Risikoen for at få tildelt et ‘gult kort’, hvis man som svineproducent giver sine grise for meget antibiotika, har ifølge eksperter ikke været nok til at nedbringe forbruget. Efter et kort fald er forbruget atter steget, så det er på vej mod samme niveau, som da Fødevarestyrelsen indførte ordningen i 2010.

»Svineproducenterne fandt vel ud af, at sanktionerne ikke var så faretruende, så de godt kunne skrue forbruget op igen,« lyder et bud på en forklaring fra forskningsleder og overlæge på Odense Universitetshospital Hans Jørn Kolmos. Det skriver Ingeniøren 21. februar 2013.

I samme periode er antallet af patienter med alvorlig infektioner fra den såkaldte “svine-MRSA” steget foruroligende. Antallet af tilfælde med den særlige MRSA CC398 opgøres nu særskilt af Statens Serum Institut. Typen udgør 15 procent af alle tilfælde og optræder særligt hos personer, der arbejder med svin, samt deres husstandsmedlemmer. I 2012 blev der registreret 1556 nye tilfælde af MRSA, en stigning på 20 procent i forhold til 2011.

EPI-NYT 2013 uge 47 figur 1
Kilde: Nyhedsbrevet EPI-NYT fra Statens Serum Institut.

Overforbrug af antibiotika i svineproduktionen medvirker til udvikling af resistente bakterier, som kan overføres til mennesker gennem fødevarer eller ved direkte smitte fra dyr. Derfor var det en succes, da gult kort-ordningen fik forbruget af antibiotika til at dykke fra 103 ton i 2009 til 81 ton i 2011. Men siden er det altså steget igen – til 90,6 ton i 2013.

Også professor ved DTU Fødevareinstituttets afdeling for epidemio­logi Frank Aarestrup ærgrer sig over, at skræmmeeffekten ikke varede ved.

»Hvis man virkelig var interesseret i at ændre vanerne omkring antibiotikaforbrug, skulle man have indført klare økonomiske sanktioner,« mener Frank Aarestrup.

Indtil videre har de ansvarlige myndigheder i Sundhedsstyrelsen og FødevareErhverv anvendt uforholdsmæssig megen energi på at sikre de stærkt overforbrugende svinefabrikkers anonymitet. Man er gået så vidt som til at forsøge direkte “sabotage” mod Ombudsmandens sagsbehandling i en klagesag over hemmeligholdelsen samt politianmeldelse af journalister, der bryder hemmeligholdelsen.

Læs hele Ingeniørens artikel her.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.