Skovhave med større produktion end landbrug

Skovhave_MiraEsben

Esben Schultz og Mira Illeris i deres skovhave på Svanholm (Foto: DR/Dorte Dalgaard©)

Mira Illeris og Esben Schultz har sammen skabt en skovhave på 3000 kvadratmeter på Svanholm i Skibby. Og selvom skovhaven endnu er ganske ung, så vokser her i omegnen af 150 plantearter.

Nogle af planterne gøder jorden og gavner klimaet ved at være kvælstoffikserende, men langt de fleste er spiselige. Skovhaven kan derfor give dig en væsentlig mere varieret kost, end den man kan skrabe sammen fra dit lokale supermarkeds frugt og grønt-afdeling.

Det skriver DR.dk Viden 19. september 2014.

En skovhave er karakteriseret af dens diversitet, den lange dyrkningssæson og de mange lag, forklarer Mira Illeris.

– Vi har bundlaget af blandt andet flerårige grøntsager, som holder jorden dækket. Så har vi busklaget med bærbuske og eksempelvis sølvbladsarter, som også producerer frugt, men som er kvælstoffikserende. Vi har de små træer som frugttræerne, og vi har de store træer, som kastanje og valnød. Men det kan også være træer som elletræer, hvis funktion er at fiksere kvælstof fra luften til glæde for hele økosystemet.

Allerede da Mira Illeris og Esben Schultz uddannede sig til økologiske landmænd, begyndte de at interessere sig for permakultur, hvor blandt andet dyrkningen af fødevarer sker ved at tage udgangspunkt i naturens egne økosystemer. Og som Esben Schultz forklarer, så mener de godt, at de permakulturelle skovhaver og skovlandbrug kan hamle op med det konventionelle landbrugs massive fødevareproduktion.

Læs hele artiklen her. 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.