Dansk landbrug betyder forsvindende lidt

Det kan undre, at der fortsat er folk, der påstår, at Danmark er et landbrugsland, og at det skal vedblive at være det. Det skriver professor Søren Kjeldsen-Kragh i Information 15. oktober 2014. Her er nogle af hovedsynspunkterne i kronikken: Danske landmænd sørger for eksportindtægter […]

Landbruget lyver om de tyske miljøregler

Agronom Thyge Nygaard, der er seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, afslører i et debatindlæg “Overimplementering eller spin?”på Altinget.dk 26. august 2014, at de gentagne påstande fra kredse blandt landbrugspolitikerne og på Christiansborg om “overimplementering” og “unfair konkurrencevilkår” i forhold til tyske landmænd, bygger på usandheder. Læs […]

Kampen om landet

  Denne kronik sætter fingeren på et af de ømmeste punkter i debatten om affolkningen af yderområderne i Danmark. Den er skrevet af Ingrid Henriksen og Jørgen Bjerring i Magtenbølle i anledning af et forslag til generalforsamlingen 21. juni i Magtenbølle Beboerforening om opkøb af en […]

Nultolerance overfor jordtyveri i Afrika

Regeringen og de borgerliges partiers aftale om vækstplan for fødevarer varsler et opgør med selvejet i dansk landbrug. Landbrug & Fødevarer advarer, og det gør Mellemfolkeligt Samvirke også, for jorden er under pres over hele verden. Det skriver forkvinde i MS, Helle Munk Ravnborg, i […]

Flere svin skader dansk landbrug

Større svineproduktion er næppe i danske landmænds interesse. Det er heller ikke vejen frem for at sikre dansk økonomi. Hvis produktionen af slagtesvin øges i Danmark med 10 procent, vil det højst betyde et plus for nationalproduktet på ca. 0,8 promille og 1.200 nye job, […]

Svinenes Danmark rykker vestpå

Der er flere svin vest for Storebælt i dag end for tyve år siden. Fra 1990 til 2012 er antallet af svin vokset med 35 pct. i Vestdanmark, mens bestanden i Østdanmark i dag er på samme niveau som i 1990. Fire ud af fem svin […]

204.000 kr. i tilskud fra skatteyderne til to minkavlere

Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har foræret et par minkavlere mere end 200.000 kr., som kommunens skatteydere kommer til at betale. Spørgsmålet er dog, om den gratis omgang overhovedet er lovlig. Tilskuddet blev besluttet, da landboforeningen Agri Nord gik ind i en besværlig byggesag omkring en […]