Nye søer for 77 mio.

“Kun en tåbe frygter ikke klimaforandringerne. Og selvom det er dyrt at indrette sig efter blandt andet de stigende regnmængder, er der ingen vej udenom. Derfor har Fredericia Kommunes økonomiudvalg sagt ja til tre kostbare projekter, der skal forhindre oversvømmelser ved Madsbyparken, ved Strandvejen og nær Korskilde Sø i Erritsø. Pris: 77 millioner kroner.”

Det skriver Lokalavisen Fredericia i dag.

Kommunen har valgt at etablere nye søer og vådområder, der kan opfange og opmagasinere større regnmængder, så man undgår vand i kældre og huse i byen. Det interessante er, at man har erkendt, at det ikke handler om at skaffe vandet væk hurtigst muligt ved at opgradere kloaknettet. Derimod skal man kunne holde på vandet, så afstrømningen fordeles jævnt over et passende tidsrum.

Projekterne skal udføres i samarbejde med Fredericia Spildevand A/S. De finansieres med et lån på alle de 77 millioner. Lånet tilbagebetales ved, at spildevandstaksterne efterfølgende sættes op.

Kommunen forventer, at alle tre søprojekter også vil være til gavn for naturoplevelsen og den rekreative værdi af områderne.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.