BL-sympatisør stævner DN-lokalformand for injurier

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aakjær Gods syd for Odder.

En af de grå eminencer bag protestbevægelsen Bæredygtigt Landbrug har stævnet Ib Salomon, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odder. Det er godsejer Johan Koed Jørgensen, ejer af Aakær Gods syd for Odder, der har udtaget stævningen mod DN-formanden, fordi han i en pressemeddelelse har skrevet en sætning, der ifølge Aakær Gods krænker godset.

Baggrunden er, at Odder Kommunes miljøforvaltning gav Aakær Gods påbud om at fritlægge et rørlagt vandløb nord for Spåkærskoven, men kommunens ledelse greb ind og ændrede påbuddet til det, der kaldes en “lovliggørende dispensation”, så rørledningen kunne blive liggende. Det skriver DN på sin hjemmeside, 19. maj 2016.

IbSalomon

DN-formanden Ib Salomon tager stævningen med knusende ro.

I pressemeddelelsen skrev Ib Salomon, at “det forløb var så uldent, at DN Odder besluttede at klage til Natur- og Miljøklagenævnet”. Nævnet gav DN Odder 100 procent medhold idet samtlige 10 medlemmer underkendte Odder Kommunes dispensation. Godset valgte efterfølgende at stævne lokalformanden for sin pressemeddelelse.

Godsejer Johan Koed Jørgensen er en af de velhavende grå eminencer bag Bæredygtigt Landbrug, der bl.a. har lånt lokaler på godset til deres sommermøde i 2015.  Ifølge dagbladet BT er han også medlem af en hemmelig pengeklub, der finansierer Anders Samuelsen (bror til Mette Boeck) og partiet liberal Alliance.

Sagen forventes at blive gennemført hurtigt. Ib Salomon har fri advokathjælp og rådgivning til sagen i DN.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.