KTC: Vi skal samarbejde med naturen

Drop kontrol og modellering af vandløbene, og sæt nogle mål for en helhedsorienteret håndtering af vandet i stedet. Sådan skriver Steen Ravn Christensen fra KTC Overfladevand. Han ønsker sig nye rammer for bæredygtig og omkostningseffektiv vandhåndtering. Steen Ravn Christensen arbejder i Syddjurs Kommune, og indlægget her […]

Minkavlere gemmes af vejen, når jammerøkonomien skal beskrives

Prognosen for landbrugets driftsresultater viser, at 2015 bliver et vanskeligt år. Det påstår den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer 22. maj 2015. Ifølge cheføkonom Klaus Kaiser vil et gennemsnitligt heltidslandbrug ventes at opnå et driftsresultat på blot 134.000 kr. Det skulle være en nedgang fra […]

Kun Danmark og Holland kan redde EU fra MRSA-smitten

Svineindustrien, landbrugslobbyisterne, svinedyrlæger og det såkaldte Videncenter for Svin hævder gang på gang, at epidemien med smitsomme MRSACC398-stafylokokker, som overføres fra svin til mennesker, kun kan bekæmpes internationalt. Denne konklusion støttes ikke af ekspertgruppen bag fødevareminister Dan Jørgensens “MRSA-risikovurdering”,  der fremlagde sin redegørelse i december […]

Danske landmænd slipper billigere end EU-kolleger

En dansk sammenligning viser, at svenske landmænd kontrolleres næsten dobbelt så hårdt som i andre EU-lande trods færre dyr og mindre intensivt landbrug. Risikoen for dyre støttefradrag ved gentagne overtrædelser af krydsoverensstemmelseskravene er fire gange højere i Sverige end i Danmark, og seks gange højere […]

Chefdyrlæge atter grebet i usandheder

Under vidneafhøring i Østre Landsret 15. januar 2015 forsikrede dyrlæge Poul Bækbo fra det såkaldte Videncenter for Svineproduktion (VSP), at Landbrug & Fødevarer har gjort alt for at informere de ansatte i svineindustrien om de risici, der er forbundet med smitte fra MRSACC398-inficerede svin. Poul […]

Landbruget ødelægger landet

Drivkraften i affolkningen af det åbne danske land har været landbruget. Det fremhæver den aktuelle bog Oprør fra udkanten, der omtales i Information 23. marts 2015. I bogen skriver forlægger Steen Piper, bosiddende i Skjern om de tidlige 1950’ere: »I min barndom var der 3-400.000 […]

Danmark hemmeligholder mere end andre nordiske lande og EU

En sammenligning af offentlighedsreglerne i de fem nordiske lande viser, at Danmark er det land, hvor myndighederne kan hemmeligholde mest. Også EU har fået mere offentlighed end Danmark. Det skriver offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i kronikken i Berlingske 15. marts 2015. […]

Luksuslandbrug koster bankerne millioner af kroner

”Man tror knap sine egne øjne, når man ser det hvide luksuspalæ ligge dér på de sandede jorder på den tidligere jyske hede. Blandt de lokale beboere har ejendommen fået navnet »Lille Amalienborg«. Ejendommen ved Grindsted, der har et boligareal på 700 kvadratmeter, ligner mere […]

“Intelligent miljøregulering” mødes med brok fra landbruget

Udvikling af en national kvælstofmodel sætter forskere ved GEUS og de nationale centre DCA og DCE ved Aarhus Universitet i stand til mere detaljeret og præcist at beregne hvor meget kvælstof, der årligt udvaskes til kystvandene, og hvor meget der fjernes undervejs. Det skriver DCE […]