Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er parat til doppe en egentlig godkendelse af cannabis som human medicin. Hvorfor dette hastværk?

Cand. stat Klaus Flemløse skriver 16. august 2018 med eneret for gylle.dk:

I sin bestræbelser på at sikre landbruget indtægter ønsker sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) tilsyneladende at omgå alle regler for udvikling af human medicin.  Det drejer sig helt konkret om godkendelse af cannabis til human anvendelse. Ministeren ønsker at se bort fra de protokoller, der gælder for udvikling af human medicin.  Det er disse protokoller ministeren omtaler som ”unødigt bureaukrati.”

Klaus Flemløse.

Dagbladet Information skriver den 13.august 2018:

”Der er ikke klare beviser for at cannabis har en positiv effekt, men man har udpeget 4 områder, hvor der måske kan være en positiv virkning, nemlig multipel sklerose, rygmarvskader, kemoterapi og neuropatiske smerter, som er smerter på grund af sygdom i hjernen eller nerver.”

I dette ligger ingen godkendelser og heller ikke til at afvige fra reglerne for udvikling af human medicin. Det er blot et kvalificeret gæt på de mest oplagte områder for yderligere forskning.

Godkendelse er kompliceret

Sådan ser den ud – cannabis-planten, som Landbrug & Fødevarer presser på for at få lov at dyrke. Foto: Wikipedia.

Historien bag de omfattende regler for godkendelse af human medicin ligger bl.a. i sagen om Thalidomid. Dette middel havde en god virkningen på kvalme og hovedpine hos eksempelvis gravide.

Senere viste det sig, at en del af de gravide, der havde taget stoffet, fødte børn med misdannelser som for eksempel en manglende underarm eller hånd. Det var Thalidomid-skandalen, der gjorde, at man indførte omhyggelige programmer for undersøgelser af nye lægemidler. I alt har man identificeret ca. 10,000 misdannede for delt på 46 lande.  I Danmark har der formentlig været cirka 20 tilfælde af misdannede fødte. Der er kun seks kendte levende ofre i dag (2018)

Godkendelse af human medicin er en kompliceret sag og man ved ikke altid hvor skaderne kan opstå. Molekylet bag Thalidomid fandtes i en højresnoet og i en venstresnoet version. Den ene version gav forsterskader, men det blev man først klar efter at skaden var sket.  Denne manglende viden kostede mange personer førligheden. Så kompliceret kan det være og så lidt skal der til før noget går galt.

Smerteforsker Jonathan Vela, Ålborg Universitetshospital.

Hasard med sundheden

I Information den 13. august skriver forsker Jonathan Vela, som er smerteforsker og læge i hoveduddannelsen til reumatologi, artiklen: ”Ellen Trane Nørby spiller hasard med folks sundhed i sag om medicinsk cannabis”. Det er et kraftigt angreb på sundhedsministerens hæderlighed:

”Den viden, vi mangler i dag, havde vi haft, hvis sundhedsministeren tilbage i 2016 havde bedt dem, der lukrerer mest på medicinsk cannabis om at betale for, at produkterne blev undersøgt. Her tænker jeg på det danske landbrug.”

Men hvad nu hvis forsøgene viste, at medicinen ikke virkede som tiltænkt? Så var der ingen penge til dansk landbrug og ingen nemme stemmer ved næste valg til Ellen Trane Nørby. Så hellere undlade at undersøge effekten og lægge ansvaret over på andre.

Sundhedsministeren vil nemlig ikke tage ansvaret på sine skuldre ved at gå ind for, at cannabis skal legaliseres, så viser det sig senere hen, at noget går galt, ja, så er det patienterne og lægerne, der er taberne.”

Men er der taler om en konspirationsteori fra Jonathan Velae? Nej slet ikke.

Godsejer Lars Hvidtfeldt er parat til at springe godkendelses-procedurerne over, når det gælder cannabis. Næppe fordi han selv er afhængig af produktet, men han vil gerne tjene kassen på at levere til de, der har brug for det.

Det er en nærliggende forklaring på Ellen Trane Nørbys ønsker om at bryde reglerne for udvikling af human medicin, idet Landbrug & Fødevarer helt klar udtaler, at de ønske en milliardomsætning ved at dyrke hash i Danmark. Dette fremgår af udtalelser fra Lars Hvidtfeldt, der er næstformand i Landbrug & Fødevarer:

”Mulighederne er mange for landmænd, der ønsker at dyrke hamp og cannabis til den voksende efterspørgsel i ind- og udland. Det kan derfor ikke gå for hurtigt med at lempe reglerne for dyrkning i Danmark.”

Sådan lød opfordringen fra viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, til Cannabis-konferencen, der blev afholdt på Christiansborg tirsdag, den 14. august.

– Det er en snæver betragtning, at cannabis- og hampplanten kun er til medicinsk brug. Planten har mange flere anvendelsesmuligheder. Men pga. den nuværende nultolerance overfor THC (euforiserende stof i hampplanten, red.) er de desværre stærkt begrænsede af den danske lovgivning. Det er det første sted, der skal sættes ind politisk, hvis danske landmænd skal gøre sig håb om at være leveringsdygtige til den milliardindustri,” siger Lars Hvidtfeldt.

Selv om der ikke er klare beviser for en positiv virkning eller en negativ virkning ønsker ministeren understøttet af landbruget, at se bort fra alle regler ved undersøgelse af cannabis som human medicin. Hvis der er den mindste chance for at finde et nyt produkt baseret på cannabis, er det OK, at forsøge at finde det. Men lad dog forskerne udføre de korrekte forsøg i en sådan skala over så lang tidsperiode og på en sådan måde, at der ikke er tvivl om resultaterne.

Links:

Information fra den 13.august 2018 har en omfattende dækning af sagen:

Debatten om medicinsk cannabis er en kamp mellem videnskaben og folket

Lægemidler med cannabis har ingen eller minimal effekt på største patientgruppe

Ellen Trane Nørby spiller hasard med folks sundhed i sag om medicinsk cannabis

Thalidomid

Lemp reglerne for dyrkning af hamp og cannabis

Comments are closed.