Billedet til venstre viser en klods med uafrenset fugemasse, leveret af Sorø Kommune. Personen på billedet til højre er miljøafdelingens chef, Peter Dorff Hansen, og han havde papirer med til miljøtilsynet på Sjællands Lastvognsophug ApS den 20. december 2016. Alligevel blev der ikke udarbejdet miljøtilsynsrapport om affaldsbrokker med fugerester.

Sorø kommune er blevet politianmeldt i en sag, hvor kommunen har prøvet at tvinge en lokal virksomhed til at indbygge byggeaffald, som i følge virksomheden er langt mere PCB-forurenet end tilladt. Samtidig anmeldes kommunen for ikke at have levet op til sin tilsynsforpligtelse efter miljøbeskyttelses­loven.

Anmeldelsen kommer fra Sjællands Lastvognsophug ApS, SLO. Virksomheden har længe ligget i strid med kommunen om, hvorvidt byggeaffaldet var rent nok til at måtte indbygges, og har afleveret en række analyseprøver som støtte for sin kritik af byggeaffaldet. Affaldet er brokker fra den nedrevne stærkt PCB-forurenede Frederiksberg Skole i Sorø.

Det skriver journalist Jette Hvidtfeldt for gylle.dk.

Journalist Jette Hvidtfeldt.

Lukkede øjnene for PCB

En væsentlig del af sagen er uafrensede rester af stærkt PCB-holdig fugemasse, som SLO har gjort kommunen opmærksom på flere gange – første gang den 20. december 2016.

Sorø kommune har på intet tidspunkt reageret på SLO’s påpegning af, at der var fugemasse på byggebrokkerne. Det var først, da kommunen blev afkrævet et svar til Ankestyrelsen i forbindelse med en klage fra SLO over kommunens sagsbehandling, at kommunen indrømmede, at den rent faktisk har kendt til fugemassens eksistens i affaldsbrokkerne i et år og syv måneder. Det fremgår af kommunens svar til Ankestyrelsen.

Når der foregår miljøtilsyn, skal der ifølge reglerne udarbejdes en miljøtilsynsrapport af kommunens sagsbehandlere. En sådan rapport sendes til høring hos den, der har været tilsyn hos, og derefter udarbejdes en endelig rapport.

Ingen rapport fra tilsyn

Efter miljøtilsynet den 20. december 2016 blev der ikke fremsendt nogen tilsynsrapport, og SLO blev derfor heller ikke hørt om tilsynet. Kommunikationen mellem Sorø kommune og SLO viser, at SLO gentagne gange har rykket for tilsynsrapporten, og at kommunen blankt har afvist at udarbejde en rapport.

Sorø kommune har med andre ord undgået at udarbejde og fremsende en rapport over et miljøtilsyn, der registrerer SLO’s fremlæggelse af uafrenset fugemasse på brokkerne. I svaret til Ankestyrelsen henviser Sorø kommune til, at brokker med uafrenset fugemasse blot skulle være afvist af SLO. Der gives ingen forklaring på, hvordan en sådan afvisning skulle finde sted, når uafrenset fugemasse befinder sig blandt brokker i et lastvognslæs, der bliver tippet ud på pladsen hos SLO.

Der er på nuværende tidspunkt fundet PCB-holdig fugemasse i flere omgange, men ingen har klarhed over, hvor meget uafrenset fugemasse, der findes i affaldsbjergene hos SLO. Sorø kommune har leveret mere end 5.000 tons i løbet af nogle måneder i 2015.

Kommunen beskyldes for pres

Striden mellem kommen og SLO drejer sig om forureningsgraden af de leverede brokker.

Allerede før den uafrensede fugemasse blev opdaget, gjorde SLO kommunen opmærksom på, at PCB-forureningen af affaldet var højere end tilladt i den miljøgodkendelse, Sorø Kommune selv havde udstedt til SLO. Denne påpegning har Sorø Kommune gentagne gange afvist med den begrundelse, at kortlægningen af og kontrollen med affaldet var så grundig, at der ikke kunne være tale om forurening ud over det tilladte. Kommunen har fastholdt dette synspunkt, selvom kommunens eget miljørådgivningsfirma Golder Associates i et svar til kommunen har skrevet, at affaldet ikke var tilstrækkeligt sorteret.

På den baggrund har kommunen konsekvens presset SLO til at indbygge affaldet under et p-anlæg. Det har SLO afvist med henvisning til, at det ville være ulovligt.

Da Sorø Kommune fastholdt sine krav, afviste SLO affaldet og bad kommunen om at fjerne det for egen regning. Sorø Kommunes reaktion var at iværksætte en såkaldt selvhjælpshandling, hvor affaldet skulle afhentes og bortskaffes af kommunen på SLO’s regning. Samtidig anmeldte kommunen SLO til politiet for at have affaldet liggende uindbygget på sit anlæg.

Stridens kerne er denne dynge byggeaffald hos Sorø Lastvogns Ophug.

Politiet skal se på byggeaffald

Det bevismateriale, som politiet skal tage stilling til, omfatter dels dokumenter i sagen og affaldsbjerget hos SLO. Det sidste er det afgørende bevismateriale m. h.t. forureningsgraden, og det har fået SLO til at gøre politiet opmærksom på, at Sorø Kommune får kontrol med sagens væsentligste bevismateriale, byggeaffaldet, hvis den planlagte selvhjælpshandling gennemføres.

Udover at anmelde Sorø Kommune til politiet for at søge at tvinge SLO til at indbygge alt for forurenet affald og svigte sin tilsynsforpligtelse, har virksomheden anmeldt kommunen for at have iværksat politi- og retssager, som kommunen har vidst, eller burde have vidst, ikke kunne føre til rejsning af sigtelse mod SLO.

Læs også:

Sorø kommune hemmeligholdt beviser på PCB-forurening

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.