Indsatsen må her og nu rettes mod at forbyde anvendelsen af sprøjtegiftene i de områder, hvor det ikke tjener et erhvervsmæssigt formål, dvs, brug på offentlige arealer, haver, industriarealer. Det mener forslagstillerne.

45.000 borgere har nu skrevet under, men der mangler lige 5000 inden 8. december – så nu gælder det! Skriv under i dag! Det skriver forslagsstillerne i en pressemeddelelse til gylle.dk.

I Danmark bruges omkring 170 pesticider (sprøjtegifte). Vores viden omkring pesticiderne og deres nedbrydningsprodukters miljø- og sundhedsskadelige virkninger bliver stadig større, desværre godt hjulpet på vej af stadig flere fund i naturen, i mennesker, i vores grund- og overfladevand og i vores drikkevand.

41% af vores vandboringer indeholder nu pesticider eller nedbrydningsprodukter – i 12% er grænseværdien overskredet. Hertil kommer nylige fund af 129 af disse stoffer i grundvandet, hvoraf 75 ikke har været påvist tidligere. En omfattende ny undersøgelse af grundvand rundt om i landet vil snart vise, at vi formentlig kun har set toppen af isbjerget!

Over hele Europa vender borgerne sig i stigende grad mod den udstrakte anvendelse af kemiske sprøjtegifte hos private såvel som i agroindustrien. Her er det tyske borgere, der protesterer.

Derfor bør der sættes massivt ind med bl.a. at fremme økologiske driftsformer, uberørt natur, og vi skal opnå større viden om giftfri behandling mod skadedyr, svampe osv. gennem forskning og udvikling.

Indsatsen må her og nu rettes mod at forbyde anvendelsen af sprøjtegiftene i de områder, hvor det ikke tjener et erhvervsmæssigt formål, dvs, brug på offentlige arealer, haver, industriarealer osv. Brug af sprøjtegifte på sådanne arealer har nemlig også vist sig at være meget problematisk, ikke mindst for de mange bynære vandforsyninger.

Giftstofferne bliver nemlig ofte brugt skødesløst – i for store doseringer eller til forkerte formål. De bliver ikke nedbrudt ordentligt – bl.a. grundet for ringe biologisk aktivitet på eksempelvis indkørsler og grusbelagte flader. Stofferne havner så i grundvandet, i drikkevandet og skader naturen. Senest er der fundet pesticider under oplagspladser for have-og gartneriaffald flere steder – hermed er det slut med en forsvarlig genanvendelse!

Stop for salg af sprøjtegifte til private foreslår stillerne bag borgerforslaget.

Hvor længe kan vandværkerne finde nyt, rent grundvand? Den ”nemme” løsning med at købe dyre rensningsanlæg medfører en mere besværlig drift, stiller større krav til betjeningen og kræver meget energi i disse alvorlige klimatider. Og man kan ikke realistisk rense for alle giftstoffer! Og husk også den markante nedgang i insekter, planter og fuglearter, hvor forskning giver sprøjtegiftene et stort medansvar.

Lad os nu som minimum få nu forbudt brugen af alle sprøjtegifte til ikke-erhvervsmæssige formål. Det vil ikke berøre den erhvervsmæssige brug af pesticiderne og dermed ikke koste penge, men lidt mere knofedt, vil næppe være i modstrid mod regler i EU og spare samfundet for en række skader forårsaget af disse sprøjtemidler.

Over 45.000 danskere har hidtil skrevet under på borgerforslaget herom, men vi skal nå 50.000 inden 8. december for at sikre en behandling i Folketinget. Derfor støt forslaget!

STOP PRESS! STOP PRESS!

20. november 2019

Borgerforslag har passeret de 50.000 underskrifter – nu er det op til Folketinget!

Borgerforslaget: Øjeblikkelig stop for salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer. Løbetid. 11. Juni – 8. Dec.

Forslaget lægger op til at forbyde alle de sprøjtegifte, der anvendes til privat og kommunal/offentlig brug. Altså ikke kun Roundup, men også hormonmidler som f.eks. plænerens m.m. samt insektgifte, som anvendes af private. Altså et omfattende forbud mod alle de miljøskadelige midler, der bruges i haver, på kommunale anlæg, i boligkarréer mv., og som i dag kan købes i håndkøb.

Forslaget er det muliges kunst, for selvom vi allerhelst så et generelt stop for brug af sprøjtegifte i landbruget, hos frugtavlerne og f.eks. DSB, så er vores borgerforslag en start. En ikke uvæsentlig start, fordi det private forbrug desværre også bidrager til forureningen af overflade- og grundvand. Meget drikkevand bliver indvundet under bymæssig bebyggelse, og bruger private eksempelvis gift på fliser og i indkørsler, er der ikke nogen rodzone til at nedbryde giften, og den vil derfor nemmere sive ned i grundvandet. Undervejs i forslagets løbetid kom det også frem, at bl.a. Karise Genbrugsstation måtte lukke deres haveaffaldsanlæg, fordi man fandt høje værdier af godkendte sprøjtegifte i grundvandet under pladsen. Brugen af gift er herudover medvirkende til den voksende ubalance i biodiversiteten.

Vi vil med forslaget konkret holde vores nye socialdemokratiske regering og deres støttepartier op på deres grønne ambitioner. Det er presserende, at vi nu får stoppet brugen af alle disse skadelige sprøjtemidler. Biodiversiteten er i alarmerende dårlig forfatning. Man finder rester af pesticider i to ud af 3 af alle danske moniteringsboringer, og mange vandboringer og vandværker har allerede måttet lukke rundt om i landet.

Alt sammen noget, som der skal tages hånd om hellere i dag end i morgen. Og derfor skal sprøjtegiftene hurtigst muligt fjernes fra hylderne i butikkerne.

Vi elleve forslagsstillere er en blanding af eksperter indenfor vandforsyning, geologer, biologer, kampagnefolk, kunstnere indenfor film og teater mv. Der er ydet et meget stort stykke arbejde fra alle sider for at få hul igennem til medier og få gjort opmærksom på forslaget, og som hovedstiller har jeg selv oplevet mange tilkendegivelser fra folk fra hele landet, der gerne ville hjælpe.

Organisationer som Greenpeace og en række andre organisationer, foreninger og facebookgrupper har været med til at skubbe på, for at det kunne lykkes. Selv landbrugskredse har fornylig bidraget, idet en omtale i Landbrugsavisen ”Manglende opbakning til borgerforslag, som vil forbyde Roundup” fik sat et tiltrængt skub i delingerne på de sociale medier. Medmindre man er så heldig at blive inviteret i landsdækkende TV, er 50.000 underskrifter et næsten umuligt antal at nå, om end mange måtte være enige, for mange folk har simpelthen ikke kendskab til forslaget.

Derfor er vi meget stolte og taknemmelige over al den støtte og hjælp, der er blevet organiseret rundt omkring. Vi vil nu følge vores forslag helt til dørs for at sikre, at politikernes snak om miljø og natur omsættes til konkret handling – at vores forslag ophøjes til lov!

På de lettede og glade forslagsstilleres vegne

Christiane Bjørg Nielsen .   Kontakt 26180964

One Comment

  1. Jan Stampe Nielsen

    Har stor sympati for forslaget, men vil ikke støtte det, da det kan blive en sovepude for vore lovgivere. Så vidt vides bruger have-ejerne ca. 20 tons Roundup . Landbruget over 2000 tons årligt.
    Hvis man generes af en lille knop, skal man lade den være, hvis man samtidig har en stor byld. Hermed sagt: brug kræfterne de rigtige steder.

Skriv en kommentar