Henrik_Mortensen_staldbillede_stor (1)
Svineproducent Henrik Mortensen vil slagte 100.000 søer for at forbedre sin økonomi.

Med et bemærkelsesværdigt holdningsskift går svineproducent Henrik Mortensen, der er formand for den magtfulde organisation Danske Svineproducenter, lodret op imod ikke bare regeringens vækstpolitik, men han undsiger også kravene om flere svin fra både egne medlemmer og fra Venstre og Konservative. Tværtimod kræver han en afvikling af den ekstremt store svineproduktion i Danmark. Oven i købet forlanger han, at skatteyderne skal finansiere indsatsen.

I et interview med tv2.dk 21. oktober 2014 forlanger Henrik Mortensen hvert 10. avlssvin slagtet i Danmark. Da en so i gennemsnit producerer 32 grise om året, vil hans krav betyde en nedgang på mere end 10 procent eller 3,2 mio. færre slagtesvin om året.

Undsiger regeringen
Så sent som 1. august i år åbnede daværende miljøminister Ida Auken på regeringens vegne mulighed for at en produktionsforøgelse på otte procent – en mio. slagtesvin – uden yderligere miljøkrav, og på sommerens folkemøde på Bornholm krævede Venstres Lars Løkke Rasmussen, at der skulle produceres yderligere en mio. svin. Senest har de konservatives Lene Espersen påstået, at velfærdssamfundets fremtid stå og falder med en øget svineproduktion.

DanMed Gris
Kravet om 3,2 mio. færre svin er en sviende lussing til den griseglade fødevareminister Dan Jørgensen og regeringens ufokuserede vækstpolitik.

Det er den russiske boykot af danske fødevarer, som de danske svineproducenter har vist sig ude af stand til at håndtere. Branchen påstår, at Ruslands importforbud for fødevarer fra EU vil koste de danske producenter fire milliarder i år ud af en samlet eksportværdi på 32 mia. kr. Henrik Mortensen foreslår derfor, at man reducerer bestanden af ‘avlssvin’. Slagt hver tiende moderdyr, lyder hans forslag.

For fødevareminister Dan Jørgensen (S) er der tale om en sviende lussing i forhold til hans optimistiske anstrengelser for at skaffe flere slagtesvin til de danske slagterier. Det samme gælder fagforbundet NNF, og også sommerens ekstraordinære ”redning” af svineslagteriet på Bornholm står pludselig i et latterligt skær af politisk selvbedrag.

Landsforrædere
For den magtfulde formand er der tale om et bemærkelsesværdigt holdningsskifte. Så sent som midt i september krævede Henrik Mortensen, at der blev sat turbo på udvidelserne af produktion, og for blot et halvt år siden fordømte han kritikerne af den smittefarlige MRSA-svineproduktion for landsforrædere, fordi de ønskede produktionen begrænset til en mere rimelig størrelse. Nu kræver han selv det samme.

– Jeg er ikke for, at vi skal have mere tilskud. Det bør være markedskræfterne, der bestemmer produktionens størrelse, men da situationen er ekstraordinær er der brug for en ekstraordinært indsats, siger han til tv2.dk.

Derfor kræver han, at skatteyderne giver tilskud til, at hans medlemmer slagter hver 10. so for at lette trykket på svinemarkedet.

PapirsvinAuken
Også fhv. miljøminister Ida Aukens bestræbelser på at øge svineproduktionen med otte procent er gjort til grin med det nye udspil.

Krav på kompensation
Regningen bør skatteyderne betale, da det vil gå hårdt udover de danske svineavlere, der vil miste en stor del af deres indtægtskilde. Formanden forklarer sin logik således:

– Fjerner man en del af produktionen, fjerner man en del af deres (red. svineavlernes) eksistensgrundlag, og det må man kompensere for, mener Henrik Mortensen ifølge til tv2.dk.

Den danske svinebranche har som følge af det russiske importforbud af svinekød forsøgt at afsætte produkterne på andre markeder som Sydamerika og Asien, men det er endnu ikke lykkedes at slå igennem på de markeder, lyder det.

– Når der pludseligt er sat en stopper for så stort et marked, som vi har i Rusland, rammer det hårdt. Produktionen er så stor, at man ikke bare kan omdirigere så store mængder kød til at andre verdensdele, forklarer Henrik Mortensen. Griber politikerne ikke ind, vil markedskræfterne slå igennem, vurderer han, og fjerne de dårligste producenter.

Fakta om den danske eksport
* Eksporten af dansk svinekød til Rusland var på 130.849 ton sidste år og kom op på en værdi af over to milliarder kroner.
* Rusland er det femte største eksportmarked målt på antal af ton.
* Dansk eksport af svinekød udgjorde i 2013 samlet 32 milliarder kroner.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.