De glade jagtdage på Harboøre Tange er endegyldigt forbi efter fund af rekordhøje PFAS-indhold i skudte ænder. Billedet er fra tidligere tiders glade jagter. Arkivfoto: Jan Skriver

Analyser af brystkød og lever fra vilde ænder skudt på Harboøre Tange viser et indhold af PFAS, som overskrider grænseværdierne op til 28 gange

Miljøstyrelsen har netop modtaget resultaterne af PFAS-analyser af brystkød og lever fra ti andefugle, som er skudt på Harboøre Tange før jul. Ænderne havde et højt indhold af PFAS. Fundet stemmer overens med resultaterne fra tidligere undersøgelser af ænder fra Harboøre Tange.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen 9. januar 20223.

PFAS-indholdet i både lever- og kødprøver lå for næsten alle ænderne over grænseværdierne – og i ét tilfælde var PFAS-indholdet 28 gange grænseværdien.  Kun en i enkelt krikand fra tangen lå PFAS-indholdet under og én anden lå omkring grænseværdien.

Pilen peger mod kemikaliefabrikken FMC Cheminova som årsag til forureningen, men den amerikansk ejede virksomhed benægter alt. Skærmbillede af Cheminova-produkter

Fødevarestyrelsen advarer generelt mod at spise fødevarer, som indeholder giftige stoffer i koncentrationer over grænseværdierne, og derfor er det ikke tilrådeligt at spise kød fra ænder skudt på Harboøre Tange.

PFAS er sundhedsskadeligt for både dyr og mennesker, og det ophobes i kroppen og opkoncentreres i leveren. Det betyder, at der generelt er et højere niveau af PFAS i leverprøverne, og man skal derfor være særligt varsom med at spise lever fra vildt.

Der er ikke jagt på Harboøre Tange. Naturstyrelsen, der ejer arealet, havde tidligere et jagtlejemål, men det er ikke forlænget i 2022.

Lavere niveauer i Østdanmark

Ud over undersøgelserne på Harboøre Tange har Miljøstyrelsen også fået udtaget prøver af brystkød og lever fra ænder skudt på Agger Tange, Ringkøbing Fjord og på Nyord ved Møn.

Resultaterne fra Agger Tange og Ringkøbing Fjord foreligger ikke endnu, men prøverne fra Nyord er analyseret. Kun i en enkelt af ti ænder fra Nyord lå PFAS-indholdet i brystkødet omkring grænseværdien, mens indholdet i de øvrige brystkødprøver var under grænseværdien. I to leverprøver lå PFAS-indholdet noget over grænseværdien.

Endelig har Miljøstyrelsen fået prøveresultater fra to rådyr og to harer skudt ved Flyvestation Værløse på Sjælland. Her ligger indholdet af PFAS i alle prøver under grænseværdierne.

Cheminova udleder meget høje niveauer af PFAS-kemikalier med fabrikkens spildevand

Flere undersøgelser på vej

Analysearbejdet fortsætter i de kommende uger, hvor der vil komme flere resultater. Desuden vil analyseresultaterne blive sammenholdt med dyrenes alder for at få belyst, om der er sammenhæng mellem alder og indhold af PFAS i kroppen.

Grænseværdierne for PFAS fremgår af en EU-forordning fra december sidste år. Forordningen omfatter en række forskellige PFAS-stofgrupper, som har hver deres sæt af grænseværdier, og der er desuden forskel på grænseværdierne for brystkød og lever.

Hele egnen omkring kemikaliefabrikken Cheminova er ramt af den omfattende forurening, og det tilrådes ikke at bade i området. Foto: Søren Wium-Andersen

Miljøstyrelsen samarbejder med Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen om PFAS-undersøgelserne og indsamling af prøver. Analyserne udføres dels af Fødevarestyrelsens laboratorium, dels af miljølaboratoriet Eurofins.

Grænseværdier for PFAS i fødevarer:

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/2388 af 7. december 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for perfluoralkylstoffer i visse fødevarer

Bannerfoto: Der er indført permanent forbud mod jagt, fiskeri og badning på hele Harboøre Tange. Privatfoto

Kommentarer

 1. Jens Frydendal

  Så vidt jeg har forstået tager det lang tid at få PFAS ud af kroppen igen. Gæs og ænder trækker langt omkring, så man ville jo tro at det er lige så farligt at spise en and, der er skudt et andet sted i landet, men har fået PFAS i sig ved Harboøre. Er det kun fordi flokken er blandet med ænder fra andre egne, at der findes så få ænder med PFAS andre steder i landet?

  • Vi får se, når analyseresultaterne foreligger fra Agger Tange og Ringkøbing Fjord, men man kunne vel formode, at trækfuglenes PFAS-belastning afspejler forureningen på deres flyway, altså ned langs de vestjyske fjorde og Vadehavet, hvor der overalt er fundet PFAS i større mængder i modsætning til Østdanamrk (Nyord), hvor der er lavere koncentrationer. Men det er altså ren spekulation.

 2. Steen Ole Rasmussen

  Forureningen med PFAS kunne gå hen og vise sig som den mest effektive form for fredning, som det kreative og skabende menneske nogen sinde har givet sine medskabninger i tilgift.

  Jeg kan ikke finde ud af, om det kun er de onde, der ler i den anledning.

 3. John Hansen

  Ved man om der er udtaget prøver fra fisk i Vesterhavet/kysten på Harboøre Tange. Som sportsfisker er det jo rart at vide om vi også skal stoppe vores jagt på havbars, pighvar og andre kystlevende fisk der og evt ved Hvide Sande.?

 4. Har du Zetland podcastet om harboøre, hvor de faktisk slår til lyd for, at det ikke er cheminova, som er synderen, men derimod havet. og at Pfasen kommer nede fra Europa via havstrømme. At Pfas kun er opdaget ved Harboøre, fordi det er der, hvor man har opmærksomheden qua Cheminova.

Skriv en kommentar