Et eksempel på påstandene fra FFGB, der er hentet som skærmbillede fra foreningens hjemmeside.

Miljøstyrelsens tilbageviser lille landboforenings påstand om landbrugets uskyld i forhold til forureningen af drikkevandet

En lille gruppe på omkring 300 agroproducenter er gået sammen i en forening, der hævder at være landsdækkende, men som kun markedsfører en eneste påstand: ”Landbrugets anvendelse af pesticider på blad- og dyrkningsfladen er ikke årsag til een eneste sløjfning af drikkevandsboringer. Det savner derfor fagligt mening at indføre BnBO og indsatsplaner med henblik på at undgå sløjfning af drikkevandsboringer.”

Gruppen, der kalder sig ”Foreningen for Grundvandsbeskyttelse” (FFGB), har som fagchef svineproducent og planteavlskonsulent Bente Andersen, som har tætte bånd til protestlandmændene i Bæredygtigt Landbrug. Sammen med sin ægtemand driver Bente Andersen en større svineproduktion i det naturskønne Svejstrup mellem Ry og Skanderborg, hvor parret har ligget i nabokrig i flere år på grund af støj og stank fra udvidelser af deres produktionsanlæg.

FFGB henvendte sig i januar i år til miljøminister Magnus Heunicke og krævede, at han skulle stoppe indførelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BnBO) og alle andre indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, fordi der savnedes fagligt grundlag ifølge et notat fra landboforeningen LandboSyd.

Uddrag fra det såkaldt faglige notat fra LandboSyd – læs hele notatet her

LandboSyd har flere lig i lasten, som tidligere omtalt her på siden:

Politiet kalder fupregninger og fiktive medarbejdere for ”rod i regnskaberne” og dropper bedrageritiltale

Blank afvisning fra ministeriet

Miljøministeren har bedt miljøstyrelsens besvare påstanden. Styrelsen tilbageviser fuldstændigt påstandene fra den lille forening. I svaret fra 28. marts lyder hovedkonklusionerne fra Miljøstyrelsen:

”I notatet fremgår det, at der i perioden 1999 til og med 2022, er 859 almene vandforsyningsboringer, der i Jupiterdatabasen er registreret som sløjfet. Boringer, der er midlertidigt taget ud af drift, indgår ikke i Miljøstyrelsens opgørelse, da disse boringer ikke er sløjfet. Der skelnes mellem boringer, der med stor sandsynlighed er sløjfede pga. pesticider og boringer, der sandsynligvis ikke er sløjfet pga. pesticider, men hvor pesticider ikke kan udelukkes som medvirkende årsag.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) afviser fuldstændigt påstandende fra den lille forening. Foto: Sundhedsministeriet/Claus Bech

Der er 262 boringer, der med stor sandsynlighed er sløjfet pga. pesticider, disse boringer deles op i følgende to kategorier:

1) Boringer, hvor pesticider er angivet som årsag til sløjfning.

2) Boringer, hvor der er indberettet fund af pesticider over kravværdien inden for de seneste tre år inden sløjfning, og hvor der enten ikke er angivet en årsag til sløjfning, eller hvor årsagen til sløjfning kan være relateret til pesticider (f.eks. kan sløjfeårsagen være angivet som ”Forurening”, ”Brønd/boring ikke i brug” eller ”Tilsluttet Vandværk”).

Der er 327 boringer, der sandsynligvis ikke er sløjfet pga. pesticider, men hvor pesticider ikke kan udelukkes som årsag. Disse boringer deles op i følgende to kategorier:

1) Boringer med indberettede fund af pesticider under kravværdien, hvor årsagen til sløjfning ikke udelukker pesticider som årsag. Nogle af disse boringer kan være sløjfede pga. de indberettede pesticidfund eller evt. pga. ikke-indberettede pesticid-driftsprøver.

2) Boringer uden indberettede fund af pesticider, men hvor årsagen til sløjfning ikke udelukker pesticider (f.eks. kan sløjfeårsagen være angivet som ”Forurening”, ”Brønd/boring ikke i brug” eller ”Tilsluttet Vandværk”). De fleste årsager til sløjfning er af andre årsager end pesticider, men der kan forekomme boringer som er sløjfede pga. ikke-indberettede pesticid-driftsprøver.

Derudover er der også 270 andre boringer, der er registreret sløjfet. GEUS har vurderet, at der er for stor usikkerhed om, hvorvidt årsagen til sløjfning er pesticider, og de er således ikke med i ovenstående kategorier.

Miljøstyrelsen har gennemgået de pesticider og nedbrydningsprodukter, der er fundet i de sløjfede boringer over kravværdien, og har opgjort, om de enten har været eller stadig anvendes i landbruget. Der er 19 af de fundne stoffer, som Miljøstyrelsen har kendskab til enten har en aktuel eller historisk lovlig anvendelse i landbruget, heraf 5 stoffer, der kun har haft anvendelse i landbruget. Det drejer som aktivstoffet bentazon; alachlor ESA, der er et nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet alachor; dimethachlor ESA, der er et nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet dimethachlor; samt desphenyl chloridazon (DPC) og methyl-desphenyl-chloridazon, som begge er nedbrydningsprodukter fra aktivstoffet chloridazon.”

Bannerbillede: Der sprøjtes. Privatfoto

Kommentarer

 1. Århhh hvor bliver man bare træt af de mennesker der for enhver pris vælger at være både blinde og døve, har mistet lugtesans og al fornuft – kun til fordel for ussel mammon. Tak for Gylle.dk

 2. Det burde være muligt, at slæbe sådan en flok løgnhalse i retten, og få den dømt for, at sprede oplysninger der er åbentlyst ukorrekte.

 3. ARLA kører et 3 mia spareprogram
  https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/arla-henter-besparelser-i-hojt-tempo-mia-spareprogram-ventes-at-give-mindst-750-mio-kr-i-aar
  DANISH CROWN lukker i Tyskland
  https://landbrugsavisen.dk/danish-crown-under-pres-vil-lukke-fabrik-i-tyskland
  DANISH CROWN lukker i Sæby
  https://www.dr.dk/nyheder/seneste/danish-crown-lukker-slagteri-i-saeby-og-fyrer-800-ansatte

  Efter RMS Titanic have ramt et isbjerg kom 4. styrmand Joseph G. Boxhall tilbage til broen fra en hurtig inspektion og meddelte at han ingen skade havde fundet.
  Tilsyneladende forfølger konventionelt landbrug beslutsomt den samme procedure.
  RMS Titanic flød da også i over to timer før hun sank.

 4. Nora Tams

  Tak til Gylle for at blive ved med at fastholde konkret kritik af den del af vores landbrug, der bruger alle midler til at bilde befolkningen ind, at deres pesticider ikke kommer i drikkevandet ? – jeg bliver lige så træt som Wendie.

 5. Tim Jakobsen

  Jeg spørger bare.
  Hvem har har bedst styr på sprøjtemidler, landmanden som skal uddannes for at må sprøjte eller husejeren som ved bedre

 6. Holger Øster Mortensen

  – til Tim: Haveejere bruger forsvindende mængder af det samlede forbrug af pesticider i DK. Landbruget står for mindst 93 procent af alt forbrugt gift på de dyrkede arealer. Bannerfører for disse 300 bønder Bente Andersen og manden Karl Ole Jokumsen fra “Svejstrup Østergård” driver et skånselsløst agerbrug på ca. 1000 ha. der i nærheden af Skanderborg. De er de virkelige skurke. Den tidligere ejer af “Svejstrup Østergård” – Anders Nielsen (Andelsbevægelsens Fader) – ville rotere i sin grav, hvis han kendte til landbrugets hærgen – og Andelsbevægelsens deroute.

 7. Orla Jørgensen

  Sikke noget gylle.
  Det som foreningen påstår er ikke som angivet, men derimod: ” Der er ikke sløjfet én eneste boring i mere end 20 år på baggrund af fund fra anvendelse af landbrugets planteværnsmidler på dyrkningsfladen.”

 8. Pingback: Nu skal de agroproducenter, der truer vores drikkevand, forgyldes af skatteborgerne | Gylle.dk

Skriv en kommentar