Den årlige rapport med resultaterne fra årets optælling af ynglende skarver foreligger nu. Her følger udvalgte uddrag af resultaterne.

Bestandens størrelse:

•                         Det blev til 33.171 reder i år svarende til en fremgang på 5 % i forhold til 2016.

•                         Efter tre år med et antal på omkring 31.000 par er ynglebestanden således gået frem.

•                         Antallet i 2017 svarer dog til 6.000 ynglepar færre end i årene 1993-2006.

•                         I regionen, der omfatter de vestjyske fjorde, var der en fremgang på 42 %, svarende til en fremgang på 930 par. Fremgangen i denne region skyldtes primært indvandring af skarver fra andre egne af landet.

Kolonierne:

•                         Der var 79 kolonier i år, hvilket var 4 færre end i 2016.

•                         I 11 kolonier var der flere end 1.000 reder. Fire af disse var beliggende i regionen “Smålandsfarvandet”.

•                         Danmarks største koloni i 2017, med 1.995 reder, lå i Stavns Fjord på Samsø.

•                         I 2017 havde skarverne forladt 12 af de kolonier, som eksisterede i 2016.

•                         I 2017 dannedes der nye kolonier på 3 lokaliteter som ikke tidligere havde haft ynglende skarver.

•                         På 5 lokaliteter blev der igen gjort forsøg på at danne en ynglekoloni efter fravær af ynglende skarver i 2-11 år.

Forvaltning:

•                         Der blev foretaget forvaltende tiltag i 17 kolonier.

•                         I alt blev 4.855 reder udsat for indgreb. I knap 3.000 reder blev æggene olieret, og knap 2.000 reder blev fjernet.

•                         Antallet af reder udsat for indgreb var over niveauet for årene 2010-2015 men på niveau med årene 2003-2009.

Comments are closed.