Giftdusor
Fra venstre: Anders Dolmer, Bregentved Gods, Palle Ystrøm fra Danmarks Naturfredningsforening og yderst til højre Clausjannic Labuz fra DOF Storstrøm.

Giftangreb på rovfugle skal stoppes, og derfor udlover Bregentved Gods (BG), Danmarks Naturfrednings-forening, Faxe (DN) og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Storstrøm nu en dusør på 30.000 kroner for spor eller oplysninger, der kan afsløre, hvem der i maj måned har udlagt forgiftet kød i Tureby Hestehave. Det skriver DOF i en pressemed-delelse 1. august 2013.

»Det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt, at nogen har udlagt forgiftet kød i én af vores skove – eller for den sags skyld alle andre steder. Vi skal helt i bund i denne sag. Uanset hvilke galninge, som måtte have udlagt kødet, så skal det opklares, og de skal modtage en forhåbentlig meget hård straf, når man betænker, hvad der kunne være sket,« siger godsforvalter Anders Dolmer fra Bregentved Gods.

Kødet blev fundet af en hund, som kortvarigt havde kødet i munden. Hunden blev efterfølgende syg, fik kramper og fråde om munden, men den overlevede takket være en hurtig behandling hos dyrlæge. Hundens ejer fik kødet hentet og fik det efterfølgende analyseret hos DTU/Veterinærinstituttet, som konstaterede at kødet var forgiftet med carbofuran.

Carbofuran er et ekstremt giftigt pesticid og en nervegift, som har været brugt i landbruget indtil 2008, hvor det blev gjort ulovligt at anvende stoffet i hele Europa. Carbofuran lammer åndedrætssystemet, og dyr og fugle, der har indtaget stoffet, falder ofte om, hvor de har indtaget giftstoffet.

Også de grønne organisationer er vrede over, at giftstoffet tilsyneladende bevidst bliver brugt til at slå rovfugle og rovdyr ihjel.

»Gift hører ikke hjemme i naturen, og det er grotesk, at vi nu skal til at advare folk, der kommer for at nyde naturen i skoven, mod at komme i kontakt med døde dyr, da de kan være blevet forgiftet. Det er fuldstændig uacceptabelt, og vi går målrettet efter at få opklaret, hvem der står bag forsøget på forgiftningen,« siger Palle Ystrøm fra Danmarks Naturfredningsforening.

GiftGlenteClausjannicLabuz
Det er især Rød Glente, der rammes af giftdrabene. Foto: Clausjannic Labuz.

»DOF er særligt bekymret for det lokale par ynglende røde glenter. Glenter er fortrinsvis ådsels-ædere, så de er særligt udsat for forgiftet kød«, siger Claus-jannic Labuz fra DOF, Storstrøm.

»Det er meget glædeligt, at de grønne organisationer og Bregentved Gods kan samarbejde i denne sag. Vi er simpelthen nødt til at påkalde alle naturinteresserede til at tage skarp afstand fra denne praksis med at udlægge forgiftet kød til stor skade for vores sårbare rovfugle. Det er simpelthen vanvittigt.«

Clausjannic Labuz fortsætter: »Der er heldigvis ingen døde fugle i denne sag. Både Bregentved Gods, Danmarks Jægerforbund, DN og DOF Storstrøm lægger vægt på at få opklaret sagen, fordi carbofuran allerede har dræbt adskillige andre fugle rundt om i Danmark, og det kniber med at få sagerne opklaret og statueret de eksempler på straf, der desværre ser ud til at være behov for, før nogle få, men farlige kriminelle begriber, at de skal stoppe deres ulovligheder mod vores kostbare natur. «

Læs hele historien her:

www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=1169

 

Comments are closed.