Der er tidligere demonstreret mod planerne om uranminedrift, her i Nuuk i april 2016.

PRESSEMEDDELELSE

Nuuk, Narsaq, Qaqortoq, Copenhagen, Aarhus, Bruxelles, Amsterdam og Berlin, den 10. februar 2021

I en erklæring, der offentliggøres i dag (10.2. 2021), opfordrer 141 miljøorganisationer fra hele verden de grønlandske og danske regeringer og Den Europæiske Union til at beskytte det grønlandske og arktiske miljø. Grønland har nogle af verdens største olie- og gasressourcer. For øjeblikket findes der ca. 70 aktive storskala udforsknings- og udnyttelsesminetilladelser, som dækker tusindvis af kvadratkilometer. Næsten alle bliver i givet fald åbne, ofte højt beliggende miner.

Nuuk, april 2016

”Vi har brug for en time-out for olie- og gasudvinding i Grønland og det gælder også i særlig grad for mineindustrien”, udtaler Erik Jensen fra URANI NAAMIK / NEJ TIL URAN Foreningen i Nuuk. ”Store dele af Sydgrønland er blevet omdannet til licensområder, efter regeringen er begyndt at uddele licenser til højre og venstre. Særligt bekymrende er det store uran og sjældne jordarter mineprojekt i Kvanefjeld, der indeholder nogle af verdens største uran- og thoriumressourcer. Projektet forventes at blive godkendt i løbet af få måneder. Hermed kan en udvikling være sat i gang, der ikke kan rulles tilbage. Det ville give god mening, hvis Grønland blev kompenseret for det mulige tab af indtægter under en sådan time-out.”

”Nye arktiske strategier er på vej i Rigsfællesskabet og i EU”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”De nuværende strategier har skadelige følger for Grønlands miljø, fordi de fremmer minedrift i stor skala og udvinding af olie og gas. Uheldigvis er der intet, der tyder på, at de nye bliver anderledes. Det, der er brug for, er strategier, som hjælper til med at beskytte Grønland og så meget af Arktis som muligt.”

De 141 miljøorganisationer opfordrer de grønlandske og danske regeringer, EU og alle andre interesserede til at virke for oprettelsen af et arktisk naturbeskyttelsesområde. Inspirationen kunne være Antarktistraktaten understøttet af Madrid Protokollen, der blev underskrevet i 1991, men som respekterer de grundlæggende forskelle, der skyldes Arktis’ befolkningsgrundlag og de deraf følgende rettigheder og behov, som befolkningerne og landene i Arktis har.

Nuuk, april 2016

”At beskytte Grønland og Arktis er ikke kun et lokalt, nationalt og regionalt, men også et globalt anliggende”, udtaler Diego Francesco Marin fra European Environmental Bureau. ”Europa-Parlamentet har allerede erklæret sin støtte til ideen om et arktisk naturbeskyttelsesområde og folk over hele verden har indset, at det arktiske miljø er særlig sårbart overfor forurening, fordi det genopbygges meget langsomt. Herudover vil udnyttelse af Grønlands store olie- og gasforekomster i høj grad bidrage til den globale opvarmning og undergrave Parisaftalen.”

Erklæringen kan downloades HER

For yderligere oplysninger, kontakt:

URANI NAAMIK / NEJ TIL URAN Foreningen i Nuuk: Erik Jensen, Tlf.: +299 27 63 37, E-mail: erikjensen1967(at)icloud.com

URANI NAAMIK / NEJ TIL URAN Foreningen i Narsaq: Jan Rehtmar-Petersen, Tlf.: +299 529411, E-mail: jan.rehtmar.petersen(at)gmail.com og uraninaamik(at)outlook.dk

URANI NAAMIK / NEJ TIL URAN Foreningen i Qaqortoq: Grethe G. Nielsen, Tlf.: +299 585393, E-mail: grethegnielsen(at)gmail.com

Nuup Kangerluata Ikinngutai / Nuuk Fjords Venner: Piitannguaq Tittussen, Tlf.: +299 52 06 57, E-mail: piti(at)email.com

NOAH Friends of the Earth Denmark: Niels Henrik Hooge, Tlf.: +45 21 83 79 94, E-mail: nielshenrik(at)noah.dk og Palle Bendsen, Tlf.: +45 30 13 76 95, E-mail: pnb(at)ydun.net

VedvarendeEnergi: Hans Pedersen, Tlf.: +45 51 92 24 14, E-mail: pedersen(at)ve.dk

Réaction en Chaîne Humaine (RECH): Christine Hasse, Tlf.: +33 (0)7 77 20 27 71, E-mail: chainehumaine.fr(at)gmx.com

Réseau “Sortir du nucléaire”: Charlotte Mijeon, Tlf.: +33 6 64 66 01 23, E-mail: charlotte.mijeon(at)sortirdunucleaire.fr

Friends of the Earth International: dipti Bhatnagar, Tel.: +258 84 035 6599, E-mail: dipti(at)foei.org

Friends of the Earth Europe: Robbie Blake, Tlf: +32 (0)491 290096, E-mail: robbie.blake(at)foeeurope.org

European Environmental Bureau: Diego Francesco Marin, Tlf.: +32 2 289 10 90, E-mail:

diego.marin(at)eeb.org

World Heritage Watch: Stephan Dömpke, Tlf.: +49 (151) 1167-4691, E-mail: contact(at)world-heritage-watch.org

Uranium-network.org: Gunter Wippel, Tlf.: +49-761-48 977 100 / +49-162-822 87 17, E-mail: mail(at)uranium-network.org

Visited 1 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Torben Aagesen

    Det giver god mening, at følge den opfordring.

Skriv en kommentar