Eutrofiering, algevækst Foto: forfatteren.

Af Niels Poul Dreyer, skovejer, www.nytlandbrug.nu

KOMMENTAR  Landbrugsorganisationerne og især de borgerlige politikeres påstand om, at Danmark har det mest klimavenlige landbrug er direkte forkert.

1.

For det første belaster dansk svineproduktion det globale miljø omtrent lige så meget som eksempelvis det polske, hvilket er belyst i en rapport fra World Ressource Institute, som har undersøgt klimabelastning fra den animalske produktion i en række lande.  Det vil sige, at meget lidt vindes ved at producere 1 kg grisekød i Danmark i forhold til vores nabolande. Det er egentligt logisk nok, idet erhvervet generelt i EU området importerer soja fra ryddede regnskovsarealer i Sydamerika og de fleste bruger samme teknik og systemer i deres staldanlæg Ligeledes er miljøkravene indenfor landbruget nogenlunde ens i alle lande i EU.

2.

For det andet er den animalske produktion i Danmark forholdsvis langt større end i andre lande. Derved belaster “Kødfabrikken Danmark” samlet set klimaet langt mere end andre landes alsidige landbrug, idet dansk kød- og mejeriproduktion medregnet fra dyrkning af foder tegner sig for cirka 90 procent af landbrugets samlede udledning af klimagasser.

3.

For det tredje er Danmarks natur langt mere følsom for udledninger på grund af nedbør og geografiske forhold – bl.a 7000 km kystlinje. Det kommer tydeligt til udtryk i det udbredte iltsvind i de indre danske farvande år efter år – en situation som er forværret pga. øget gødskning, muliggjort af den borgerlige landbrugspakke fra 2016.

Dansk kød- og mejeriproduktion medregnet fra dyrkning af foder tegner sig for cirka 90 procent af landbrugets samlede udledning af klimagasser. Foto: Nick Karvounis/Unsplash

Summasummarum

Er det rimeligt, at vi på grund af et manipuleret klimaregnskab for erhvervet skal ofre Danmarks natur, så vi kan forsyne fx Kina med billigt flæsk? Nej. Vi skylder da ikke forbrugerne i udlandet noget som helst, mindst af alt kød. Faktisk vil en udflytning af dansk svineproduktion forbedre det globale miljø.

Bannerbillede: Havet. Foto: Anastasia Taioglou/Unsplash

Kommentarer

  1. Jan Stampe Nielsen

    godt brølt. En skam at det nok ikke læses og høres hos beslutningstagerne.

  2. Det er lige præcis det, som er problemet – de får det ikke læst. De danske medier er desværre ikke behjælpelige her. De bringer det ikk’. Jeg ved godt, at det løb af med mig. Men ikke destomindre, så undlader Fynske medier at bringe kommentaren. Som om klimaet og miljøet ikke var et rigeligt stort problem i sig selv, men det bliver overskygget af fraværet politiske debat om emnet. Det er lige til at få ondt i maven af.

    http://stoptankespild.dk/index.php/2022/09/15/klima-nationalisme-hvem-er-det-lige-der-er-det/

Skriv en kommentar