Politichikane af MRSA-journalister kører på 4. år

HnerikLHansen

“Skurken” i MRSA-sagen er den ledende embedslæge Henrik L. Hansen, der foretog politianmeldelsen bag om ryggen på daværende sundhedsminister Bertel Haarder.

I dag er det tre år siden, kontorchef Henrik L. Hansen fik overtalt direktionen i Sundhedsstyrelsen til at politianmelde journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen, fordi de havde offentliggjort navne og adresser på 11 stafylokok-inficerede MRSA-svinefabrikker.

Sidenhen er politianmeldelsen blevet udvidet  i oktober 2012 med en formel sigtelse . Den foretog politiet efter aftale med embedslægen for ikke at risikere, at sagen skulle blive forældet.

Men siden da er der ikke sket noget. Trods henvendelser til både forhenværende og nuværende sundhedsministre får politichikanen lov til at fortsætte.

En gennemgang af sagens akter har afsløret, at ingen af de 11 MRSA-svinefabrikker har følt sig krænket af omtalen. Trods flere skriftlige forespørgsler fra Sundhedsstyrelsens kontorchef Henrik L. Hansen om dette har ingen af dem reageret, men alligevel opretholder Sundhedsstyrelsen anklagerne.

Politiet hævder, at man stadig arbejder med at sammenstykke et anklageskrift – nu på fjerde år. Sundhedsminister Astrid Krag kender indholdet af det hemmelige anklageskrift i modsætning til de to sigtede og deres advokat.

I foråret 2013 skrev fhv. sundhedsminister Bertel Haarder (V) til den nuværende sundhedsminister Astrid Krag (SF) og rykkede for en afgørelse i den farceagtige sag. Haarder var selv sundhedsminister dengang i 2010, da  politianmeldelsen blev foretaget og som sådan den øverste ansvarlige, men han hævder i dag, at anmeldelsen blev indgivet uden hans vidende.

Derimod er Astrid Krag ikke uvidende om, at hun er den ansvarlige i dag. Som minister for Sundhedsstyrelsen har Krag haft alle muligheder for at stoppe styrelsens helt igennem uacceptable trækken sagen i langdrag.

Astrid Krag, Socialistisk Folkeparti, Minister for Sundhed og Forebyggelse.

Sundhedsminister Astrid Krag har tilsyneladende et godt kendskab til det anklageskrift, som endnu ikke er fremlagt tre år efter Sundhedsstyrelsens famøse politianmeldelse.

I sin henvendelse har Haarder gjort det klart, at der bør ske noget. “Enten må sagen føres, eller også må den frafaldes!” Så præcist formulerede den fhv. minister sig.

Astrid Krag besvarede Haarders mail efter halvanden måned, og i svaret røbede ministeren et indgående kendskab til de anklagepunkter, som politiet angiveligt arbejder med – på 1000. døgn – uden at de to anklagede journalister overhovedet har modtaget nogen form for underretning, endsige set et anklageskrift. Krag skriver bla.:

“I den konkrete politisag vurderes det, om straffelovens § 152 d, stk. 2 overtrædes. Af straffelovens § 152, d. stk. 2. fremgår det at:” med samme straf straffes den, der uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 1, som er fremkommet ved overtrædelse af §§ 152-152 c.”

Det er alene op til anklagemyndighederne at vurdere, om straffeloven er overtrådt, samt at behandle sagen. Jeg kan som sundhedsminister ikke kræve øjeblikkelig behandling af sådanne sager. Som sundhedsminister er jeg blandt andet ansvarlig for, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen, hvor privatpersoner kan have tillid til, at de oplysninger der udveksles med sundhedspersoner bliver behandlet fortroligt – også når de er underlagt meldepligt til sundhedsmyndighederne.”

Med disse bemærkninger afslører sundhedsministeren, at hun har et indgående kendskab til politiets arbejde med anklageskriftet, men også, at hun støtter den opfattelse, at identiteten – navne og adresser – på de MRSA-inficerede svineproduktioner skal behandles fortroligt. De skal betragtes som private forhold, påstår ministeren.

Sagen har antaget groteske proportioner, fordi politi og anklagemyndighed helt bevidst trækker den i langdrag. Efter tre år har man endnu ikke præsenteret de sigtede for et anklageskrift, omend sundhedsministeren helt åbenlyst citerer fra et sådan.

Læs en samlet fremstilling “Journalister anklaget på tredje år” af hele forløbet med direkte kildedokumentation.

Comments

comments

2 kommentarer til Politichikane af MRSA-journalister kører på 4. år

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.