Biogas Bornholm. Foto: Holger Øster Mortensen.


Holger Øster Mortensen, Nexø, skriver 26. februar 2019:

Da en stolt formand for Østkraft – Bjarne Kristiansen – lagde den første sten til biogasværket v. Aakirkeby i 2005 – BIOKRAFT A/S – var forventningerne meget høje til det nye energieventyr på Bornholm.

Forud var gået en forberedelsesfase og udarbejdelse af et prospekt for den store plan, hvor der ikke blev sparet på de store superlativer til det nye vidunder.

Holger Øster Mortensen, Nexø.

I overskriften på biogasprospektet står ganske enkelt: “En attraktiv investering” og “Budgettet er opstillet robust og konservativt” – underskrevet af daværende direktør for BIOKRAFT Jan Harding. Samme Harding blev i 2008 fyret med dags varsel. På dette tidspunkt er Leif Olsen (SF) formand for Østkraft.

Robustheden viste sig fra starten af at være skør som porcelæn.

Ejerskabet af BIOKRAFT A/S har fra dag 1 været en kringlet affære. BIOKRAFT A/S var indtil salget pr. 31.12.2018 et selvstændigt aktieselskab. Selskabet var ejet af et andet selvstændigt aktieselskab, nemlig Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S.

Dette Holding-selskab er 100 procent ejet af Bornholms Regionskommune – altså af os ganske almindelige bornholmere.

Selskabet er udskilt fra kommunens drift, og det og dets datterselskaber reguleres efter reglerne i aktieselskabsloven. Bornholms Energi og Forsyning er som kommunalt ejet selskab selvstændigt omfattet af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven.

Man har med andre ord skabt en juridisk labyrint, som man normalt kun ser på Caymanøerne og lign. steder.

BorgmesterWinni Grosbøll skylder bornholmerne en forklaring på økonomien i Biogas Bornholm, mener artiklens forfatter. Foto: Wikipedia/Finn Årup Nielsen.

Fra kommunaldirektør Johannes Nilsson lyder det i en mail af 13.02.19: “Det er Bornholms Energi og Forsyning, der kan besvare dine spørgsmål. Jeg har derfor videresendt din mail til selskabet, som vil besvare dine spørgsmål direkte”.

Kommunaldirektørens kommentarer kom som en udløber af henvendelse til et medlem af kommunalbestyrelsen i BRK.

Fra Bornholms Energi og Forsyning er kommet en ikke særlig fyldestgørende udredning. Her henvises ganske vist til nogle regnskaber hos BIOKRAFTS nye navn/ejer Bornholms Bioenergi Aps  og cvr.dk, men det bliver man ikke meget klogere af. Holdingselskaber, datterselskaber, A/S og Aps.

Afslutningsvist nævnes at aktierne i Biokraft A/S er solgt, og at “vi ikke længere ligger inde med selskabets regnskabsmateriale”. Dette udsagn vil blive efterprøvet. Restgælden skulle angiveligt være 2 mio. kr. Hvad med alle de andre udeståender? Forvirringen er total, og man jages fra Herodes til Pilatus.

Pr. 01.01.19. overgår biogasværket til BIGADAN med hjemadresse i Vrold v. Skanderborg. Selskabet tegnes af dir. Karsten Buchhave. Det bliver gennemskueligheden ikke bedre af. Og hvordan BIGADAN regner med at kunne spinde guld på dette bornholmske gas- og luftkastel er lidt af en gåde. Uden gedigne tilskud af den ene eller den anden art, kan det ikke lade sig gøre at tjene penge på biogas.

Over den næste årrække har den nuværende regering afsat i omegnen af 4 mia. kr. til videre forskning i biogas. Det er måske her Karsten Buchhave og BIGADAN øjner gevinst. Dog skal man huske på, at tilskud til biogas nu ikke længere er så attraktivt som førhen. Det har BRK indset.

Mange såkaldte eksperter har været forbi biogasværket ved Aakirkeby i tidens løb. Planterådgiver og pt. chef ved Bornholms Landboforening Ole Harild skrev i et meget floromvundent brev fra august 2010 om biogassens og gyllens lyksaligheder. Med omskrivninger, smarte tricks og forklaringer kunne han f.eks. love Bornholms “mange mælkeproducenter” – der er under 20 – at de ved at bringe gylle til biogasværket kunne udsprede 18 procent mere kvælstof på deres marker. Hvilken bonde ved sine fulde fem vil kunne modstå et så favorabelt tilbud? Og tallene holder da heller ikke en meter.

Thor Kofoed. Foto: L&F/Sif Meincke.

Også Thor Gunnar Kofoed med det store politiske netværk i og uden for landbruget (Axelborg) har været omkring biogasværket ved Aakirkeby. Lige meget har det hjulpet.

Nu er værket solgt til skrotpris for 7,5 mio. kr. En gældspost på andre 9,5 mio. er eftergivet. Bygget og ombygget utallige gange siden 2005 for et ukendt millionbeløb. Værket har sandsynligvis kostet os et tre-cifret millionbeløb. Hvor mange af disse penge hæfter borgerne på Bornholm for?

Dette brev bliver ikke skrevet for at trænge nogen i skammekrogen – med mindre der er tale om direkte svig eller anden form for kriminalitet – men for at advare politikere og borgere mod en anden gang at bevæge sig ud i disse hundedyre eksperimenter med dette og hint. Hvis der er tale om bevidst og bevist kriminalitet, skal de skyldige naturligvis for en dommer.

Adgang Forbudt – for bornholmere! Foto: Holger Øster Mortensen.

Det ville klæde Leif Olsen, Thor Gunnar Kofoed, Johannes Nilsson, Winni Grosbøll, Bjarne Kristiansen, repræsentanter fra Østkraft og Bornholms Forsyning og andre politikere og embedsfolk at redegøre for forløbet omkring det kuldsejlede biogasværk, så almindelige borgere kan forstå sammenhængen. Det er trods alt borgerne, der kommer til at betale regningen over bl.a. strøm- og varmeregningen. Fjernvarme på Bornholm hører ikke til den billigste i landet. Kun leverandørerne af gylle har haft en vis fortjeneste af dette luftkastel. En slet skjult landbrugsstøtte. Aktindsigt kan blive nødvendigt.

Det bliver spændende at følge biogasværkets videre skæbne. Foreløbig bliver man mødt af et skilt noget før værket med påskriften: Privat Område. Adgang forbudt for uvedkommende.

Comments are closed.