Succes for snæbelfisk til 130 mio.

NoerreSoToender_Snaebel_1sp

130 mio. kr. har det kostet at redde denne laksefisk, der kun findes i Vadehavsregionen.

Snæbelprojektet er det største og dyreste offentlige projekt for naturgenopretning siden Skjernå-projektet. Det skriver nyhedsbrevet dknyt 16. juli.

Det har kostet 130 mio. kr.  at redde den sjældne snæbel. Den lever stort set kun i vadehavsområdet, og fordi den er stærkt udrydningstruet, er projektet blevet støttet af EU med 60 millioner kroner.

Snæbelprojektet er det største offentligt finansierede naturgenopretnings-projekt siden Skjern Å-projektet og blev afsluttet i marts. Og de første resultater viser, at den forkælede snæbel er taknemmelig for indsatsen. Den har i hvert fald taget godt imod de nye åløb og vådområder.

– Det har været en succes ud over alle grænser. Lige så snart vi fjerner maskinerne fra projektområdet, så tager naturen over. Vi ser snæbler på steder, hvor den ikke kunne komme før, siger biolog, Jan Steinbring Jensen, fra Naturstyrelsen, ifølge DR Syd.

Ikke kun snæbelen nyder godt af redningsindsatsen. Laks og flodlampret gyder også på de nye fiskestrøg, lige som oddere og padder også har fået bedre vilkår.

Det offentliges investering af naturgenopretningsprojektet overgås dog af private naturfondsinvesteringer i bl.a. genskabelsen af Filsø nord for Varde og Gyldensteen Strand på Nordfyn, der begge har kostet betydelige trecifrede millionbeløb.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.