Kommuner er sat skakmat i kampen mod svinefabrikker

Også kommunernes fagblad kommunen.dk har rettet opmærksomheden mod svineproducenternes overhånd i forhold til den kommunale selvbestemmelse.

Enhedslisten vil rulle dele af den blå landbrugspakke tilbage for at give mere plads til natur, miljø og lokal selvbestemmelse. Ændring af husdyrbrugloven har sat det lokale selvstyre ud af spil

LANDBRUG – Den blå landbrugspakke, som den tidligere Venstre-regering trumfede igennem, har gjort det stort set umuligt for de enkelte kommuner at forhindre udvidelser af svineproduktionen, for eksempel med begrundelse i hensynet til naboer, natur eller turisme.

Det skriver redaktør Gustav Bech på jordbrug.dk den 8. marts 2020.

Ansøgerne skal blot opfylde de centralt fastsatte, formelle krav, og i flere kommuner erkender frustrerede borgmestre og byråd, at de med ændringen af husdyrbrugloven fra 2017 har mistet muligheden for at foretage en helhedsvurdering, før de siger ja eller nej til de ofte meget store udvidelser af den animalske produktion, som sker i disse år.

Det gælder blandt andet borgmesteren i Holbæk, Christina Krzyrosiak Hansen, som erkender, at det kommunale selvstyre med landbrugspakken reelt blev sat ud af kraft.

Borgmesteren i Holbæk, Christina Krzyrosiak, føler sig magtesløs overfor de aggressive svinebaroner. Foto: GP-filmen “Nabo til en svinefabrik”

»Jeg kan ikke gøre noget. Jeg skal stemme for, ellers bryder jeg en del af loven«, siger borgmesteren i en dokumentarfilm om svinefabrikker, som Greenpeace lavede i oktober sidste år.

Med ændringen af husdyrloven lykkedes det Venstres daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og hendes efterfølger Esben Lunde Larsen at fjerne de få barrierer for landbrugsindustriens fortsatte ekspansion.

Stop svineriet. Aktivister fra Greenpeace demonstrerede i oktober 2019 mod en stor svinefabrik, der ligger mellem Ringsted og Holbæk. Foto: Greenpeace

Hvor der for blot få årtier siden var landbrugsbedrifter og husmandsbrug af mere beskeden størrelse, ser man nu ude på landet, tæt ved landsbyer og bebyggede områder gigantiske husdyrfabrikker, som kan huse titusinder af slagtesvin og flere tusinde malkekøer.

Det vil den nystiftede Landsforeningen mod Svinefabrikker have ændret, og på det stiftende møde i går kom det frem, at Enhedslisten allerede er klar med et beslutningsforslag, der vil give de enkelte kommuner til »ud fra en helhedsvurdering at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion«.

Lokale byråd er sat uden for indflydelse

»Danmark er det land i verden, der producerer mest kød pr. indbygger, og i intet andet land er der så mange svin pr. indbygger som i Danmark. Naboer, miljøet, naturen og biodiversiteten betaler ofte en meget høj pris for de gener, som især de store svinefabrikker skaber«, siger Søren Egge Rasmussen, som er Enhedslistens landbrugs- og fødevareordfører i Folketinget.

MF Søren Egge Rasmussen, EL

»Hvis vores beslutningsforslag går igennem, betyder det, at man lokalt kan være med til at lægge et pres på de lokale byrådsmedlemmer for at forhindre de ofte meget store udvidelser af husdyrproduktionen, som er på tegnebrættet«, siger Søren Egge Rasmussen.

Ifølge ham har lokalbefolkningen flere steder i landet forsøgt at påvirke beslutningerne, men hidtil forgæves, fordi byrådene reelt er sat uden for indflydelse. Det gælder for eksempel i området omkring Skanderborg, Holbæk og Svendborg, hvor den lokale modstand mod store koncentrationer af svin og kvæg, har markeret sig.

Staldkompleks med plads til 3800 køer

Greenpeace demonstrerede i midten af december mod det, der bliver til Danmarks største svinefabrik i Ringe på Fyn. Her er opført en 156 meter lang svinestald med plads til 10.500 svin, der skal leve på 9.500 kvadratmeter. Men også andre steder i landet udvides den animalske produktion.

»Det seneste eksempel, jeg har kendskab til, er planerne om at bygge et staldkompleks ved Esbjerg, der skal rummer 3.800 stk. kvæg og dermed bliver Danmarks største kvægbedrift«, fortæller Søren Egge Rasmussen.

MF Zenia Stampe (Rad.) er parat til at rejse problemet.

Ved det stiftende møde for Landsforeningen mod Svinefabrikker var også den radikale Zenia Stampe til stede og hun erklærede sig straks parat til at se positivt på Enhedslistens forslag om at give plads til mere kommunal selvbestemmelse, hvis det kan være med til at fremme lokale hensyn til natur og miljø.

»Vi har generelt en god dialog blandt partierne i regeringens parlamentariske grundlag. Vi skal styrke samarbejdet, for der er behov for, at vi får gjort op med de dele af den blå landbrugspakke, som bør ændres. Jeg tror, at Enhedslisten, de radikale, SF og Alternativet kan blive enige og dermed lægge et fælles pres på Socialdemokratiet for at rulle de værste dele af den blå landbrugspakke tilbage«, lyder det fra Søren Egge Rasmussen.

Link: Du kan finde Enhedslistens forslag her.

Comments

comments

En kommentar til Kommuner er sat skakmat i kampen mod svinefabrikker

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.