Hvordan kan Århus Universitet, der rådgiver VFR, oplyse, at jagt på blishøns er bæredygtig, når bestanden er faldet voldsomt? Foto: Palle Sørensen

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver: Danmark indberetter til EU, hvorledes de danske fuglebestande udvikler sig. I indberetning fra 2019 oplyses det, at 11 af vore jagtbare ynglefugle er i tilbagegang, samt at jagten har en negativ indflydelse på bestandsstørrelser af 13 jagtbare fuglearter.

At vildtudbyttet afspejler bestandenes størrelse accepterede miljøministerens Vildtforvaltningsråd (VFR), da det anbefalede, at jægerne fra 2014 fik pligt til at indberette det årlige udbytte fordelt på enkeltarter. Jægernes årlige indberetninger viser, at bestandene af 17 af de jagtbare fuglearter er gået tilbage med mere end 30% i perioden fra 1990 til 2018. En tilbage­gang, som ikke foranledigede nogen af de grønne medlemmer af VFR til at sende en udtalelse til miljøministeren, for at få den alarmerende tilbagegang i fuglebestandene stoppet. På den baggrund er det glædeligt, at to af landets ynglefugle blev jagtfredet i år nemlig taffelanden og tyrkerduen. Men da var vildtudbyttet for de to arter også blevet reduceret med henholdsvis 86% og 81% i perioden fra 1990 til 2018. Først da foreslog VFR miljøministeren en fredning.

Biolog Søren Wium-Andersen

Blishønen er måske ikke den mest populære fugl her i landet. Men ikke desto mindre var vildtudbyttet på 5407 i 2018, mens vildtudbyttet i 1975 var på 106.302. Hvordan kan Århus Universitet, der rådgiver VFR, oplyse, at jagt på blishøns er bæredygtig, når bestanden er faldet så voldsomt? Der må da være noget rablende galt med universitetets bæredygtighedskompas.

Hvad er løsningen på de problemer, som VFR ikke ønsker at reagere på? At et ineffektivt råd ned­lægges, og erstattes af et uafhængigt biodiversitetsråd, bemandet med en kreds af personer, der ønsker at fremme biodiversiteten generelt og ikke som VFR i de kommende måneder – art for art – at skal købslå om jægernes nye ønsker om jagt på hjejle, regnspove og grævling og om at genoptage jagten på de globalt truede arter taffeland, fløjlsand og havlit.

Jeg vil håbe, at miljøministren finder nogle nye rådgivere, der vil beskytte de arter, hvis bestande er i tilbagegang og fremover vil friholde EU’s Fuglebeskyttelses­områder for jagt på fugle. Der kan anføres mange grunde til at fuglebestande går tilbage. Jagten er den nemmeste at regulere.

361 ord

Skriv en kommentar