Region IV, Kjellerup
Poul Bækbo fra Landbrug & Fødevarer.

Under vidneafhøring i Østre Landsret 15. januar 2015 forsikrede dyrlæge Poul Bækbo fra det såkaldte Videncenter for Svineproduktion (VSP), at Landbrug & Fødevarer har gjort alt for at informere de ansatte i svineindustrien om de risici, der er forbundet med smitte fra MRSACC398-inficerede svin.

Poul Bækbo påstod bl.a., at VSP lod udarbejde informationsmaterialer på flere sprog i efteråret 2014, og han fortalte retsformanden, at man allerede dengang havde sørget for en russisk version af hensyn til de mange østeuropæiske svinearbejdere.

Det viser sig nu, at Poul Bækbo afgav ukorrekte oplysninger. Det russisksprogede infomateriale har ikke eksisteret i 2014 og fandtes heller ikke i januar, da dyrlæge afgav sin vidneforklaring. Ifølge det såkaldte Videncenter for Svineproduktion er materialet først fremlagt 17. marts 2015.

Løgn om MRSA-lister

Dyrlæge Poul Bækbo indrømmede også beredvilligt under afhøringen, at han siden 2012 havde været i besiddelse af de omdiskuterede lister over MRSACC398-inficerede svinefabrikker, som retsmødet omhandlede. Dette forhold har Poul Bækbo tidligere benægtet kategorisk.

SkoleMRSAJanDahl
Chefdyrlæge Jan Dahl fra L&F.

Imidlertid kunne Radio24/7 afsløre i programmet “Reporterne” allerede 29. september 2014, at Poul Bækbo – og chefdyrlæge Jan Dahl fra Landbrug & Fødevarer – gentagne gange overfor radiostationen havde benægtet at være i besiddelse af de omdiskuterede lister over MRSACC398-inficerede svinefabrikker, men takket været radiostationens dybdeborende research viste de to dyrlægers benægtelser sig at være usande.

Listerne rummer resultaterne af Fødevareministeriets screening for bakterien i 2011. Daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) besluttede, at oplysningerne skulle hemmeligholdes for offentligheden men tilsendes den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer.

Siden 2012 er der foregået et juridisk tovtrækkeri mellem pressen, ministeriet og Landbrug & Fødevarer, som kulminerede i juni 2014, hvor Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen underkendte Fødevareministeriet og beordrede en ny sagsbehandling.

Indtil Ombudsmandens redegørelse forelå, benægtede Landbrug & Fødevarer gentagne gange, at man skulle være i besiddelse af listerne. Overfor radiostationen bedyrede dyrlæge Poul Bækbo 7. maj 2014, at han intet kendskab havde til de inficerede fabrikkers beliggenhed. “Nej, nej – vi ved det ikke!” lød det flere gange den dag i radioen.

MRSAFinger
Oplysning om MRSA-risici er yderst mangelfuld til de mange østeuropæiske svinearbejdere, fordi svineindustrien har negligeret behovet for infomaterialer på originalsprog.

Også chefdyrlæge Jan Dahl afviste ganske bombastisk at kende noget til listerne, men da radiostationen fremlagde klokkeklar dokumentation for det modsatte (opnået gennem aktindsigt i Fødevareministeriet) måtte Dahl gå til bekendelse og indrømme, at han talte usandt. “Det er osse noget bøvl”, lød dyrlægens kommentar, og han uddybede sin holdning til afsløringen: “Det var godt nok træls, at vi rent faktisk havde listen, men vi skal ikke bruge den til noget”.

Jan Dahl påstod videre, at der var tale om en fejl fra ministeriets side, når man fremsendte listen til ham. Men det var heller ikke sandt. Allerede 5. januar 2012 var listen blevet fremsendt fra Fødevareministeriet til både Poul Bækbo og Jan Dahl, kunne radiostationen afsløre, og ikke ved nogen tilfældighed. Der forelå en klar, skriftlig aftale om dette.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.