Topembedsmand lyver om MRSA-dødsfald

PerHenriksen

Per Henriksen har ingen særlige sundhedsfaglige forudsætninger for at bekæmpe svine-MRSA. Han er uddannet dyrlæge og har tidligere har været ansat hos Dansk Pelsdyravlerforening. Han har haft jobbet som veterinærdirektør siden 1. marts 2011, hvor han afløste dyrlæge Jan Mousing, som blev administrerende direktør i det såkaldte Videncentret for Landbrug under Landbrug & Fødevarer. Mousing er i dag chef for videncentrets chefdyrlæge Poul Bækbo, der hører til de mere hårdnakkede MRSA-benægtere. Også Poul Bækbo er blevet taget i at lyve om MRSA-forhold.

Veterinærdirektør i Fødevare-styrelsen Per Henriksen afviser blankt, at styrelsen skulle tilgodese landbrugets interesser frem for forbrugernes i håndteringen af svine-MRSA. Det skriver fagbladet Journalisten.dk 14. oktober 2014, men bladet kan afsløre, at Per Henriksen lyver lodret i et forsøg på at løbe fra ansvaret for Fødevarestyrelsens manglende indsats mod svineMRSA-epidemien.

Henriksen er formand for en arbejdsgruppe mellem Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet, som blev nedsat af daværende fødevareminister Mette Gjerskov i 2012 for at stoppe MRSA-smitten. Arbejdsgruppen har stort set intet foretaget sig endnu.

Ifølge fagbladet hævder Per Henriksen i et interview, at styrelsen og ham selv intet kendte til de fire MRSACC398- dødsfald, før det blev en pressehistorie. Her er et uddrag af afsløringen:

»Vi har et myndighedsforum, hvor vi får information. På det møde fortalte Serum Instituttet om dødsfaldene, og på det møde sad Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet og hørte på det, og så er det jo offentligt, og så kommunikerede vi det ud,« siger Per Henriksen.

Nyheden om de her dødsfald kom ud, da professor Hans Jørn Kolmos sagde det i forbindelse med en retssag i starten af maj.

Var det før eller efter den nyhed, at I blev informeret om dødsfaldene?

»Det var efter det, så vi var selvfølgelig også forundrede,« siger Per Henriksen.

Det passer ikke. Ifølge en gennemgang af forløbet på Statens Serum Instituts hjemmeside blev Fødevarestyrelsen informeret om de tre første dødsfald af svine-MRSA på et møde den 26. marts 2014, mens Hans Jørn Kolmos fortalte første gang om dødsfaldene 6. maj 2014. 

Journalisten.dk ville gerne have spurgt Per Henriksen om, hvorfor han ikke svarer korrekt, og hvorfor Fødevarestyrelsen ikke reagerede på informationerne om dødsfaldene allerede i marts. Styrelsens presseafdeling ville dog ikke udlevere direktørens e-mailadresse.

I stedet svarede en pressemedarbejder, at man ikke reagerede yderligere, fordi man allerede i slutningen af 2013 havde besluttet en række initiativer til at begrænse MRSA-smitten fra svinefarme til resten af samfundet. Nogle af initiativerne var endnu ikke iværksat, og man ville ikke sætte gang i noget nyt, før man havde set effekten af de allerede besluttede tiltag.

Læs hele artiklen ”De hemmelige svin” om Fødevarestyrelsens skandaløse behandling af MRSA-sagen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.