MRSA_svinebonde_Afvist
Bendt Hvidkjær Pedersens svinefabrik Hvidkjær A/S er beliggende otte kilometer øst for Varde i Vestjylland.

En af landets store svineproducenter, Bendt Hvidkjær Pedersen, har valgt at stå frem i en video fra Danmarks Radio, hvor han fortæller om den “hetz”, han mener at opleve på grund af mediernes omtale af MRSA-epidemien. Hvidkjær Pedersen, der selv er MRSA-smittebærer, hævder at være blevet “mistænkeliggjort” og føler sig som “spedalsk” og som “syndebuk”. Han illustrerer denne forfølgelse med historien om en barsk oplevelse hos tandlægen.

BendtHvidkjær_portræt
Svineproducent Bendt Hvidkjær Pedersen.

I filmen siger Bendt Hvidkjær Pedersen: “Jeg har selv oplevet at blive afvist hos tandlægen, fordi jeg var svineproducent”. Denne beskyldning mod tandlægen er dog ikke korrekt, da svineproducenten rent faktisk blev behandlet hos tandlægen.

Produceren bag denne DR-video, der blev offentliggjort 12. december 2015 forklarer tre dage senere på MRSA-programmets hjemmeside:

“I lørdagens video her på siden forklarede svineproducent Bendt Hvidkjær, at en tandlæge afviste at behandle ham af frygt for, at Bent Hvidkjær var smittet med MRSA CC398.

Redaktionen har været i kontakt med tandlægen, som ikke kan genkende hændelsesforløbet.

Tandlægen ønsker ikke at stå frem med navn, men forklarer, at det er korrekt, at Bent Hvidkjær ikke kunne få en akut tid, fordi han – muligvis – var smittet med bakterien.

For at mindske smitterisikoen er det dog ifølge tandlægen fast procedure i klinikken, at MRSA-patienter får behandlingstid sidst på dagen. Dette tilbud fik Bent Hvidkjær også.

Overfor redaktionen fastholder Bent Hvidkjær sin version af historien. Bent Hvidkjær påpeger dog samtidig, at det efter en diskussion med klinikken rent faktisk lykkedes ham at få en tandlægetid den følgende dag.”

Ifølge vejledningen fra Sundhedsstyrelsen om bekæmpelse af MRSA får alle smittede udleveret et lille kort. På kortet står der, at man har fået påvist MRSA og hvornår. Man anmodes om at vise kortet ved hospitalsbesøg, i lægekonsultationer, hos tandlægen og lignende steder, så sundhedspersonalet kan træffe de nødvendige forholdsregler, så andre patienter ikke smittes. Ved tandbehandling er det normal kutyme, at MRSA-smittede personer altid behandles som sidste patienter i løbet af dagen, hvorefter den kan foretages den nødvendige sterilisation af udstyr m.v.

Masser af myter

Bent Hvidkjær Pedersens historie føjer sig ind i rækken af en stribe tilsvarende fortællinger om “hetz” mod svineproducenter og deres familier.

Jørgen Steen Sørensen
Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

I forbindelse med Ombudsmand Jørgen Steen Sørensens kulegravning af Fødevareministeriets mørklægning af MRSA-smitten i den danske svineindustri undersøgte ombudsmanden også en række påstande fra myndigheder som Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen om “stigmatisering”. Man hævdede bl.a. at åbenhed om MRSA-smittede svinefabrikker kunne medføre:

Negativ omtale på den lokale tv-station

Mistede kunder og dermed mistet omsætning

Medarbejdere der siger op ved konstateringen af MRSA hos en kollega, fordi de føler sig truet på helbredet og dermed kan forlade arbejdspladsen med øjeblikkelig virkning

Ansatte, der kommer fra gårde med MRSA, har vanskeligt ved at få job på gårde, hvor der ikke er konstateret MRSA

OmbudsmandRobertSkov
Overlæge Robert L. Skov, SSI, indsamlede de mange myter om MRSA, som Ombudsmanden dog afviste.

Ægtefæller til besætningsejere bliver mobbet på deres arbejdspladser, hvor fx kollegaer ikke vil røre ved samme telefoner, før der er sket afspritning pga. frygten for at blive smittet.

Der skal også være konstateret tilfælde, hvor medarbejdere ikke vil sidde ved siden af den pågældende, selvom vedkommende er testet negativ

Forespørgsler fra børnehaver vedrørende forholdsregler når forældrene til et barn arbejder i en svinebesætning

Børnehavepersonale undgår kontakt med børn, hvor en eller begge af forældrene arbejder med svin

Undersøgelser på sygehuse viser, at isolerede patienter har signifikante mindre kontakter med plejepersonale, og at der er flere utilsigtede hændelser dvs. professionelt uddannet personale er bange for at have kontakt med patienter, som er smittet med bestemte mikroorganismer.

Kun rygter

Imidlertid var der udelukkende tale om uunderbyggede påstande og rygter, som savnede egentlig dokumentation. I rapporten afviste Ombudsmanden dem alle med denne konstatering: “Jeg mener ikke, at risikoen for stigmatisering er tilstrækkeligt dokumenteret af myndighederne”.