Middelgrunden havmøllepark. Foto: Kim Hansen/Wkipedia.org.

Regeringens udspil har lave ambitioner. Det nedprioriterer energieffektivitet og foreslår kun én havmøllepark. Der bruges flest penge på at sænke afgiften på el, uden nogen væsentlig positiv klimaeffekt. Det skriver Det økologiske Råd i en pressemeddelelse den 26. april 2018.

Hvis regeringens mål er lempelser af afgifter og den billigst mulige opnåelse af regeringens 2030-målsætning for vedvarende energi, så rammer energiudspillet ganske godt. Det er bare ikke opgaven.

Udspillet bliver præsenteret som strålende grønt, hvad det ikke er. Danmark har brug for en bred politisk energiaftale, der sikrer langsigtet, grøn omstilling af energiforbruget, således at belastning af klima og miljø mindskes. Den skive skyder regeringens udspil pænt forbi.

Direktør Claus Ekman, DØR.

”Udspillet har et for ensidigt fokus på en uambitiøs VE-målsætningen for 2030. Reel, grøn omstilling af energiforbruget, herunder et fortsat fokus på energieffektivisering, burde i stedet være omdrejningspunktet. Jeg vil kalde det et udspil med skyklapper på,” siger Claus Ekman, (ny) direktør i Det Økologiske Råd.

Grøn omstilling skal fremme vedvarende og bæredygtig energi og samtidig sænke forbruget af fossile brændsler. En række af udspillets tiltag er utilstrækkelige eller trækker decideret i den forkerte retning:

•       Nedsabling af energieffektivisering til under en tredjedel (fra 1,5 til 0,4 mia. kr. årligt), herunder i bygninger, der stadig står for et stort forbrug af fossile brændsler.

•       Lempelse af den generelle elafgift. Det giver et højere elforbrug og dermed som udgangspunkt også et højere forbrug af kul og gas. Samtidig sluger det en meget stor del (over 2,5 mia. kr. i umiddelbart provenutab pr. år) af den økonomiske ramme for udspillet.

•       Utilstrækkelig udbygning med vedvarende energi. På havvind er der groft regnet tale om en halvering af tempoet i udbygningen ift. energiaftalen fra 2012.

•       Forsat usikre (årligt bevilgede) midler til forskning på et niveau, der er langt lavere end i 00’erne.

”Sænkning af elafgiften vil marginalt fremme brugen af elbiler, men samtidig vil det hæmme elbesparelser generelt. En langt mere virkningsfuld fremme af elbiler kunne opnås ved målrettede tiltag,” siger Christian Ege, (afgående) sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Afbrænding af træpiller og flis er ikke vejen frem, mener DØR, men alligevel produceres der stadig enorme mængder flis især i statens skove. Foto: Søren Wium-Andersen.

Regeringen erkender fortsat ikke, at afbrænding af træpiller er en blindgyde i forhold til langsigtet grøn omstilling. Træpiller vil i udspillet kunne byde ind på lige fod med sol og vind på trods af de velkendte bæredygtighedsudfordringer. Samtidig reduceres i støtten til biogas i teknologineutralitetens navn, på trods af at denne teknologi kan levere, når der ikke er hverken vind eller sol, samt bidrage til store klimagasreduktioner i landbruget.

Udspillet har – udover billig el – ensidig fokus på billigst muligt at opnå regeringens målsætning om 50 % vedvarende energi i 2030. Men den målsætning sikrer ikke i sig selv grøn omstilling af det danske energisystem. Samtidig er 50 % for lavt – det skulle være mindst 60 % for at flugte med 2050-målet om uafhængighed af fossile brændsler. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd opfordrer Folketingets partier til i de kommende forhandlinger at tænke i helhedsorienteret, grøn omstilling og et ambitionsniveau, som flugter med 2050-målet.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.