Mere overvågning af vandkvaliteten og bedre håndhævelse af eksisterende EU-regler for drikkevand og spildevand. Det står højt på dagsordenen hos størstedelen af de nyvalgte danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Det skriver DANVA i en pressemeddelelse den 5. august 2019. DANVA er den danske interesseorganisation for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.

Læs dette temanummer om drikkevandet og EU

Vand kender ingen grænser, og EU spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre, at der nu og i fremtiden er tilstrækkeligt rent drikkevand og ordentlig håndtering af spildevand. I august sætter vandsektorens branchemagasin, DANSKVAND, derfor fokus på EU’s betydning for vandet og har i den forbindelse spurgt de nyvalgte danske medlemmer af Europa-Parlamentet, hvordan de vil sætte fokus på vand.

10 politikere valgte at stille op til interview, og på tværs af partierne viser deres svar, at der er et stort ønske om øget kontrol med de eksisterende EU-regler og bedre overvågning af vandkvaliteten. Desuden varsler flere af de nyvalgte EU-parlamentarikere forbud, der skal modvirke rester af Roundup og andre sprøjtegifte i drikkevandet.

Carl-Emil Larsen, DANVA

”Hvad enten, vi taler om grænseværdier i grundvandet eller vandmiljøets økologiske tilstand, så er det regler, vi på demokratisk vis har taget en fælles beslutning om i det europæiske fællesskab. Direktiverne binder os sammen. De hjælper os til at navigere mod et fælles mål, så livet bliver bedre for alle i Europa i fremtiden, så vi kan beskytte vores ressourcer og begrænse både den lokale og grænseoverskridende forurening,” lyder det fra Carl-Emil Larsen, direktør for vandsektorens brancheorganisation DANVA.

Vand er i fokus de kommende år

EU’s formelle kompetence i forhold til drikkevand og spildevand er fastlagt i det fælles europæiske vandrammedirektiv fra 2000. Vandrammedirektivets formål er at beskytte vandressourcerne og forhindre forurening, og direktivet indeholder en række miljømål, som medlemslandene skal nå senest i 2027.

De kommende fem år skal de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet tage stilling til flere vigtige direktiver, som skal sikre vandkvaliteten for de 510 millioner borgere i Europa. Bl.a. er drikkevandsdirektivet, byspilde-vandsdirektivet, regulativer om genbrug af vand og EU’s fælles landbrugspolitik til forhandling de kommende år.

Læs hele temaet om EU og vandet.

Skriv en kommentar