Svineindustriens årsproduktion på 30 mio. dyr truer med at forurene stadig større landbrugsarealer med tungmetallet zink. Det øger risikoen for antibiotikaresistens.

Ny forskning viser, at zink i jord er endnu værre til at skabe antibiotikaresistens end antibiotika er. Tungmetallerne zink og kobber har i et forskningsprojekt udført ved Københavns Universitet vist sig at være endnu mere effektive til at sprede antibiotikaresistens blandt bakterier i jorden end tetracyklin, en af de mest udbredte former for antibiotika. Det skriver Politiken 27. marts 2017.

Zink i form af zinkoxid bruges som et alternativ til antibiotika i behandlingen af smågrise. Gener, der gør bakterier resistente over for antibiotika, overføres i udstrakt grad mellem jordbakterier og sygdomsfremkaldende bakterier. At tungmetallerne er mere effektive til at fremme antibiotikaresistens end tetracyklin skyldes, at tetracyklin nedbrydes eller bindes i jorden, mens zink og kobber bliver ved at være tilgængeligt og ‘favoriserer’ de resistente bakterier.

Kristian Koefoed Brandt, KU.

Det forklarer en af forskerne bag projektet, lektor i mikrobiologi ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, Kristian Koefoed Brandt.

Modstandsdygtige sygdomme
Spredningen af antibiotikaresistens kan gøre det vanskeligere at behandle sygdomme, hvis resistensen breder sig til sygdomsfremkaldende bakterier. Der er allerede en række infektioner, som er modstandsdygtige overfor de fleste typer antibiotika.

Zink og kobber kommer ud på markerne med svinegylle, og indholdet i jorden i Danmark er stigende. Det er endnu ikke oppe på de niveauer, som forskerne har anvendt i deres forsøg, men der kan være områder, hvor indholdet er særlig højt. Og problemet findes også i andre lande, både i lande med svineavl og i lande, hvor der i modsætning til Danmark i udstrakt grad anvendes kobberbaserede sprøjtemidler.

Antibiotikaresistens udvikler sig foruroligende hurtigt i disse år.

Projektet er offentliggjort i en artikel i det internationale tidsskrift Environmental Science & Technology. I artiklen peger forskerne på, at problemet med zink og kobbers evne til at skabe antibiotikaresistens bliver forstærket af, at de anvendes samtidig med antibiotika.

»Det øger drastisk sandsynligheden for, at der i bakteriernes arvemasse opstår ‘pakker’ af genetisk information, som på samme tid gør bakterierne resistente overfor zink, kobber og en række antibiotika. Disse ‘pakker’ kan ofte spredes i et hug mellem forskellige arter bakterier og risikerer dermed let at ende i en sygdomsfremkaldende bakterie«, siger Kristian Koefoed Brandt.

Han nævner som eksempel den variant af MRSA-bakterien, der er udbredt i danske svinebesætninger, og som både er resistent overfor flere slags antibiotika og overfor zink.

Kristian Koefoed Brandt mener ikke, at zink er noget godt alternativ til antibiotika i behandlingen af smågrise.

Læs hele artiklen her.

Visited 18 times, 16 visit(s) today

Comments are closed.