Næsten 1. mio. skydefugle udsættes hvert år – de fleste i det østlige Danmark

Antallet af udsatte gråænder er faldet betydeligt efter indførelsen af regler i 2001 og 2007, der krævede et vist vandareal per udsat ælling/and. Foto: Wikipdia

For første gang er udsætningen af skydefugle i Danmark nu kortlagt på postnumre, oplyser bladet Fugle & Natur den 10.februar 2020.

Egon Østergaard

Det er sket efter, at Dansk Ornitologisk Forening, DOF, har presset på for at få registreret alle udsætninger af fasaner, gråænder og agerhøns – se kortene som følger med denne pressemeddelelse.

”Registreringen giver os for første gang et detaljeret billede af hvor mange skydefugle, der udsættes, og hvor det sker,” siger DOF’s formand Egon Østergaard, som også er foreningens repræsentant i Vildtforvaltningsrådet.

På landsniveau er der registreret følgende udsætninger af de enkelte arter:

Fasaner:

2019:  857 udsætninger af i alt 801.773 fugle

2018:  998 udsætninger af i alt 878.262 fugle

Udsætningskort Fasaner. Kilde: Miljøstyrelsen

Gråænder:

2019:  315 udsætninger af i alt 60.066 fugle

2018:  246 udsætninger af i alt 51.538 fugle

Udsætningskort Gråænder. Kilde: Miljøstyrelsen

Agerhøns:

2019:   72 udsætninger af i alt 5.864 fugle

2018:  105 udsætninger af i alt 8.018 fugle 

Udsætningskort Agerhøns. Kilde: Miljøstyrelsen

Udsætningerne registreres hos Miljøstyrelsen, som også har fået udarbejdet kortene med fordeling af udsætningerne på postnumre på grundlag af data fra DCE, Aarhus Universitet. Det fremgår meget tydeligt, at de fleste skydefugle udsættes i de østlige dele af landet. Opdræt af især fasaner som skydefugle til jagt er en nicheproduktion på en del godser.

I 2019 blev der foretaget  857 udsætninger af i alt 801.773 fasaner. Ifølge DCE blev der i 2018/2019 nedlagt 606.660 fasaner i Danmark. Foto: Joachim Baecker/Wikipedia

Tidligere har der været stor usikkerhed om ikke mindst antallet af gråænder, men der er ingen tvivl om, at antallet er faldet betydeligt efter indførelsen af regler i 2001 og 2007, der krævede et vist vandareal per udsat ælling/and. 

”Dansk Ornitologisk Forening er principielt imod udsætninger af fugle til jagt. Jagt bør alene foregå på naturlige bestande, der ikke er truede eller rødlistede,” siger Egon Østergaard til Fugle & Natur.

Ifølge vildtudbyttestatistikken for 2018/19 nedlagde de danske jægere 402.219 Gråænder, men udsatte blot 60.066 fugle. Foto: Tom Koerner, USFWS Mountain-Prairie/Wikipedia

Sidste nyt!

Comments

comments

3 kommentarer til Næsten 1. mio. skydefugle udsættes hvert år – de fleste i det østlige Danmark

 • Annette Rosenmunthe skriver:

  Vi har også fast 16 fasaner i haven vinteren over – sidste år 22! Vores have er forvandlet til hønsegård, men uden at vi kan høste æg! Vi har det blandet med dem – de er søde, men sviner enormt. Vi ville helst være dem foruden, men kan ikke slippe af med dem.
  Helt tydeligt har de gjort kål på de grønbrogede tudser, som ellers overvintrede i vores garage. Dem ser vi ikke efter fasaninvasionen, som kom på grund af et nyt opdrætssted.

 • Niels Laugesen skriver:

  Underligt at Egon Østergård er så meget imod udsætning, når DOF selv har besluttet der skal være udsætning…
  Mon ikke det bare er endnu en “had din jæger” kampagne, han har sat i verden..
  Som om uvidenhed og har ikke var nok til stede, allerede..

  • Frank Lille skriver:

   Netop man skal bare henvise til udsætningsforlig fra 2017… og så tænke sig til resten når dette er instillede til ministeten den gang med DOF’s stemme… og ellers enstemmig fra vildforvaltningråd…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.