Storke_AlfBlume
Storkene fravælger Danmark, selvom verdensbestanden er steget markant. Foto: Alf Blume.

I otte år har der stået en storkerede på en høj pæl på den nedlagte Flyvestation Værløse, men uden at et storkepar er flyttet ind i reden – endnu. Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Furesø arbejder på at få storken til Værløse, og det ser ikke helt umuligt ud. Det skriver man i foreningens nyhedsbrev 21. oktober 2014.

DN Furesø, foreningen Storkene.dk og Naturstyrelsen samarbejder med Furesø Kommune om at sætte tre storkereder op på Flyvestationens område til foråret. Baggrunden er, at det tidligere triste billede med storkens afsked med det danske landskab, nu er ved at vende. Storken er i stor fremgang syd og øst for Danmark.

I Polen, Nordtyskland og Sydslesvig er storkebestanden gennem de sidste mange år gået kraftigt frem, og der er nu en overskudspopulation af storke, der skal søge nye redemuligheder, oplyser DN Furesø, der sammen med foreningen Storkene.dk arbejder på at få storkene tilbage til Sjælland; der hvor naturbetingelserne er optimale for storken.

– I Skåne har et storkeprojekt fået storkene tilbage med nær ved 100 ynglende par – flokke af skånske storke ses hvert efterår på træk over Sjælland, så det er kun et spørgsmål om tid, før trækkende storke igen indfinder sig på Sjælland og søger efter reder og egnede fødemuligheder, siger Alf Blume, formand for DN Furesø.

Læs om naturen ved flyvestationen.

Comments are closed.