– Vi skal designe emballageløsninger som fra start er tiltænkt genbrug og genanvendelse, så det bliver nemmere for forbrugerne at passe på klodens ressourcer, mener Plastindustrien. Foto: Arshad Pooloo/Unsplash

En ny designguide skal sikre, at mere plastemballage til private forbrugere bliver genbrugt og genanvendt – og ikke ender som værdiløst affald

Danskerne sorterer affald som aldrig før, og vi bliver bedre og bedre til det, viser officielle tal. Men alt for meget plastemballage, som kunne udgøre en vigtig ressource, ender som værdiløst restaffald.

Det skriver Plastindustrien i en pressemeddelelse, 8. september 2023

Derfor har brancheforeningen Plastindustrien og Netværk for cirkulær plastemballage lanceret en designguide med gode råd til både dem der skal anvende emballager og dem der producerer dem. Guiden skal sikre, at endnu mere plastemballage fra begyndelsen er designet, så det er nemt at genbruge og genanvende.

Ambitionen er at få plasten væk fra naturen, ud fra forbrændingsanlæggene og ind i et cirkulært kredsløb, siger miljøpolitisk chef i Plastindustrien, Christina Busk:

– Vi skal designe emballageløsninger som fra start er tiltænkt genbrug og genanvendelse, så det bliver nemmere for forbrugerne at passe på klodens ressourcer. Vi ønsker at bevare plastmaterialerne i et cirkulært kredsløb, så dem der skal fylde noget i emballagerne i langt højere grad vælger genbrugsløsninger eller har mulighed for at få genanvendt materiale i en endnu bedre, og renere kvalitet til nye emballager. Det kan være med til at minimere mængden af den virgine plast, vi som samfund bruger til emballage.

Designguiden for genbrug og genanvendelse af plastemballager er resultatet af et arbejde på tværs af flere led i værdikæden – fra emballageproducent, påfylder og indsamler til genanvendelsesvirksomheder og andre interessenter. Den er udviklet af en arbejdsgruppe nedsat under Netværk for cirkulær plastemballage, der drives af brancheforeningen Plastindustrien. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra en række plastvirksomheder, detailhandlen, Københavns Kommune, Ingeniørforeningen IDA og DTU.

Thomas Roland, COOP

Thomas Roland, Vareansvarlighed- & Kvalitetschef, Coop siger:

– Vi skal bruge mindre plast i emballager. Og når vi bruger plast, skal vi gøre det klogere. Derfor er vi i Coop glade for Plastindustriens designguide, som opfordrer virksomheder til at tage hurtigere skridt mod konsekvent brug af plastemballager, der kan recirkuleres. I Coop arbejder vi i samme retning, og vi bringer derfor guidens anbefalinger videre i værdikæden til vores leverandører. Vi skal ensrette sammensætningen af emballagematerialer, og plast skal bruges dér, hvor det kan reducere madspildet og passe bedst muligt på produkterne.

Designguiden er den opdaterede og 3. version af guiden, der udkom i 2015 og 2019.

FAKTA OM DESIGNGUIDEN

Den nye designguide for genbrug og genanvendelse af plastemballager er opdateret på en række områder:

  • Hele afsnittet om genbrug er udvidet markant. Det er blandt andet udvidet med helt nye designkriterier og anbefalinger ligesom det indeholder nye cases fra Ellen MacArthur Foundation.
  • Affaldshierakiet er udbygget med nye elementer om genbrug og differentiering i genanvendelsen, som går længere end lovgivningen
  • Nyeste data om sortering af plastaffaldet fra Københavns Kommune er tilføjet. Blandt andet data om fordelingen af plasttyper og typer af emballage og plastprodukter i husstandsindsamlet plast
  • Der er som vejledning udarbejdet et beslutningstræ om brugen af emballage.
  • Hele guiden er gennemskrevet med fokus på materialekvalitet i fødevarekontaktmateriale (food), kosmetikprodukter (near-food) og non-food produkter. Afsnittet med near-food (kosmetik) er opdateret, så det stemmer overens med den relevante lovgivning.
  • Der er foretaget en faglig justering af samtlige skemaer om materialerne PP, PE, PET og fleksible folier i forhold til den seneste teknologiske og innovative udvikling – fortsat med udgangspunkt i høj kvalitet.
  • Der er tilføjet et informativt afsnit om piktogrammer.
  • Et overblik over den relevante lovgivning og en tidslinje over forventet, kommende lovgivning, der skal implementeres i EU.

Læs designguide for genbrug og genanvendelse af plastemballage

Om Plastindustrien   

Plastindustrien vil sikre danske plastvirksomheder optimale rammer for succes ved at klæde dem på til fremtiden, hvor den grønne omstilling er forudsætningen for, at vi passer bedre på vores ressourcer og skaber nye attraktive arbejdspladser. Vores branche tæller over 26.000 jobs, hvilket gør os til en af industriens største underbrancher.

Bannerfoto: Plast i lange baner. Foto: Tanvi Sharma/Unsplash

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar