Økologi

Økologer kræver erstatning for sprøjteskader på deres høst

Er det rimeligt at kemilandbruget kan ødelægge naboens æblehøst uden at skulle bøde for det? Økologisk Landsforening mener nej.

Økologisk Landsforening vil bl.a. have indført en erstatningsordning til frugtavlere, der får ødelagt deres afgrøder af sprøjtegifte fra konventionelle marker. Det er et af hovedkravene til det kommende pesticidforlig i Folketingen skriver Henrik Hindby Koszyczarek for Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse 7. april 2017.

En udvidelse af de økologiske arealer for at beskytte grundvandet og erstatning til økologer, der får forurenet deres afgrøder med prosulfocarb. Disse tiltag står højt på ønskelisten hos Økologisk Landsforening i forbindelse med det nye pesticidforlig, som Folketinget lige nu forhandler om.

Læs resten

Ny prognose: Flere hundrede nye økologer i 2017

Den sunde fornuft går sin sejrsgang med en sådan styrke, at selv Landbrug & Fødevarer må begejstres.

Danske virksomheder mangler økologisk svine- og oksekød, og asiatiske forbrugere betaler gerne 50 kroner for en pose dansk, økologisk müsli. Eksporten af dansk økologi stiger, og det samme gør landmændenes interesse for at lægge om til økologisk drift. Den tendens fortsætter i 2017.

Læs resten

Biavlere om ny bekendtgørelse: Stadig problemer trods mere honning på vej

I det tidlige forår trækker bierne på de blomstrende pilerakler. Foto: Jens H. Petersen.

Journaliststud. Asger Skovdal Jepsen offentliggjorde 9. marts 2017 denne artikel om biavlernes problemer på Netavisen.dk. Med forfatterens tilladelse bringes den her:

Regeringens nye bekendtgørelse om økologisk biavl kan bane vejen for at fremme dansk produktion af økologisk honning. Men formanden i Danmarks Biavlerforening, Knud Graaskov tror ikke, de nye regler vil få en effekt.

Journaliststud. Asger Skovdal Jepsen.

Tidligere på måneden blev en bekendtgørelse med nye regler om økologisk biavl og produktion af honning gjort gældende. De nye regler skal sikre, at der kommer flere danske biavlere, der kan producere og sælge økologisk honning.

Dette sker for at dæmme op for den massive udenlandske import af honning, som har besværliggjort de danske biavleres adgang til markedet. Og dermed kan forbrugerne, ifølge bekendtgørelsen, se frem til mere dansk økologisk honning i den nærme fremtid.

Men de nye regler er ikke ligefrem noget, som man har den store begejstring for i Danmarks Biavlerforening.

-Det er nogle regler, som vi går og ærgrer os lidt over, siger Knud Graaskov, der er formand for Danmarks Biavlerforening.

Læs resten

Lunde Larsen (V) besværliggør øko-fjerkræhold

Trods mål om forenklinger og mindre krav til hønsegårdsareal byder ny øko-bekendtgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet på flere ”centimeterregler” for de økologiske æg- og fjerkræproducenter, lyder vurderingen fra Økologisk Landsforening, som undrer sig over ministeriets linje. Det skriver Økologisk Landsforening, 1. marts 2017.

Miljø- og Fødevareministeriet har 1. marts offentliggjort en ny Bekendtgørelse for Økologisk Jordbrugsproduktion, der indeholder nye regler for økologiske hønsegårde. De skal fra nu af leve op til specifikke krav til vegetation. 70 procent af udearealet skal være dækket af vegetation, heraf mindst 50 procent buske og/eller træer og mindst 20 procent med bunddække/urter. Økologisk Landsforening forudser, at det fører til mere besvær for landmænd og kontrollører. Læs resten

Produktionen følger EU’s krav til økologisk lakseopdræt

Fakta-chef Thomas Roland svarer 3. marts 2017 på opfordring vedr. indlægget om økologisk laks fra Norge:

Situationen omkring norsk økologisk fiskeopdræt er lidt speget. Sagen er nemlig, at Norge endnu ikke har underskrevet de ændringer til EU’s økologiforordning, som trådte i kraft for et par år siden. Derfor er hele den norske økologiske produktion i øjeblikket afskåret fra at kunne bruge EU’s økologilogo på deres produkter. Det forventes dog, at Norge inden for ganske få måneder igen må bruge logoet på deres økologiske produktioner – herunder fiskeopdræt.

Læs resten

Får grise MRSA-bakterier på grund af støv i stalden?

Økologiske frilandsgrise er ikke bare MRSA-frie, men har osse krølle på halen. Foto: Niels Riis Ebbesen.

Slipper du en gris med MRSA fra et konventionelt landbrug ud i en økologisk svinesti, er grisen fri for bakterien i løbet af tre uger. Det viser de første spæde resultater fra en ny undersøgelse, som Fødevarestyrelsen har sat i værk. Det skriver DR Østjylland, 1. marts 2017.

Dyrlæge Stig Mellergaard mener, at MRSA kommer fra støvet i de lukkede stalde.

Noget tyder på, at de antibiotika-resistente MRSA-bakterier er bundet op på støvpartikler og lignende, som findes i store mængder i konventionelle stalde, forklarer dyrlæge Stig Mellergaard, der er souschef i kontor for dyresundhed i Fødevarestyrelsen.

– Når grisene kommer ud i den friske luft under økologiske forhold, hvor der heller ikke er så mange dyr til stede, så er de ikke under det løbende infektionspres, og så renser de sig selv, mener han.

Læs resten

Hvordan kan en norsk burlaks være økologisk..?

Niels Riis Ebbesen, Ølstykke, skriver 28. februar 2017:

Da jeg for nyligt var på indkøb i min lokale Fakta butik, blev mine øjne fanget af nogle pakker med 100 gram økologisk røget laks som lå i køledisken. Jeg undrede mig straks over, hvordan en norsk bur-laks kan være økologisk, og derfor investerede jeg 33,95 kroner i en enkelt pakke, så jeg nøje kunne studere deklarationen og tage et par billeder til denne artikel.

På deklarationen kunne jeg læse, at laksen er produceret i et norsk havbrug, og at den er forarbejdet og pakket i Polen. Det er mig ubegribeligt, hvordan en norsk bur-laks kan være økologisk, da alle biologer med indsigt i havmiljø og naturbeskyttelse er enige om, at den norske lakseindustri er et kæmpe miljøproblem, som også udgør en meget alvorlig trussel mod de naturlige bestande af fisk — i særdeleshed de vilde og fritlevende laks.

Læs resten

Ny økorekord – 500 mio. kilo dansk økomælk i 2016

Økoeksporten tager et vældigt spring fremad i 2017, mener Landbrug & Fødevarer.

De økologiske mælkeproducenter har i 2016 produceret mere mælk end nogensinde før. Ifølge de foreløbige tal fra Mejeriforeningen blev der i 2016 produceret i alt 499 mio. kg økologisk mælk, hvilket er en stigning på 6,1 pct. i forhold til 2015. Det er især eksporten, som skal drive afsætningen af den øgede mælkemængde. Denne lade nyhed bringer landbrugsavisen.dk 16. februar 2017.

Læs resten

Ny prognose: Behov for 60.000 ekstra øko-hektar

En fordobling af den økologiske grøntsagsproduktion og en seksdobling af produktionen af øko-frugt. Så meget skal der til, for at imødekomme den markant voksende efterspørgsel på økologiske varer, viser Økologisk Landsforenings nye prognose. Der er også brug for mere økologisk oksekød, brødkorn og foder. Foreningen har talt med både nye og gamle økologer og haft lommeregneren fremme.Det fremgår af en pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening, 19. december 2016.

Danskernes køb af økologiske varer vokser så massivt, at der allerede i næste omlægningsrunde er behov for hele 60.000 nye økologiske hektar for at følge med efterspørgslen. Det viser en ny prognose fra Økologisk Landsforening.

– Danskerne lægger konstant flere og flere økologiske varer i indkøbskurvene, at det giver plads til markant flere øko-landmænd og øko-marker. Der er allerede 60.000 hektar under omlægning til økologi lige nu, men der skal yderligere 60.000 øko-hektar til for at matche efterspørgslen. Inden for alle områder er der behov for flere økologiske varer, men der er akut mangel på især økologisk frugt og grønt og foder, siger Henrik Hindborg, markedschef i Økologisk Landsforening.

To mio. ekstra øko-dyr – behov for meget mere øko-foder

Foreningen har kontaktet de landmænd, der er i gang med at lægge om til økologi, samt de økologiske landmænd, der er ved at udvide deres produktion, for at undersøge, hvilke økologiske råvarer der pt. er på vej. Det er således holdt op imod den estimerede udvikling i det samlede øko-salg herhjemme samt til eksportmarkeder.

Prognosen viser bl.a., der er akut behov for at fordoble produktionen af økologiske grøntsager samt seksdoble den danske produktion af økologisk frugt.

Med vækstrater på 30-50 procent de senere år og samme forventninger til de kommende år, er der stor mangel på dansk økologisk frugt og grønt, siger Henrik Hindborg, som samtidig peger på, atder indenfor de næste to år samlet set vil være ekstra ca. to millioner økologiske dyr, der kommer ud under åben himmel.

– Der bliver derfor et meget stort behov for en større produktion af økologisk foder til den øgede husdyrproduktion. Helt konkret er der behov for yderligere cirka 80.000 tons handelsfoder.

Opfordring til landmænd: få et gratis omlægningstjek

Økologisk Landsforening opfordrer derfor alle landmænd, der overvejer at lægge om til økologi, til at tage imod et gratis omlægningstjek. Et omlægningstjek består af et uforpligtende besøg af en omlægningskonsulent, der vurderer gårdens styrker og svagheder i forhold til økologisk drift.

– Alene i år har foreningen gennemført mere end 250 omlægningstjek, og erfaringerne viser, at cirka halvdelen af de landmænd, der modtager et omlægningstjek, ender med at lægge om til økologi, siger Jens Peter Hermansen, økologikonsulent i Økologisk Landsforening.

Alle, der ejer eller driver jord, kan få et omlægningstjek. Det gælder også kommuner, fonde, interesseorganisationer og virksomheder, der administrerer jord.

Økologisk Landsforening har tilbudt omlægningstjek siden 2008. En del af indsatsen koordineres med kommuner, der ser økologisk drift som en vej til beskyttelse af drikkevand og natur eller som løftestang for erhvervsudvikling og lokale arbejdspladser.

Stop for sprøjtegifte i franske kommuner!

I den østfranske provinsby Lunéville har Nicolas Rouyer stået i spidsen for tre års arbejde med at udfase brugen af pesticider (© Service communication – Ville de Lunéville)

Fra nytår må offentlige myndigheder i Frankrig ikke længere bruge pesticider til at fjerne ukrudt fra legepladser, parker og fortove.

Franske børn skal ikke længere risikere at lege på offentlig jord, der er sprøjtet med pesticider.

Det er indholdet af en fransk lov, der fra 1. januar 2017 gælder alle franske myndigheder, hvilket i praksis først og fremmest betyder landets kommuner. Det skriver DR Nyheder, 30. december 2016.

Kommunerne vil ikke længere kunne sprøjte pesticider mod hverken ukrudt, svamp eller skadedyr i blomsterkasser eller på fortove og slet ikke i skolegårde eller parker. Sportsarealer og kirkegårde er dog fritaget fra det nationale forbud.

Og det kan rent faktisk langt hen ad vejen lade sig gøre at holde ukrudtet nede uden at ty til pesticider. Det bekræfter Nicolas Rouyer, der er ansvarlig for grønne områder i den østfranske provinsby Lunéville, ifølge DR Nyheder.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.