Dan J. siger: “Husk at vaske hænder – så går det nok!”

DanJorgensen3

Dan J.-planen får ingen effektiv betydning for smittefaren fra de mange danske MRSA-inficerede svinefabrikker.

Fødevareminister Dan Jørgensen har i dag fremlagt en fempunktsplan for at begrænse spredningen af MRSA fra svinestalde til omverdenen. Planen vil hjælpe, mener Landbrug & Fødevarer i en officiel pressemeddelelse 3. juni 2014 med overskriften “L&F bakker op om Fødevareministerens fempunktsplan mod MRSA”.

Men uofficielt lægger man ikke skjul på, at den presseglade Dan Jørgensen igen har præsteret en omgang varm luft.

I en intern mail fra projektleder Ida Binnerup til Landbrug & Fødevarers kontaktpersoner siges det lige ud, at Dan Jørgensens 5-punktplan ingen betydning vil få.

Mailen er sendt samme dag som pressemeddelelsen men kun til “landmænd med grise og kontaktpersoner i foreningerne”. Hensigten er at berolige de såkaldte besøgslandmænd, der kunne frygte, at der ikke længere må komme besøg på deres gårde.

Projektlederen skriver:

“Men hvad betyder det for alle jer, der har gæster i stalden? Skal I gøre noget anderledes i dag i forhold til i går? Svaret er ’Nej, som udgangspunkt ændrer Dan Jørgensens 5-punkts-plan ikke ved, hvordan I skal agere. Overtrækstøj og håndvask er stadig svaret.’

SkoleIdaBinderup

Projektleder Ida Binderup har ansvaret for mange skolebørns besøg på MRSA-inficerede svinefabrikker.

Fremhævelsen er med i teksten. Ida Binderup udsendte også en tilsvarende beroligende mail til L&F-kontaktpersonerne 11. maj, da det var blevet afsløret, at svine-MRSA havde forårsaget de første dødsfald i Danmark.

Fagbladet Ingeniøren.dk sammenligner Dan J.-planen med den norske fremgangsmåde, der er helt anderledes radikal. Modsat den danske minister har den norske fødevarestyrelse vedtaget, at de dødelige MRSA-bakterier fra svin skal bekæmpes ved kilden i staldene. Nordmændene screener nu samtlige svinefarme i landet.
I Norge vil regeringen heller ikke nøjes med at isolere de smitsomme MRSA-bakterier i svinestaldene for at bekæmpe bakterien. Det er ellers, hvad planen, som den danske fødevareminister Dan Jørgensen (S) lancerer, går ud på, skriver Ingeniøren.dk.

Nordmændene er i stedet i gang med at screene samtlige af landets 1150 svinefarme for bakterien, som indtil videre har kostet fire danskere livet. Det gør Norge for at forhindre, at smitten bliver spredt ud til samfundet fra svinestaldene, som tilfældet er i Danmark.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.