Ny bog om plantelivet i den underfulde verden under vandet!

Under vandet åbenbarer sig en verden af planter med stor variation og skønhed. Plantelivet fortæller om vandområdernes tilstand og udvikling, når man sætter navn på arterne. Derfor er Danmarks Vandplanter en invitation både til at gå på opdagelse i de danske vande og til at blive klogere på arterne og deres voksesteder for såvel amatører som professionelle botanikere.

Jens Chr. Schou har været den drivende kraft bag bogen, og han har håndtegnet de smukke illustrationer.

Danmarks Vandplanter er netop udkommet, og bogen beskriver i tekst, fotografier og stregtegninger alle kendte danske vandplanter og kransnålalger, samt et stort udvalg af sumpplanter, mosser, levermosser og makroalger. Med illustrerede nøgler, mange fotografier, præcise beskrivelser, og udbredelseskort samler bogen den nyeste viden om vandplanter i Danmark.

Bogen er forfattet af fire af de skarpeste hjerner på dette specielle felt: Jens Christian Schou, Bjarne Moeslund, Lars Båstrup-Spohr og Kaj Sand-Jensen. JCS er pensioneret lærer, illustrator, fotograf og forfatter til adskillige bøger om danske planter. BM er biolog ved Orbicon, vandløbsekspert og medforfatter til Danske Vandplanter fra 1990. LBS er forsker, Ph.D. ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet og ekspert i kransnålalger. KSJ er professor samme sted med forskning i vandplanters miljøkrav, udbredelse og historiske udvikling.

Bogen er på 560 sider, A4 format, fuld farve og omhandler 311 taxa. Den separate feltnøgle er på 48 sider trykt på vandfast (!) papir. Pris for bog & feltnøgle kr. 400,00 incl. moms – men excl. forsendelse. Feltnøgle særskilt kr. 40,00. Bogen kan bestilles direkte fra forlaget på emailadressen: forlagsbestyrer@bfnsforlag.dk

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.