BL kaster håndklædet i ringen

BL-Stævningen2012

BL-stævningen blev lanceret med brask og bram og stærkt overdreven propaganda, men er nu trukket tilbage.

Siden 2012 har protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug opretholdt en stævningstrussel mod Miljø- og Fødevareministeriet med krav om annullering af statens vandplaner, men 29. juni 2016 har BL-sagføreren Hans Sønderby meddelt Vestre Landsret, at man opgiver søgsmålet.

Der var tale om en højprofileret stævning, som fik disse voldsomme ord med på vejen af proprietær Flemming Fuglede Jørgensen, da den blev afleveret 27. april 2012. Kravet var, at vandplanerne og randzone-lovgivningen skulle tages af bordet med det samme. Fuglede Jørgensen udtalte bl.a.:

Fuglede

Proprietær Fuglede Jørgensen har gang på gang brugt stævningen som en åbenlys trussel mod Fødevareministeriet bl.a. på DR2.

“Det er en særdeles alvorlig beslutning for os i Bæredygtigt Landbrug, at stævne vores eget fædreland – men vi har følt os nødsaget til det, fordi gode argumenter samt saglige og faglige indspil ikke har vist sig at være nok, og vi frygter derfor, at hvis vi ikke stævner her og nu, så bliver lovene om Vandplanerne og randzonerne ført ud i livet til stor skade for det danske samfund.”

“Konsekvenserne af Vandplanerne bliver, at en fjerdedel af landbrugsjorden i Danmark sumper til, fordi vedligeholdelsen af vandløbene ophører. I Bæredygtigt Landbrug mener vi desuden, at implementeringen af Vandplanerne er ulovlige og strider direkte mod EU´s vandrammedirektiv, og det vil vi nu have rettens ord for”.

Studsgaard

Denne mail afslørede de hemmelige forhandlinger mellem BL og Fødevareministeriet.

Stævningen skulle have været hovedforhandlet i efteråret 2015, men hemmelige underhåndsaftaler mellem fødevareministeriets departementschef Henrik Studsgaard og proprietær Fuglede Jørgensen resulterede i en udsættelse til 22. februar 2016. Det var ved den lejlighed, at departementschefen på vegne af daværende fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) tilbød BL indflydelse på kommissoriet til den forskergruppe, der skulle belyse fremtidens behov for vedligeholdelse af de danske vandløb.

Siden da har BL flere gange bedt om udsættelse hos landsretten for at udnytte stævningstruslen. Fuglede Jørgensen koketterede gang på gang med effekten:

eva-kjer-forsidenBT

Venstre-ministeren Eva Kjer Hansen kom på forsiden af BT i januar 2016, da hendes maskepi med Fuglede Jørgensen blev afsløret. Halvanden måned senere måtte hun forlade ministerposten.

“Kan vi få vores vilje med fredelige og faglige midler, vil vi naturligvis helst det. Men hvis vi fortsat ikke får renset vore vandløb, ser vi desværre ikke anden udvej end at føre retssagen til ende – uanset ministerens initiativer undervejs”, siger formand Flemming Fuglede Jørgensen i en udtalelse på organisationens hjemmeside den 10. februar 2016.

Men 8. juni 2016 udløb landsrettens tålmodighed.  Man ville ikke længere overveje “sagsøgers retlige interesse i en videreførelse af sagen ved domstolene”, oplyser statens advokat Karsten Hagel-Sørensen i en mail til gylle.dk 28. juni 2016. Dagen efter kastede Bæredygtigt Landbrug håndklædet i ringen og bad retten hæve sagen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.