Lille fremgang i skarv-bestanden

Den årlige rapport med resultaterne fra årets optælling af ynglende skarver foreligger nu. Her følger udvalgte uddrag af resultaterne. Bestandens størrelse: •                         Det blev til 33.171 reder i år svarende til en fremgang på 5 % i forhold til 2016. •                         Efter tre år med […]

Kraftigt iltsvind på fremmarch efter rekordhøst

Mens landbruget jubler over udsigten til en rekordhøst takket være landbrugspakkens ekstra gødning, vokser iltsvindet i de danske farvande. Fra juli til august er arealerne med kraftigt iltsvind mere end fordoblet i de indre danske farvande. Med en udbredelse på ca. 900 km2 i de […]

Havbrug: EU efterlyser flere oplysninger

Flere ansøgninger om nye havbrug i Kattegat er nu stillet i bero. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund presser stadigt på mod etableringen af nye havbrug.  Det skriver Danmarks Sportsfiskerforbund 29. august 2017. Ansøgningerne om anlæg af to havbrug ved Djursland og et brug længere ude mod […]

Aktivister klager til EU over loven om nye havbrug

Ikke så snart er en klage fra Socialistisk Folkeparti på Djursland og Samsø indgivet til Europarlamentets Borgerklageudvalg over loven om nye havbrug, før den næste kommer. Denne gang fra Havbrugsgruppen Ebeltoft til Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri. – Loven opfylder ikke Kommissionens målsætning om […]

Lunde Larsens havbrugsplan kommer under EU’s lup

Greenpeace i København skriver i en pressemeddelelse 14.  juli 2017: Efter mange måneders hed debat er kampen imod regeringens havbrugsplaner nu nået helt ind i EU-Kommissionen. Det sker, efter at EU-Parlamentets klagekomité, på indstilling fra SF-politikere i Østjylland og EU-Parlamentet, netop enstemmigt har besluttet at […]

Breaking news: Havbrug får kolde fødder – Lunde Larsen er tavs

Ansøgningen om at anlægge et nyt havbrug ved Glatved ud for Djurslands Kyst er stillet i bero. Det har ansøgeren, Snaptun Fisk Export i Juelsminde, anmodet om.  Det skyldes bl.a. usikkerhed om risikoen for de farlige lakselus i havbrug i Kattegat. ‘Problemet lakselus kan have […]

Breaking news: Lundes dødskys

Altinget.dk skriver 7. juli 2017: Sagen om kvotekonger får nok engang miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til at ligne en færdig mand. I hvert fald har både Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen, og fiskeriordfører, Ib Poulsen, over for Berlingske udtrykt stor utilfredshed med […]

Kommuner og NGO’er ønsker beskyttelse af Øresund

Fjorten danske og svenske kommuner, Länstyrelsen Skåne samt en række danske og svenske  NGO’er sender fælles erklæring til den svenske og den danske regering om at beskytte naturen i Øresund. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse 23. maj 2017. Øresund rummer trods sin beskedne […]