Sosafari2014
Der nusses og krammes uden tanke for smittefarlige bakterier på dette reklamebillede for “So-safari 2015”. Foto: Landbrug & Fødevarer.

Den private interesse-organisation Landbrug & Fødevarer indbyder søndag, 31. maj 2015, kl. 11-15 danske familier til at besøge økologiske svinebrug landet over, men man ønsker ikke at fortælle, om der er risiko for MRSACC398-smitte på de udvalgte gårde.En henvendelse til L&F-koordinatoren for den såkaldte “so-safari” blev aldrig besvaret. De 11 besøgsgårde er derefter blevet kontaktet, men heller ikke her var der meget at hente. Kun to producenter svarede tilbage; de var begge blevet testet negative.

BT_forside
Fundet af MRSACC398 i flere pakker økologisk svinekød i maj 2015 har givet genlyd blandt forbrugerne.

Til trods for at der er tale om 11 økologiske svinebrug, betyder det ikke, at de pr. automatik er smittefrie. En undersøgelse foretaget af forbrugermagasinet TÆNK afslørede, at ud af 9 undersøgte pakker økologisk svinekød fra danske supermarkeder, var tre (33 pct.) forurenet med MRSACC398-stafylokokker, mens fem prøver ud af 16 pakker (31 pct.) konventionelt svinekød var forurenede. De forurenede pakker med økologisk svinekød var indkøbt hos Irma, Netto og Føtex.

Landbrug & Fødevarer er godt klar over smitterisikoen ved at besøge de økologiske brug, men det er især dyrenes sundhed, der tænkes på. Alle, der besøger gårdene, må ikke have været i kontakt med andre svin de sidste 24 timer før besøget, man skal have opholdt sig i Danmark de seneste 48 timer før besøget, man skal være iført tøj, der ikke har været i kontakt med grise, man må aldrig give dyrene medbragt mad, og man bør vaske hænder efter gårdbesøget. Man undlader dog at kræve desinfektion med håndsprit, hvad der ellers i dag er et standardkrav ved besøg på svinefabrikker.

Det afvises ikke, at gæster risikerer smitte med de antibiotikaresistente bakterier, men man betragter muligheden for “meget lille” og henviser til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af forholdene: Sundhedsstyrelsen skriver således i deres retningslinjer: “Langt de fleste, som kun kommer en enkelt gang i stalden, vil – selvom de umiddelbart efter kan være positive – spontant tabe MRSA 398 inden for få dage. Risikoen ved at besøge en svinebesætning (besøgsgård), hvis man i øvrigt er sund og rask, anses derfor for at være meget lille.”

Sosafari_mudderbad2014
Især børnene oplever nærkontakten med svinene og deres forurenede miljø, når Landbrug & Fødevarer inviterer til “So-safari”. Foto: Landbrug & Fødevarer.

Helt lille er risikoen dog ikke, da især børnene får lov at kæle og kramme grisene. Ifølge Statens Serum Institut blev 35 børn i alderen 5 til 14 år smittet alene i 2014. I år er der indtil videre rapporteret om ni smittede børn i den aldersgruppe.

Vil ikke testes

Hos Økologisk Landsforening er man ikke stolt af de mange MRSA-forurenedede svinekødsprøver, men de økologiske producenter vil ikke være med til at kortlægge omfanget. Med samme påstande som de konventionelle svinefabrikker afviser flere producenter en obligatorisk testning bl.a. med frygt for “stigmatisering” og nedgang i indtjeningen.

Man hævder også, at forureningen ikke sker på gården men under transport til eller på slagteriet. Eller det kan være med en “rotte fra naboens stald”, som en svineprocent påstod det.

Sosafari_JesperAdler
Den ene af de to besøgsgårde, der har erklæret sig MRSA-fri, ejes af Jesper Adler, Nykøbing Sjælland. I en mail skriver han bl.a.: “Min besætning er testet fri for MRSA i efteråret 2014. Af samme årsag har jeg ikke købt avlsdyr ind siden, for ikke at løbe unødig risiko“. Gården er atter konstateret MRSA-fri i maj 2015.

Formanden for Økologisk Landsforenings svineudvalg, Randi Vinfeldt, der selv er blandt besøgsgårdene for “Sosafari” siger i en mail til gylle.dk:

“Vi vil meget gerne kende problemets omfang, og Økologisk Landsforening har derfor opfordret alle økologiske svineprocenter til at lade sig screene for MRSA. Det er imidlertid ikke noget, vi kan opstille krav om, og indtil videre har kun få producenter fået testet deres bedrift.

Vi bekæmper antibiotika-resistens hver dag via økologisk drift. Den økologiske driftsform med frisk luft og adgang til åben himmel giver højere dyrevelfærd og dyresundhed, og derfor er antibiotikaforbruget i øko-besætninger meget lav.

Økologerne bruger 10-20 gange mindre antibiotika, vores dyr går ude, og vi arbejder hver dag for, at MRSA slet ikke findes i økologi. Men fra andre bakterietyper ved vi desværre også, at der kan ske en forurening med bakterier på bl.a. slagterier og via konventionelle avlsdyr.

Vi arbejder derfor på at få etableret en ren økologisk avls- og slagtelinje for i fremtiden helt at kunne undgå MRSA i den økologiske svineproduktion.”

De to økologiske svineproducenter med rene grise blandt de 11 besøgsgårde er: Jesper Adler, Nykøbing Sj., og Arne Steffensen, Øster Hestbjerg, Holstebro.

Smittefrie “velfærdsdelikatesser”

Vil man købe økologisk svinekød, der er fri for MRSACC398-bakterier, så kan det faktisk godt lade sig gøre.

Dyrenes Beskyttelse har to mærkeordninger ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” og “Velfærdsdelikatesser®”, som begge omfatter svin. Der er ikke krav om negativ MRSA-status i svineproduktion under “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, der omfatter både økologiske og ikke-økologiske dyr, men med hensyn til svin under “Velfærdsdelikatesser” er de alle økologiske, og desuden er der indført nedenstående praksis med test af alle voksne dyr:

“Dyrenes Beskyttelse har besluttet følgende vedr. MRSA-risikoen efter konsultation med Statens Serum Institut. ALLE Velfærdsdelikatesse-søer skal testes i efteråret 2014 efter slagtning af grisene. Det foregår ved en svaberprøve enten i trynen eller bag øret. Der vil blive tilsendt en nærmere instruks efter aftale med seruminstituttet. Test af svaberprøven koster 300 kr. pr. so; hvis positiv koster det yderligere 600 kr. for videre test. Denne udgift afholdes af vores Velfærdsdelikatesse-midler.

Vi understreger, at der er ikke tale om en screening men om en test af alle dyr. HVIS der er positive dyr efter begge tests, aftaler DB med Seruminstituttet hvad der videre skal ske.

DB anbefaler endvidere, at man strammer beskyttelsen af besætningerne mod smitteoverførsel på følgende måde:

Det indskærpes, at besøgende ikke må færdes, hvor der er grise, hvis de har været i kontakt med andre grise inden for de seneste 24 timer. Der vil være opsat skilte ved indgangen til foldene.

Besøgende skal opfordres til at vaske og desinficere hænder efter kontakt med grisene. Der vil være vask, sæbe, håndklæde og sprit til rådighed, og der ophænges en vejledning i at vaske hænder samt i at bruge spritten (skal påføres de nyvaskede, tørre hænder).

Når der indkøbes nye avlsdyr, skal de MRSA-testes og gå i en karantænefold uden mulighed for trynekontakt med andre grise, indtil resultatet foreligger. Der skiftes fodtøj og vaskes hænder før og efter hver kontakt med dyr i karantæne.

Endnu er der ikke fundet dyr med MRSA, men hvis det sker vil de blive aflivet.”

Her kan du købeøkologisk svinekød uden MRSA (Velfærdsdelikatesser®):

Kristen Touborg Jensen, Klostermøllevej 4, Gudum, 7620 Lemvig. Tlf. nr.: 97 86 30 03. Forhandler af: Sortbroget landrace velfærdsgris

Kirsten Skjøde Donslund, Hjorthedevej 45, 8850 Bjerringbro. E-mail: kdonslund@gmail.com
Tlf. nr.: 23 80 50 11
Forhandler af: Sortbroget landrace velfærdsgris
Thomas Bedsted Jørgensen, Furvej 30, 7800 Skive. E-mail: bedsted@fibernu.dk
Tlf. nr.: 26696280
Forhandler af: Sortbroget landrace velfærdsgris
Annika Andersen, Bækhusevej 8, 9520 Skørping. Tlf. nr.: 25718643
Forhandler af: Sortbroget landrace velfærdsgris
Lille Raneladegård, Janne Brændbyge, Øervej 7, 8400 Ebeltoft. E-mail: lilleraneladegaard@gmail.com
Tlf. nr.: 61 16 47 32
Forhandler af: Sortbroget landrace velfærdsgris
Gårdbutik og åbningstider: Tirsdag, fredag og søndag kl. 14-17. I Juli åbent hver dag – undtaget lørdag.

Refshøjgård, Birgit Bak, Skanderborgvej 202, 8382 Hinnerup. E-mail: info@refshoejgaard.dk; Website: www.refshoejgaard.dk

Forhandler af: Sortbroget landrace velfærdsgris
Gårdbutik og åbningstider: Onsdag, Torsdag og fredag kl. 14 – 18. Lørdag og Søndag kl. 10 – 14.
Ring 40 85 18 22, hvis du står og mangler noget uden for ordinær åbningstid.

Troldgaarden, Philip Dam, Troldkirkevej 4, Vedslet, 8732 Hovedgård. E-mail: Info@troldgaarden.dk; Website: www.troldgaarden.dk

Forhandler af: Velfærds jersey ko, Sortbroget landrace velfærdsgris og Velfærds jersey græskalv

Comments are closed.