“Kun en tåbe frygter ikke klimaforandringerne. Og selvom det er dyrt at indrette sig efter blandt andet de stigende regnmængder, er der ingen vej udenom. Derfor har Fredericia Kommunes økonomiudvalg sagt ja til tre kostbare projekter, der skal forhindre oversvømmelser ved Madsbyparken, ved Strandvejen og nær Korskilde Sø i Erritsø. Pris: 77 millioner kroner.”

Det skriver Lokalavisen Fredericia i dag.

Kommunen har valgt at etablere nye søer og vådområder, der kan opfange og opmagasinere større regnmængder, så man undgår vand i kældre og huse i byen. Det interessante er, at man har erkendt, at det ikke handler om at skaffe vandet væk hurtigst muligt ved at opgradere kloaknettet. Derimod skal man kunne holde på vandet, så afstrømningen fordeles jævnt over et passende tidsrum.

Projekterne skal udføres i samarbejde med Fredericia Spildevand A/S. De finansieres med et lån på alle de 77 millioner. Lånet tilbagebetales ved, at spildevandstaksterne efterfølgende sættes op.

Kommunen forventer, at alle tre søprojekter også vil være til gavn for naturoplevelsen og den rekreative værdi af områderne.

 

Comments are closed.