Dansk Landbrugsmuseum har modtaget 360.000 kr. fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – Naturstyrelsen til et projekt, som skal sikre, at gamle danske sorter af timian bliver opdyrket og kommer de danske forbrugere til gode. Det skriver historie-online.dk 1. maj 2014.

Formålet er at finde frem til, hvilke sorter af timian, som egner sig til økologisk dyrkning og samtidig er velegnet til konsum og anvendelse i nutidens køkken.

Aktiv brug af de gamle danske sorter er den bedste form for bevaring og udnyttelse af de gamle danske frøformerede sorter. I frøbanken NordGen er der flere danske frøformerede timianarter, som aldrig er blevet dyrket og afprøvet i forhold til deres egnethed til nutidige fødevarer.

I dette projekt har man derfor valgt at fokusere på timian, som rummer megen kulturhistorie. Via demonstration af sorterne ved Dansk Landbrugsmuseum og Aarstiderne bliver der rig mulighed for at vise besøgende den store genetiske diversitet, der er i de gamle sorter, samt at smage på urterne.

Resultaterne fra dyrkningen og smagsopgørelserne samt historien vil kunne komplementere NordGens database, og dermed gøre beskrivelsen af disse sorter mere fyldestgørende. Det er meningen, at der vil blive opformeret frø af timiansorterne – frøene leveres til NordGen. Samtlige sorter dyrkes ved Aarstiderne og udvalgte sorter ved Dansk Landbrugsmuseum.

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.