Forbrugerblad viderebringer urigtige påstande om dansk kornproduktion

Her er et helt konkret bevis på den urigtige kunderådgivning i Samvirke, hvad angår dansk korns uanvendelighed til bagning af brød.

Marts 2020, se side 64

Coop-bladet Samvirke gengiver i sin marts-udgave usande påstande om dansk kornkvalitet, som har cirkuleret i landbrugskredse siden 2015. I Samvirkes forbrugerrådgivning ˮSpørg om madenˮ svarer professor Leif H. Skibsted på bladets vegne en læser, at Danmark må importere hvede for at kunne bage brød, fordi der er skrappere regler for brug af kvælstofgødning i Danmark end i andre lande.

Rådgivningen er lodret forkert.

Der bages masser af brød i Danmark af danskdyrket hvede, hvilket er dokumenteret gang på gang, siden kampagnen mod det danske korn blev lanceret af Landbrug & Fødevarer og landbrugslobbyister i Folketinget i efteråret 2015. Leif Skibsted er professor emeritus og uddannet i 1976 som lic.pharm. fra Danmarks Farmaceutiske Højskole i København. Siden 1992 har han været professor i fødevarekemi og fysik ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet.

Professor emeritus Leif H. Skibsted KU

Redaktionen har gjort indsigelse den 11. marts mod professor Leif Skibsteds urigtige rådgivning, men Samvirke-redaktionen har udsat en besvarelse af klagen på ubestemt tid grundet ˮCorona-udbruddetˮ, som man skriver i en mail den 23. marts. Vi har derfor valgt at offentliggøre indsigelsen her uden svar fra Samvirke.

Derfor er Samvirke på gale veje

Redaktionens indsigelse er stilet direkte til professor Leif H. Skibsted men med kopi til Samvirke-redaktionen. Den lyder sådan her:

“Du svarer i ”Spørg om mad” i marts-nummeret af Samvirke på et spørgsmål om proteinindhold i dansk hvede med en sådan formulering, at man som læser kun kan få det indtryk, at danskdyrket hvede ikke kan bruges til at bage brød. Din første svarsætning lyder: ”Hvede dyrket i Danmark har lavere indhold af protein end den hvede, Danmark importerer til bagning af brød”. Og du gentager påstanden flere gange i svaret.

Direktør Niels Brinch-Nielsen, Valsemøllen, har gentagne gange protesteret mod påstandene om det elendige danske korn.

Dit svar er forkert, endda ganske meget forkert og derfor stærkt vildledende. Det lægger sig op ad den kampagne, der blev kørt i årene 2013-2016 af lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer, og som blev støttet af en række politikere med henblik på at bane vejen for landbrugspakken, der netop tillader større tildeling af kvælstof.

Men selve påstanden – at der ikke kan bages hvedebrød af danskdyrket hvede – er forkert og har været det hele vejen gennem kampagnen, jf.  direktør Niels Brinch-Nielsen fra Valsemøllen, der gang på gang har protesteret mod de urigtige påstande. Allerede i 2013 udsendte Brinch-Nielsen en pressemeddelelse med bl.a. disse ord:

“Debatten om dansk hvedes manglende kvalitet er groft misvisende. Dansk hvede er fremragende til de fleste brød. Dansk brødhvede har glimrende bageegenskaber og giver et rigtig godt og velsmagende brød. Det fastslår adm. direktør Niels Brinch-Nielsen fra Valsemøllen A/S i lyset af de seneste dages misvisende debat, hvor dansk brødhvede er blevet dømt uegnet til brødproduktion. Det finder Niels Brinch-Nielsen misvisende – og særligt i lyset af hundrede års dansk brødhvede-produktion.”

Valsemøllen er den største leverandør af hvedemel til danske bagerier.“

Læs den udførlige dokumentation af den urigtige påstand om det elendige danske korn

Læs den faglige udredning af forholdene omkring proteinindholdet i dansk korn

Læs Samvirkes kunderådgivning i martsnummeret af bladet

Sidste nyt – Samvirke beklager…

Comments

comments

En kommentar til Forbrugerblad viderebringer urigtige påstande om dansk kornproduktion

  • Jørn From skriver:

    Hvis dansk mel ikke kan bruges til bagning hviler hele landbrugspakken på et falsk grundlag, man fik lov til at gøde mere for at hæve proteinindholdet i hveden. Når det ikke virker kan man rulle landbrugspakken tilbage.
    Man importerer hvede til bagning, det er korrekt, specialsorter til specielle typer brød, det er der ikke noget underligt i.
    Da Coop indførte censur og nægtede medlemmerne at læse Samvirke , fordi de var bange for landbrugets trusler, meldte jeg mig ud.
    Nu er man nået dertil at samvirke skriver landbrugspropaganda.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.