Havbrugene er blevet kaldt havets “svinefabrikker”, fordi de udleder store mængder affaldsstoffer urenset i havet. Foto: Steen Ulnits

Forfatter og fiskeribiolog Steen Ulnits skriver:

KOMMENTAR – Dansk Hydraulisk Institut (DHI) har netop vundet konkurrencen om den habitatvurdering af danske havbrug, som Miljøstyrelsen har sat i udbud. Formedelst 20 millioner kroner.

Forfatter og fiskeribiolog Steen Ulnits

Selvsamme DHI, som under Esben Lunde Larsen (V) udpegede nye egnede områder til forurenende havbrug i et i forvejen forurenet Kattegat, skal nu vurdere de eksisterende havbrugs mulige skadevirkning på miljøet. Blandt andet dem, der ligger i eller støder op til beskyttede Natura 2000-områder. DHI sagde dengang: “Vore beregninger viser, at havbrugene ikke vil forringe den økologiske tilstand i vandområderne.”

Det var også DHI, der via sindrige strømningsmodeller frikendte landbruget for at have skadet vandmiljøet nævneværdigt efter udledning af 3.000 tons aktiv gødning ved havnebranden i Fredericia. Det foregik to år efter ulykken.

Meget gunstige vind- og strømforhold var forklaringen på, at der ikke var sket nogen skade på vandmiljøet. Trods en udledning, der udgjorde hele 5 % af den samlede årlige danske udledning af kvælstof. På én gang. Og på én dag.

DHI fandt under daværende miljøminister Esben Lunde Larsen frem til otte zoner i Kattegat, hvor der angiveligt godt kunne etableres nye havbrug, fordi der var et “økologisk råderum”, der kunne tåle mere forurening.

Endelig var DHI også partner i det højt profilerede KOMBI-projekt ved Horsens Fjord. Et projekt, der udløste knap 9 millioner i GUDP-støtte. Et projekt, der ifølge Miljøstyrelsen skulle muliggøre en 5-dobling af fiskeproduktionen – uden nogen merforurening.

Men et projekt, som senere endte med, at en af projektdeltagerne blev politianmeldt for at have forurenet op mod fire gange mere, end der var miljøtilladelse til. Med efterfølgende polititiltale og krav om konfiskation af 190 millioner ulovligt tjente kroner.

Så DHI ved om nogen noget om forurening af de indre danske farvande. DHI har netop klaget til Miljøstyrelsen over, at denne har givet aktindsigt i, hvilke havbrug DHI tidligere har rådgivet.

One Comment

  1. Torben Aagesen

    Hvornår begynder miljøstyrelsen at blive draget til ansvar for derees svigt af deres opgave.
    Der trænger der da til en oprydning/kontrol af det ansatte personale.

Skriv en kommentar