Stær og gråspurv går fortsat tilbage i engelske haver

Gråspurven var engang en almindelig fugl, men overalt i Nordeuropa er den på tilbagegang. Foto: Wikipedia.

Antallet af amatørforskere i verdens største videnskabelige borgerundersøgelse voksede igen i år, hvorimod de mange deltagerne kunne påvise, at bestandene af mange fuglearter fortsætter med at falde.

Mere end 585.000 mennesker deltog i den britiske havefugleundersøgelse, RSPB Big Garden Bird Watch. Undersøgelsen fandt sted over en weekend i januar 2015, som den har gjort det i de seneste 36 år.

Antallet af amatørvidenskabsmænd var næsten 100.000 større end sidste år og tangerede rekorddeltagelsen i 2011. RSPB mener, at positiv mediedækning og støtte fra berømtheder havde hjulpet med til at inspirere briterne til at deltage.

Borgervidenskab giver forskerne mulighed for at udnytte de enorme ressourcer hos en interesseret og ivrig offentlighed, når man anmoder folk om at fungere som observatører i naturen. Dr. Daniel Hayhow, der er forsker ved RSPB Center for Conservation Science, siger, at det store antal af mennesker, der tager sig tid til at deltage, bidrager med et “virkelig spændende datasæt, en rigtig guldgrube”.

daniel-hayhow_tcm9-363064

Daniel Hayhow fra RSPB.

Resultaterne var derimod ikke nær så opløftende. Nogle af Storbritanniens mest almindelige fugle er ramt af en brat nedgang. Gråspurven, som er faldet 58 pct. siden undersøgelsen begyndte i 1979, og stæren (ned 80 pct.) fortsætter med at bekymre sig videnskabsmænd. Hayhow mener, at ændringer i forvaltningen af landbrugsjord og tab af gode levesteder er de primære årsager til de faldende bestande.

“Med en langvarig undersøgelse som denne kan du konkludere, at de langsigtede nedgange er reelle, og de bakkes op af resultater fra andre undersøgelser. Samlet set har vi påvist ganske alvorlige fald i arter  som grønirisk, sangdrossel, stær og gråspurv”, udtaler Hayhow.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.