Sylvi-Listhaug-norge-madminister
– Selv om vi er blandt de allerbedste i verden, vil vi ikke hvile på laurbærrene. Vi vil få forbruget af antibiotika længere ned, siger Sylvi Listhaug, der er landbrugs- og fødevareminister. Pressefoto.

Norge vil i løbet af de næste fem år reducere forbruget af antibiotika med 30 procent. Det foreslår regeringen i en ny national strategi, som blev præsentere i sidste uge. Planen skal begrænse antibiotika-resistens, der breder hastigt. Det skriver OrganicToday, 29. juni 2015.

Den norske regering anerkender i strategiplanen, at der er en tydelig sammenhæng mellem mennesker, dyr, fisk, sundhed og miljø i udviklingen af antibiotikaresistens.

Derfor er en række norske ministerier gået sammen i et tværfagligt samarbejde, der ikke blot skal bremse udviklingen af antibiotikaresistens, men også give mere præcis viden om, hvad der driver udviklingen og samtidig sikre, at Norge kan blive en drivende kraft i den internationale udvikling af nye antibiotika og vacciner.

Vil ikke hvile på laurbærrene
Norge er et af de lande i verden, der bruger mindst antibiotika i husdyrproduktionen, men regeringen satser på at kunne blive endnu bedre.

HenrikMortensenSvin
Norge har styr på MRSA-smitten takket være en konsekvent sanering af alle inficerede svinefabrikker, hvorimod bekæmpelsen sejler i Danmark med 70 % inficerede virksomheder.

– Selv om vi er blandt de allerbedste i verden, vil vi ikke hvile på laurbærrene. Vi vil få forbruget af antibiotika længere ned, siger Sylvi Listhaug, der er landbrugs- og fødevareminister.

– Mens det går den rigtige vej i landbruget kniber det med kæledyrene, som får rigelig med medicin. Fra 2005 til 2013 steg forbruget af antibiotika til kæledyr med 18 procent. Denne udvikling ønsker regeringen at vende. Også her skal forbruget sænkes med 30 procent.

Det er bekymrende, at anvendelsen af de bredspektrede eller stærkere typer af antibiotika er øget mest. Kæledyr får de samme typer antibiotika som mennesker, så det er utroligt vigtigt, at vi får nedbragt forbruget, når vi ved, at resistente bakterier kan overføres mellem kæledyr og mennesker, siger den norske landbrugsminister.

I Danmark, hvor der produceres knap 30 gange så mange svin som i Norge, bruges der derfor langt mere antibiotika, og Fødevareministeriet har da også vedtaget et reduktionsmål for fremtidens anvendelse af veterinær medicin. Ifølge MRSA-handlingsplanen, der blev aftalt mellem regeringen og Enhedslisten, SF, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti i april 2015, skal der ske en reduktion af antibiotikaforbrug til svin med 15 pct. fra 2015 til 2018.

ClausFertin
Direktør Claus Fertin, SEGES.

Imidlertid kommer det næppe til at ske. Erhvervet har klart meldt fra allerede dagen efter vedtagelsen af handlingsplanen, hvor direktør Claus Fertin fra det såkaldte videncenter for svineproduktion, SEGES, sagde, at det ville blive ”meget svær at nå”.

”Vi kan ikke fra den ene dag til den anden bare lige fjerne hverken fem eller 15 procent af antibiotikaforbruget. Husk på at de lavthængende frugter er plukket for længst. Det er en benhård indsats fra svineproducenternes side, der har bragt os så langt ned”, sagde Claus Fertin.

Landbrug & Fødevarer frygter også, at en alt for drastisk reduktion af antibiotikaforbruget kan gå ud over dyrevelfærden, fordi antibiotika er en nødvendighed som led i de moderne produktionssystemer.

”Det er helt uomtvisteligt, at danske svineproducenter skal have mulighed for at behandle syge dyr, når det er nødvendigt”, sagde Claus Fertin. SEGES har selv sat et mål om en ti-procents reduktion fra 2013 til 2020.