mrsaCC398

Landbrug & Fødevarer: ˮVi er parat til at vise samfundsansvar for corona-truslenˮ

Formanden for den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer hedder Martin Merrild, og han var synligt stolt, da han præsenterede bestyrelsens beslutning om at regulere svinebestanden i Danmark. Merrild selv er minkavler og kyllingeproducent, så beslutningen vil ikke påvirke hans egen virksomhed. ˮMen derfor kan jeg sagtens være stolt af vores beslutning om at udvise samfundssind,ˮ udtalte han til nyhedsbureauet Ritzau. Pressefoto fra L&F

I et historisk opgør med den forhadte svineindustri er der enighed i landbrugstoppen om at skære til benet – industrien skal reduceres med 90 % til 3 mio. dyr om året fra de nuværende 32 mio., udtaler formand Martin Merrild

Efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag aften i landbrugets hovedkvarter på Axelborg i hjertet af København lyder der helt nye toner fra Landbrug & Fødevarer. For første gang nogensinde anerkender den omdiskuterede lobbyorganisation sit ansvar, når det gælder zoonoser og andre sundhedstrusler fra erhvervet, og man er parat til drastiske nedskæringer.

Formand og minkavler Martin Merrild udtalte efter mødet:

ˮVi har besluttet, at det samlede erhverv skal tage et aktivt ansvar for at bekæmpe fremtidens corona-epidemier og den slags. Vi ønsker ikke at medvirke til endnu en MRSA-skandale. Derfor indstiller vi til regeringen og fødevareminister Mogens Jensen [S], at der vedtages en målsætning for afvikling af den alt for store svineproduktion i Danmark over de næste fem år.ˮ

Landbrug & Fødevarer har læst skriften på væggen og indset, at kødproduktion bliver et af fremtidens største problemer. EAT-Lancet Kommissionen anbefaler, at vi reducerer den med 90 %.

MRSA-skandalen udspillede sig i årene 2007-2020, hvor de multiresistente stafylokokker af typen MRSACC398 bredte sig fra svinefabrikkerne til resten af samfundet. I dag er noget nær 100 % af alle konventionelle svin smittebærere, og også mink, kyllinger, køer og heste kan være inficerede. Omkring 1200 danskere bliver konstateret som nye smittebærere hvert eneste år, mens nogle hundrede personer får alvorlige infektioner. Indtil nu er 10 danskere døde af de resistente svinebakterier i Danmark, hvorimod dødstallet i de lande, som den danske svineindustri eksporterer smittebærende dyr til, ikke tælles med.

Landbrug & Fødevarer markerede den historiske beslutning om at normalisere svineproduktionen ved at hænge dette manende banner ud på facaden af erhvervets eksklusive højborg i hjertet af København. Privatfoto

Hele verdens svinesti

Ganske banebrydende mener landbrugstoppen, at den årlige svineproduktion i Danmark bør reduceres i overensstemmelse med de internationale anbefalinger for en bæredygtig fremtid.

ˮVi er parat til at gå foran og vise resten af verden den rette vej,ˮ sagde Martin Merrild ifølge Ritzau. ˮDet kræver en reduktion på 90 % til tre mio. svin om året fra de 32 mio. i dag, men vi er parat til at levere. Jeg ved godt, det lyder som Greenpeace, men vi landmænd vil ikke længere finde os i at være svinepassere i hele verdens svinesti. Ikke med de risici for folkesundheden, som produktionsformen indebærer.ˮ

Læs resten

Udbrud af husdyr-MRSA kan medføre massive udgifter for de danske hospitaler

Den danske svineindustris manglende indsats mod spredningen af de resistente MRSA-stafylokokker siden 2007 har medført, at stort set alle konventionelle svinefabrikker i dag er smittezoner, der koster sundhedsvæsenet dyrt. Foto: Matttilsynet

Hver enkelt patient koster i gennemsnit 83.000 danske kroner

Selv begrænsede smitteudbrud af svineindustriens MRSA-stafylokokker medfører betydelige økonomiske byrder. Det viser de samlede omkostninger for to tilfælde af MRSACC398-smitte på Odense Universitetshospital, der netop er blevet beskrevet i en artikel i det internationale fagtidsskrift Journal of Hospital Infection.

Samlet kostede kontrolforanstaltningerne ved de to udbrud mindst 416.000 kr., svarende til 83.000 kroner pr. patient involveret i udbruddet (tabel I). Den samlede screening af patienter og personale blev vurderet at udgøre 62 % af de samlede udbrudsomkostninger, hvilket er den største udgiftspost. Den næststørste udgiftspost var omkostningerne til sygeplejerskernes personaletimer i de to kliniske afdelinger, som svarede til de samlede omkostninger til 21 % af de samlede økonomiske omkostninger ved udbrudskontrolforanstaltninger.

Phd-studerende læge Marie Louise Slott-Jensen er hovedforfatter på artiklen. Privatfoto.

I 2015 forekom to samtidige udbrud forårsaget af LA-MRSACC398 på to kliniske afdelinger ved Odense Universitet Hospital (OUH), Odense, Danmark. Fem patienter var involveret, tre patienter på intensivafdelingen og to patienter på ortopædiafdelingen. Udbruddets periode blev defineret som tre måneder startende fra indlæggelse af den første MRSA-positive patient 1. juli 2015 og ophørt 1. oktober 2015 efter screeningsprocessen er afsluttet uden yderligere påvisning af LA-MRSA CC398.

Sådan ligger landet

Det store reservoir af LA-MRSA CC398 i lande med omfattende svineproduktion som Danmark, hvor årsproduktionen ligger på 32 mio. levende svin i forhold til en befolkning på 5.8 mennesker, er en udfordring for infektionskontrol på alle hospitaler.

Smitte med LA-MRSA CC398 på hospitaler kan føre til langvarig indlæggelse, øget sygelighed og dødelighed. Siden de første tilfælde blev konstateret i 2007, er mindst 10 patienter døde af smitten, som i de senere år har forårsaget infektioner hos omkring 250 patienter årligt. Der indberettes årligt omkring 1200 nye raske smittebærere ifølge Statens Serum Institut.

Læs resten

Ny analyse bekræfter mangeårig mistanke: Det ER svineindustriens ansvar, når sygehuspatienter rammes af MRSACC398-infektioner

Her er tre af hovedpersonerne, der bærer ansvaret for den katastrofale spredning af de resistente MRSA-bakterier. Fra højre er det dyrlægernes formand Carsten Jensen, dernæst er det minkavler Martin Merrild fra L&F, og på venstrefløjen står overlæge Robert Leo fra SSI. Alle tre bagatelliserede og umuliggjorde den nødvendige indsat, der kunne have beskyttet befolkningen mod svineindustriens bakterier. Billedet er fra folkemødet 2015 på Bornholm.

Forskere fra Statens Serum Institut (SSI) har analyseret spredningen af stafylokokker af typen husdyr-MRSA fra danske svin til patienter på danske sygehuse i årene 2014-2016. Undersøgelsen bekræfter, at blandt de patienter, der havde husdyr-MRSA, var det i de fleste tilfælde stafylokokker af den type, man finder i svin. Den konstatering peger på, at husdyr-MRSA har spredt sig fra svinene til mennesker.

De genetiske undersøgelser viste også, at bakterierne kan tilpasse sig den menneskelige vært, når de forlader staldmiljøet. I mindst to tilfælde har forskerne påvist, at der var sket genetiske forandringer hos stafylokokkerne, når de skiftede vært fra svin til mennesker, og det får alarmklokkerne til at ringe. Over tid og med forøget forekomst af de resistente stafylokokker kan denne proces med parallel udvikling føre til en genetisk tilpasning af MRSA CC398 til den menneskelige vært og i sidste ende til fremkomst og spredning af nye MRSA-typer, der er mere tilpasset og dermed potentielt mere livsfarlige for mennesker.

Husdyr-MRSA er et andet navn for de resistente stafylokoktyper, der siden 2007 har været kendt under navnet svine-MRSA eller MRSACC398.

Læs resten

Svine-MRSA – en afsluttende bemærkning

Klaus Flemløse skriver denne afrunding på en omfattende research om MRSA.skandalen i det danske sundhedsvæsen:

Statens Serum Institut foretager løbende en registrering af nysmittede med svine MRSA også kaldet C398. Fra og med 2014 har antal nysmittede svinget omkring 1225 tilfælde pr. år.

Ved en umiddelbar betragtning ser det ud til, at alt er under kontrol uden nogen markant udvikling i antal CC398-tilfælde. Imidlertid skal antal registreringer af CC398 ses i forhold til eksponeringen, dvs. antal personer, der er eksponerede for en CC398-infektion. Det særegne ved SSI’s registreringer af CC398 er, at det er kun nysmittede, der indgår i opgørelserne. Dette betyder at eksponeringen bliver mindre jo flere der bliver inficerede og derfor burde man forvente et mindre antal smittede år for år.

Læs resten

Nu 10 dødsfald på grund af svine-MRSA

I første kvartal af 2019 registrerede Statens Serum Institut (SSI) tolv nye tilfælde af blodforgiftning hos danske patienter på grund af smitte med MRSA-bakterier. Af de tolv tilfælde skyldtes 3 den særlige svine-MRSA CC398, der oprindeligt stammer fra landbruget. En af de tre patienter døde af forgiftningen.

I hele 2018 blev der af SSI registreret 3678 MRSA-smittede patienter, hvoraf de 1216 var ramt af den særlige svine-MRSA. Ialt udviklede 37 patienter blodforgiftning og syv døde. Tallene for de svine-MRSA ramte var otte patienter med blodforgiftning, hvoraf to døde.

Med de senest rapporterede tilfælde er det samlede dødstal nu oppe på 10.

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.