Gråspurven var engang en almindelig fugl, men overalt i Nordeuropa er den på tilbagegang. Foto: Wikipedia.

Antallet af amatørforskere i verdens største videnskabelige borgerundersøgelse voksede igen i år, hvorimod de mange deltagerne kunne påvise, at bestandene af mange fuglearter fortsætter med at falde.

Mere end 585.000 mennesker deltog i den britiske havefugleundersøgelse, RSPB Big Garden Bird Watch. Undersøgelsen fandt sted over en weekend i januar 2015, som den har gjort det i de seneste 36 år.

Antallet af amatørvidenskabsmænd var næsten 100.000 større end sidste år og tangerede rekorddeltagelsen i 2011. RSPB mener, at positiv mediedækning og støtte fra berømtheder havde hjulpet med til at inspirere briterne til at deltage.

Borgervidenskab giver forskerne mulighed for at udnytte de enorme ressourcer hos en interesseret og ivrig offentlighed, når man anmoder folk om at fungere som observatører i naturen. Dr. Daniel Hayhow, der er forsker ved RSPB Center for Conservation Science, siger, at det store antal af mennesker, der tager sig tid til at deltage, bidrager med et “virkelig spændende datasæt, en rigtig guldgrube”.

daniel-hayhow_tcm9-363064
Daniel Hayhow fra RSPB.

Resultaterne var derimod ikke nær så opløftende. Nogle af Storbritanniens mest almindelige fugle er ramt af en brat nedgang. Gråspurven, som er faldet 58 pct. siden undersøgelsen begyndte i 1979, og stæren (ned 80 pct.) fortsætter med at bekymre sig videnskabsmænd. Hayhow mener, at ændringer i forvaltningen af landbrugsjord og tab af gode levesteder er de primære årsager til de faldende bestande.

“Med en langvarig undersøgelse som denne kan du konkludere, at de langsigtede nedgange er reelle, og de bakkes op af resultater fra andre undersøgelser. Samlet set har vi påvist ganske alvorlige fald i arter  som grønirisk, sangdrossel, stær og gråspurv”, udtaler Hayhow.

Comments are closed.