Lille fremgang i skarv-bestanden

Den årlige rapport med resultaterne fra årets optælling af ynglende skarver foreligger nu. Her følger udvalgte uddrag af resultaterne.

Bestandens størrelse:

•                         Det blev til 33.171 reder i år svarende til en fremgang på 5 % i forhold til 2016.

•                         Efter tre år med et antal på omkring 31.000 par er ynglebestanden således gået frem.

•                         Antallet i 2017 svarer dog til 6.000 ynglepar færre end i årene 1993-2006.

•                         I regionen, der omfatter de vestjyske fjorde, var der en fremgang på 42 %, svarende til en fremgang på 930 par. Fremgangen i denne region skyldtes primært indvandring af skarver fra andre egne af landet.

Kolonierne:

•                         Der var 79 kolonier i år, hvilket var 4 færre end i 2016.

•                         I 11 kolonier var der flere end 1.000 reder. Fire af disse var beliggende i regionen “Smålandsfarvandet”.

•                         Danmarks største koloni i 2017, med 1.995 reder, lå i Stavns Fjord på Samsø.

•                         I 2017 havde skarverne forladt 12 af de kolonier, som eksisterede i 2016.

•                         I 2017 dannedes der nye kolonier på 3 lokaliteter som ikke tidligere havde haft ynglende skarver.

•                         På 5 lokaliteter blev der igen gjort forsøg på at danne en ynglekoloni efter fravær af ynglende skarver i 2-11 år.

Forvaltning:

•                         Der blev foretaget forvaltende tiltag i 17 kolonier.

•                         I alt blev 4.855 reder udsat for indgreb. I knap 3.000 reder blev æggene olieret, og knap 2.000 reder blev fjernet.

•                         Antallet af reder udsat for indgreb var over niveauet for årene 2010-2015 men på niveau med årene 2003-2009.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.