Mette Frederiksen bliver interviewet af journalister i forbindelse med en debat under folketingsvalget. Med regeringens FL-udspil halter Danmark både efter sin egen fordoblingsmålsætning og EU-Kommissionens økologimålsætning, mener Økologisk Landsforening. Foto: Jens Astrup/flickr/CC BY-NC-ND 2.0

Pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening 31. august 2020
KOMMENTAR: Regeringens finanslovsudspil er alt andet end et gennembrud for økologien og et grønnere landbrug. Det stod ellers soleklart, at økologi var højt prioriteret, da regeringen sammen med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten ville fordoble det økologiske areal, fordoble økologisk eksport og danskernes forbrug af økologi i 2030.

Hvis økologien skal fordobles, er der brug for at tænke langsigtet og se det hele som en helhed. Markedet skal dyrkes, så der er balance mellem udbud og efterspørgsel, forbrugere, køkkener og landmænd skal have hjælp til omlægning, og der skal investeres i faglig udvikling, så økologien i endnu højere grad kan levere på natur, klima og dyrevelfærd.

Direktør Helle Borup Friberg

Men det bliver der ikke meget af med regeringens udspil til FL2021, der fortsætter udfasningen af midler til økologi og rammer nulpunktet i 2022.

Regeringen og støttepartierne har ellers i ’forståelsespapiret’ bundet sig til et mål om at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi og danskernes forbrug af økologi i 2030. Under valgkampen i 2019 udgav Socialdemokratiet sit økologiudspil med en klar ambition om at ville fastholde Danmark som verdens førende økologination og tage lederskab for økologien.

”Man kan spørge sig selv, hvor de ambitiøse tanker er blevet af. Økologi er en helt nødvendig del af en grøn omstilling i landbruget, hvor vi både leverer på klima, natur, dyrevelfærd, miljø, rent drikkevand, rene fødevarer og liv på landet,“ siger Helle Borup Friberg, direktør, Økologisk Landsforening.

Sibylle Kyed, Økologisk Landsforening

Fordoblingen sker ikke af sig selv

Fordoblingen sker ikke af sig selv. Det var Socialdemokratiet helt klar over, da det sidste år udkom med et økologiudspil. Vejen til mere økologi skulle banes ved at sikre flere midler til eksportfremme og markedsudvikling, afsætte permanente midler til innovation og forskning, samarbejde med detailhandlen om billigere og mere tilgængelig økologi, oprette en pulje til uddannelse af køkkenpersonale, så der kommer mere økologi og mindre madspild i køkkenerne og endelig arbejde for indretning af EU’s landbrugspolitik, så den understøtter mere økologi i hele Europa.

”Det er kendte virkemidler, som har sikret Danmark sin økologiske førerposition med et marked på godt 13 pct., og som har indkasseret Danmark en FN-pris for politik, der fremmer overgangen til bæredygtig fødevare- og landbrugsproduktion, hvordan kan vi vende dem ryggen nu, hvor der mere end nogensinde er enighed om behovet for at investere grønt?” siger Sybille Kyed landbrugs- og fødevarepolitisk chef, Økologisk Landsforening.

Danmark halter efter økologimålsætninger

Per Kølster, Økologisk Landsforening

Regeringen vil være verdens førende økologination, men det kræver investering. EU-Kommissionen har lanceret et mål om 25 pct. økologi i hele EU til 2030 i sin nye Farm to Fork-strategi for landbruget. Med regeringens FL-udspil halter Danmark både efter sin egen fordoblingsmålsætning og EU-Kommissionens økologimålsætning. En målsætning, der skal gøre europæisk landbrug mere bæredygtigt.

”Økologien er på vej til at være et hovedspor i det europæiske landbrug, som markant bidrager til at skabe den forandring af hele vores landbrugssystem, som er nødvendigt for at drage omsorg for naturens ressourcer og for samtidig at understøtte en meget stor verdensbefolkning bæredygtigt. Det er simpelthen ikke bæredygtigt, hvis vores egen regering ikke går den vej,” siger Per Kølster, formand, Økologisk Landsforening.

One Comment

  1. Holger Øster Mortensen

    Ingen tvivl om vi skal stimulere en omlægning til økologisk landbrug. Vi har set nok af katastrofer grundet det giftige og kemiske industrilandbrug. Men der er også nogle skyggesider ved det økologiske landbrug. Bl.a. er det yderst problematisk, at økologiske bønder må bruge en vis portion ikke-økologisk foder, og lige ledes må sprede konventionel gylle på markerne. Der skal være helt rene linjer. Ellers får vi ikke den almindelige dansker til at gå helhjertet ind for økologiske varer i supermarkedet. Og så skal vi have elimineret det paradoks, at nogle bønder tilsyneladende omlægger til øko, “fordi det kan betale sig”. Og så nogle år senere går tilbage til konventionel dyrkning. Der skal være en ren røv at trutte i…

Skriv en kommentar