder.

Adjunkt Laura Vang Rasmussen, KU.

»Beviserne for, at intensivt landbrug er vejen frem er relativt sparsomme. For indtil videre peger forskningen på, at det sjældent har positive konsekvenser for miljø, økosystemer og menneskers velfærd på samme tid, når man intensiverer landbruget,« siger Laura Vang Rasmussen.

Biodiversiteten tager skade
Intensive landbrugsmetoder som monokultur er i udgangspunktet meget effektive, når det gælder udbytte, siger forskeren. Men det alene er ikke nok til at betegne landbrugsformen som bæredygtig, fordi intensive landbrugemetoder oftest vil vil føre til tab af biodiversitet og en jorddegradering, som igen forringer fødevaresikkerhed på den lange bane.

»Hvis vi gerne vil skabe en bæredygtig produktion, skal vi tage højde for alt, der betinger bæredygtighed og ikke kun kigge isoleret på eksempelvis afgrødeudbytter,« siger hun.

Intensivering fungerer ikke
Til illustration nævner Laura Vand Rasmussen et projekt i Bangladesh, hvor lokale producenter startede et omfattende reje-opdræt, som betød, at saltindholdet i jorden steg så meget, at det gjorde det næsten umuligt for små-skala bønder at dyrke den ris, som de lokale er meget afhængige af.

Den omfattende dyrkning af majs har konsekvenser for biodiversiteten, mener bl.a. Greenpeace, der har leveret dette billede.

Hun fortæller, at småbønder i udviklingslande ofte er nødsaget til at omlægge til mere intensive landbrugsmetoder, men ikke har de nødvendige ressourcer til at få intensiveringen til at fungere.

Forskerne fandt også ud af, at i de tilfælde, hvor et intensivt landbrug har en positiv indvirkning på både produktion, miljø og socioøkonomi, er det fordi, at man har haft succes med at kombinere forskellige afgrøder, såsom ris og frugt, eller en række forskellige grøntsager.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.