Mejetærsker
For at få de danske vælgere til at sluge budskabet om mere gylle i det danske landskab, ruller i øjeblikket en gammel spin­kampagne om, at dansk korn siden 1990 har haft faldende protein­indhold.

Der er grænser for vækst, og dansk landbrug er nu stødt ind i en af disse grænser, skriver planteforædler Anders Borgen i OrganicToday 2. juni 2015 i debatten om brødkornets kvalitet. Hvis man ville, kunne man godt øge protein-indholdet i kornet ved at vælge nogle andre sorter.

Lige nu arbejdes der rundt om i Danmark på at implementere EU’s Vandrammedirektiv, og der er ingen tvivl om, der skal ske yderligere begrænsninger i landbrugets kvælstofudledninger, hvis Danmark skal leve op til det.

Ikke fordi en dansk landmand forurener væsentligt mere end en tysk landmand, men simpelthen fordi der relativt er mere landbrug i Danmark, hvorfor belastningen af den resterende natur bliver så meget desto større.

kommentar-anders-borgen

Vandrammedirektivet handler jo ikke om, hvad den enkelte landmand må gøde med, men om hvad den omgivende natur kan tåle.

Yderligere miljøbegrænsninger i landbruget hænger dårligt sammen med de borgerlige partiers løfte om at rulle en række af de senere års miljø-tiltag tilbage, hvis de skulle vinde valget.

Også Socialdemokraterne har som led i en vækststrategi en plan for yderligere udvidelse af den danske svineproduktion, hvilket ikke kan gøres uden at belaste naturen yderligere.

For at få de danske vælgere til at sluge budskabet om mere gylle i det danske landskab, ruller i øjeblikket en gammel spin-kampagne om, at dansk korn siden 1990 har haft faldende protein-indhold, og påstanden er, at dette skyldes mangel på kvælstof, og at niveauet nu er så lavt, at vi ikke kan afsætte kornet på eksportmarkederne.

Massiv nettoimport af korn
Inden den danske handelsminister begynder at ryste på hånden, er det værd at slå fast, at Danmark altså ikke er et korneksporterende land, men derimod har en massiv nettoimport af korn.

Danske svin og køer æder langt mere korn, end der kan produceres i Danmark. Faktisk lægger vi ude i verden beslag på et areal svarende til hele Sjælland til at producere korn og soja til danske husdyr.

Det er denne massive nettoimport af næringsstoffer, som ligger til grund for vore vandmiljø-problemer. Snakken om eksportproblemer for dansk korn er således rent spin, for selv hvis det havde været sandt, så ville det handelsmæssigt være uden betydning, i og med at hver gang Danmark eksporterer korn, skal det modsvares af en tilsvarende øget import af korn for at kompensere det danske kornunderskud.

Læs hele indlægget her.